Nemocnica Southmead

Prejsť na:

Kľúčové informácie:

Nová „supernemocnica“ v Bristole bola ukončená v roku 2014, s celkovými nákladmi vo výške 430 miliónov funtov. Na ploche 113 000 m2 táto moderná nemocnica je vybavená 800 nemocničnými lôžkami, 24 novodobými operačnými sálami, letiskom pre vrtulníky záchranarskej služby a pohotovosť upravenú pre veľký počet pacientov. Nemocnica Southmead je lokalizovaná na pozemku, ktorý bol pôvodne upravený na iné účely. Teraz však táto investícia spája na 17 hektároch dva objekty. Zariadenie diktuje nové štandardy pre britské zdravotníctvo vďaka výbornej opatere a pohodliu pacientov. Toto sú priority, na ktorých je založené fungovanie tohto zariadenia. Hlavný vykonávateľ projektu, Carillion, sa obrátil na subvykonávateľa, BR Hodgson, ktorý mal na starosti montáž sadrokartónových dosiek. BR Hodgson si vybralo spoločnosť Siniat ako hlavného dodávateľa.

Inštalácia fázy

Neľahkou úlohou bol aj rozsah prác, pokiaľ ide o montáž sadrokartónových dosiek, keďže išlo o veľkú halu a 38 km stien. Taktiež bolo potrebné zohľadniť dodatočné požiadavky ohľadom odolnosti, a to zároveň na oddeleniach, ako aj v ostatných miestnostiach kliniky. Vďaka podrobnej technickej špecifikácii Siniat bolo možné túto úlohu úspešne riešiť.

Efekt

Lokálny vplyv


Siniat blízko Vás