Nemocnica Southmead

Bristol, UK
Prejsť na:

Kľúčové informácie:

  • Typ budovy: Zdravotnícke zariadenia
  • Hodnota investície: £450m
  • Zákazník: North Bristol NHS Trust
  • Zhotoviteľ: Carillion
  • Subdodávateľ: BR Hodgson

Nová „supernemocnica“ v Bristole bola ukončená v roku 2014, s celkovými nákladmi vo výške 430 miliónov funtov. Na ploche 113 000 m2 táto moderná nemocnica je vybavená 800 nemocničnými lôžkami, 24 novodobými operačnými sálami, letiskom pre vrtulníky záchranarskej služby a pohotovosť upravenú pre veľký počet pacientov. Nemocnica Southmead je lokalizovaná na pozemku, ktorý bol pôvodne upravený na iné účely. Teraz však táto investícia spája na 17 hektároch dva objekty. Zariadenie diktuje nové štandardy pre britské zdravotníctvo vďaka výbornej opatere a pohodliu pacientov. Toto sú priority, na ktorých je založené fungovanie tohto zariadenia. Hlavný vykonávateľ projektu, Carillion, sa obrátil na subvykonávateľa, BR Hodgson, ktorý mal na starosti montáž sadrokartónových dosiek. BR Hodgson si vybralo spoločnosť Siniat ako hlavného dodávateľa.

Inštalácia fázy

Neľahkou úlohou bol aj rozsah prác, pokiaľ ide o montáž sadrokartónových dosiek, keďže išlo o veľkú halu a 38 km stien. Taktiež bolo potrebné zohľadniť dodatočné požiadavky ohľadom odolnosti, a to zároveň na oddeleniach, ako aj v ostatných miestnostiach kliniky. Vďaka podrobnej technickej špecifikácii Siniat bolo možné túto úlohu úspešne riešiť.

GTEC Megadeco at Southmead Hospital. Healthcare case study.
Približne 38 km

stien sa vybudovalo v rámci tohto projektu

110000

Toľko sdk dosiek sa použilo v rámci tohto projektu.

GTEC Megadeco at Southmead Hospital. Healthcare case study.

„GTEC Megadeco má tak upravený povrch, že už nie sú potrebné žiadne základné nátery, vďaka čomu môžeme ušetriť čas.“

Matt Ball, Projects DirectorBR Hodgson

Efekt

Lokálny vplyv

V tejto modernej budove môžu pacienti po prvýkrát na jednom mieste využiť služby, ktoré boli doteraz rozdelené do dvoch starých nemocníc - Frenchay a Southmead. Integráciou služieb v tejto novej a špeciálne upravenej nemocnici získali pacienti možnosť využívať nové služby, technológie a vhodne upravené prostredie. Súkromie a dôstojnosť pacientov chráni „klinická chodba“, čo znamená, že sa pacienti už neprevážajú hlavnými chodbami, ale špeciálne na to upravenými cestami. Okrem toho Fond NHS North Bristol sa postaral o zníženie spotreby energie, keďže ráno do nemocničných izieb vpadá teplé slnko a v najteplejšom momente dňa je tam tieň, čo podstatne znižuje spotrebu energie.


Zisti kde kúpiť