Prejsť na:

Montáž sadrokartonových dosiek na vrstvy sadrovej hmoty v 10 krokoch

Sadrokartónové dosky NIDA sa ideálne hodia na obkladanie vnútorných a vonkajších (zvnútra) nosných stien a priečok, najmä ak prestavba interiéru musí byť uskutočnená v krátkom čase a s vylúčením mokrých procesov.

Montážou sadrových dosiek na vrstvy sadrovej hmoty môžeme minimalizovať prášenie súvisiace s brúsením omietky, s ktorým sa stretávame v prípade vyrovnávania steny pomocou tohto materiálu.

Podklad, na ktorý chceme lepiť sadrokartón, musí byť nosný, stabilný, nemôže byť vystavený pôsobeniu mrazu a dažďa a musí byť zabezpečený pred pôsobením vlhkosti.

Sadrokartónové dosky, ktoré sa osadzujú na vrstvy sadrovej hmoty, sa nesmú lepiť na šikmé a vodorovné plochy, čiže stropy!

Všeobecne sa využívajú dva postupy montáže sadrokartónových dosiek:

  • Montáž sadrokartónových dosiek pomocou sadrového lepiaceho tmelu – popis nižšie
  • Montáž sadrokartónových dosiek na oceľový rošt

Ako správne osadiť sadrokartónové dosky na vrstvy lepidla – návod

Krok č. 1


Príprava steny, na ktorú budeme osadzovať sadrokartón na vrstvy lepidla, zahŕňa dva kroky, ktoré musíme vykonať:

  • ukončiť inštaláciu vedenia pod omietku
  • povrch steny dôkladne zbaviť nečistôt, prachu a zvetraných častí

Krok č. 2


Celý povrch, na ktorý budeme lepiť sadrové dosky, musíme penetrovať, čím upravíme nasiakavosť podkladu a spevníme ho. Na to sú vhodné penetračné nátery z rodiny NIDA Supra. NIDA Supra G slúži na ošetrenie nasiakavých a pórovitých povrchov vyhotovených z pórobetónu, kým prípravok NIDA Supra W je určený pre minerálne podklady v interiéri.

Krok č. 3

Čakáme, až základný náter vyschne.

Krok č. 4


Sadrokartónové dosky NIDA Expert 9,5 mm alebo NIDA Expert (NIDA Zwykla) 12,5 mm upravíme tak, aby boli cca 15 mm kratšie ako výška steny, čím zaistíme potrebné medzery medzi stropom a podlahou. Na doske si zaznačíme a vyrežeme všetky otvory pre elektrické zásuvky- pomocou mechanickej vyrezávačky alebo ručnej pílky

Krok č. 5


Následne si pripravíme sadrové lepidlo. Odporúčame výrobok NIDA Klej Typ T (NIDA Lepidlo Typ T). Nesmieme zabúdať, že každý lepiaci tmel sa musí pripraviť v súlade s informáciou uvedenou na obale.

Na miešanie tmelu môžeme použiť vŕtačku alebo miešadlo. Zmes musíme miešať pomaly, pri nízkych otáčkach, aby nedošlo k jej prevzdušneniu.

Krok č. 6


Nanášame vrstvy hmoty. Rozstup medzi jednotlivými radmi by mal byť 600 mm pre sadrokartónové dosky s hrúbkou 12,5 mm a 400 mm pre dosky 9,5 mm. Priemer sadrovej vrstvy by mal byť cca 100 – 150 mm, vrstvy v jednom rade by mali byť od seba vzdialené asi 300 mm.

V prípade okenných výklenkov sadrové lepidlo nanášame pomocou špachtle alebo zubatého hladidla na celý povrch vopred odrezaných pásov sadrokartónu, ktoré následne osadzujeme.

Krok č. 7


Po nanesení vrstiev lepíme sadrokartón na stenu. Zospodu si podložíme dištančné podložky (môžu byť kusy sadrových dosiek).

Krok č. 8


Na zarovnanie sadrokartónových dosiek použijeme dlhú vodováhu, ktorú prikladáme k povrchu dosiek. Vyrovnanie sadrových dosiek od momentu ich osadenia na stenu musíme vykonať v priebehu cca 25 minút. Po tomto čase sadrové lepidlo začína tuhnúť a ďalšie zasahovanie do štruktúry hmoty môže spôsobiť jej odlepenie od podkladu.

Po vyschnutí sadrového lepidla skontrolujeme polohu sadrokartónových dosiek na stene, použijeme pritom vodováhu.

Krok č. 9


Po osadení všetkých sadrokartónových dosiek môžeme začať s tmelením spojov medzi doskami, na čo budeme potrebovať sadrový tmel NIDA Start (NIDA Štart), sadrový tmel NIDA Finisz (NIDA Finiš) a výstužnú pásku.

Krok č. 10

Takto vyhotovený povrch je pripravený na finálnu úpravu (napr. maľovanie, tapetovanie).

POZOR!

Počas montáže udržujte stálu vlhkosť a teplotu vzduchu. Všetky mokré procesy musia byť vopred ukončené. Minimálna teplota počas montáže je +10 °C. Obzvlášť dôležité je zabrániť jej prudkým zmenám, napr. ochladzovaniu alebo prílišnému ohrievaniu miestností.

Siniat blízko Vás