Prejsť na:

Sadrotriesková doska NIDA Twarda

płya gipsowo-wiórowa nida twardaNIDA Twarda je sadrotriesková doskaso zvýšenou odolnosťou proti nárazom,
proti vlhkosti a proti ohňu. Je to vynikajúca alternatíva sadrovláknitých dosiek.

Sadrotriesková doska NIDA Twarda je veľmi univerzálna preto sa používa:

V obytných budovách, na:

 • stenové obklady a stropy;
 • priečky;
 • spoločné časti budov (chodby, recepcie, garáže ap.)

Vo verených budovách:

 • nemocnice, kliniky, opatrovateľské domy, domy dôchodcov;
 • telocvične, šatne;
 • banky;
 • školy, škôlky, univerzity;
 • štátne úrady;
 • letiská, nákupné centrá, pasáže a chodby v nákupných centrách;
 • hotely, chodby v kancelárskych budovách;
 • iné miesta so zvýšenou intenzitou komunikácie.

Štruktúra sadrotrieskovej dosky NIDA Twarda

Povrchová vrstva je z kartónu a jadro dosky NIDA Twarda obsahuje:

 • drevené triesky zvyšujúce tvrdosť dosky;
 • látky znižujúce nasiakavosť vody;
 • sklenené vlákna zvyšujúce ohňovzdornosť.

Charakteristické vlastnosti sadrotrieskovej dosky NIDA Twarda

 • zvýšená odolnosť proti nárazom;
 • odolnosť proti dočasnému pôsobeniu vlhkosti;
 • zvýšená ohňovzdornosť;
 • vhodná ako podklad pre keramické obklady a pre nátery;
 • jednoduché spracovanie identické ako v prípade štandardných sadrokartónových dosiek;
 • jednoduchá montáž;
 • jednoduché rezanie;
 • jednoduché prenášanie – ľahšia ako sadrovláknitá doska (12,8 kg/m2);
 • vysoká stabilita rozmerov;
 • vyšší koeficient zvukovej izolácie v porovnaní so štandardnými sadrokartónovými doskami.

Technické údaje dosky NIDA Twarda

Vlastnosti dosky NIDA TWARDA

Znak v súlade s EN 520 DEFH1IR DEFH1IR
Hrúbka dosky 12,5 mm 15 mm
Šírka dosky 1200 mm/1250 mm 1250 mm
Dĺžka dosky 2000 mm 2000 mm
Objemová hustota/Plošná hmotnosť 1000 kg/m2/12,8 kg/m2 1025 kg/m2/15,4 kg/m2
Pevnosť v ohybe podľa EN 520

- pozdĺžnym smerom >725 N >870 N
- priečnym smerom >300 N >360 N
Pevnosť v tlaku kolmo na povrch dosky >16 N/mm2 >16 N/mm2
Povrchová tvrdosť (Brindl) >35 N/mm2 >35 N/mm2
Ohňovzdornosť podľa EN 520 A2-s1.d0 A2-s1.d0
Tepelná vodivosť podľa EN 520 0,25 W/(m-K) 0,25 W/(m-K)
Koeficient difúzneho odporu podľa EN 520 10 10
Nasiakavosť vody podľa EN 520 <5% – po 2 hodinách<180 g/m2 – povrchová nasiakavosť vody <5% – po 2 hodinách<180 g/m2 – povrchová nasiakavosť vody
Obsah vlhkosti pri teplote 20 ˚C okolo 0,6-1,0% hmotnosti okolo 0,6-1,0% hmotnosti

Prvky systému NIDA Twarda

 • sadrotriesková doska NIDA Twarda;
 • tmeliaca hmota NIDA Hydromix (alebo sadrový tmel NIDA PlanfixFresh);
 • skrutky do plechu NIDA Twarda;
 • používať armovaciu pásku z papiera alebo zo sklolaminátu.

Siniat blízko Vás