Nemocnica Cardiff Royal Infirmary

Cardiff, UK
Prejsť na:

Kľúčové informácie:

  • Typ budovy: Zdravotnícke zariadenia
  • Hodnota investície: £29m
  • Zákazník: Cardiff & Vale University Health Board
  • Zhotoviteľ: Laing O'Rourke
  • Subdodávateľ: M & P Contractors Wales Ltd

Nemocnica Cardiff Royal je zdravotnícke stredisko pre obyvateľov mesta Cardiff od roku 1883. V minulosti tam neboli žiadne iné nemocnice. Budova je zapísaná do zoznamu pamiatok druhej triedy a vyžaduje si zvláštnu pozornosť. Firma Laing O'Rourke v rámci projektu prestavby areálu za 30 miliónov funtov mala realizovať rozsiahlu renováciu kliniky a prispôsobiť ju požiadavkám 21. storočia tak, aby bolo možné poskytovať mnohé zdravotnícke služby, také ako napr. celodenná základná zdravotnícka opatera, terapeutické služby, radiológia a ošetrovacie služby. Hlavne však išlo o to tak zdvihnúť štandardy a modernizovať interiéry, aby sa nestratil pôvodný charakter budovy, a aby sa historické prvky zakomponovali do funkčného a hygienického prostredia kliniky.

Inštalácia fázy

Značka Siniat spolupracovala s hlavným realizátorom a architektom na počiatočnej etape projektu. Vďaka tomu sa dodržali požiadavky, aké sa kladú na zdravotnícke objekty a zároveň sa udržal charakter budovy.

GTEC Megadeco at Cardiff Royal Infirmary.  Healthcare case study.
One Board

V tomto objekte sa použila dekoračná doska GTEC Megadeco, ktorá zaručuje požadované parametre zvukovej izolácie, pohlcovania zvuku a odolnosti voči nárazom.

Má viac ako 130 rokov

Také staré budovy si vyžadujú neštandardné riešenie.

GTEC Megadeco at Cardiff Royal Infirmary.  Healthcare case study.

„GTEX Megadeco je materiál, ktorý ma tak upravený povrch, že nie je potrebné používať žiadny podkladový náter. Vďaka tomu maľovanie zaberá oveľa menej času. V konečnom dôsledku celý projekt nemal žiadne meškanie.“

Paul Davies, DirectorM & P Contractors Wales Ltd

Efekt

Lokálny vplyv

„Budova vyzerá výborne, pre spoločenstvo je to niečo výnimočné a určite je nezanedbateľným prvkom zdravotníckej starostlivosti. Keď sme rozmontovali priečelie, videli sme rozdiely a perfektne vykonanú prácu. Interiéry vynikajú modernými prvkami, pričom sa ale podarilo udržať ráz budovy.“

Abigail Harris, Director
Planning at Cardiff and Vale UHB

Zisti kde kúpiť