Nemocnica Cardiff Royal Infirmary

Prejsť na:

Kľúčové informácie:

Nemocnica Cardiff Royal je zdravotnícke stredisko pre obyvateľov mesta Cardiff od roku 1883. V minulosti tam neboli žiadne iné nemocnice. Budova je zapísaná do zoznamu pamiatok druhej triedy a vyžaduje si zvláštnu pozornosť. Firma Laing O'Rourke v rámci projektu prestavby areálu za 30 miliónov funtov mala realizovať rozsiahlu renováciu kliniky a prispôsobiť ju požiadavkám 21. storočia tak, aby bolo možné poskytovať mnohé zdravotnícke služby, také ako napr. celodenná základná zdravotnícka opatera, terapeutické služby, radiológia a ošetrovacie služby. Hlavne však išlo o to tak zdvihnúť štandardy a modernizovať interiéry, aby sa nestratil pôvodný charakter budovy, a aby sa historické prvky zakomponovali do funkčného a hygienického prostredia kliniky.

Inštalácia fázy

Značka Siniat spolupracovala s hlavným realizátorom a architektom na počiatočnej etape projektu. Vďaka tomu sa dodržali požiadavky, aké sa kladú na zdravotnícke objekty a zároveň sa udržal charakter budovy.

Efekt

Lokálny vplyv


Siniat blízko Vás