Prejsť na:

Správna montáž plochého televízora na priečku zo sadrokartónovej dosky

montaż TV na ściance z płyt g-kPloché plazmové, LCD alebo LED televízory sú už štandardným vybavením domácností a kancelárií.

V takých interiéroch sú priečky zostrojené zo sadrokartónových dosiek alebo – tam, kde sú murované steny krivé, investori často siahajú po riešení, akým je tzv. predsadená stena zo sadrokartónu. Táto technológia pomáha ušetriť čas pri „vyrovnávaní“ steny. Iní zas realizujú zo sadrokartónovej dosky celý „regál“, v strede ktorého bude zavesený moderný televízor

Samozrejme sadrokartónové priečky a iné prvky zo sadrokartónovej dosky sú pripravené na takú záťaž. Dobre je však vedieť, akým spôsobom zamontovať plochý televízor, aby to bolo bezpečné a trvanlivé.

Držiak na plochý televízor

V prípade sadrokartónových priečok možno použiť všetky dostupné držiaky na televízory. Pri vyberaní držiaka by sme sa mali sústrediť na model televízora a funkcie držiaka (napr. otočný), nie na materiál, akým je sadrokartónová doska.

Minimálne parametre konštrukcie priečky a predsadenej steny

Priečky a predsadené steny, na ktoré chceme pripevniť televízor, musia byť zostrojené na konštrukcii z oceľových profilov s hrúbkou aspoň 50 mm (profily typu NIDA C 50) a mať aspoň jednu vrstvu opláštenia zo sadrokartónovej dosky s hrúbkou 12,5 mm.

Odporúčané parametre konštrukcie priečky a predsadenej steny

NIDA ściana 100A50

Vzhľadom na tuhosť a odolnosť konštrukcie experti Siniat odporúčajú konštrukciu priečky NIDA Ściana (NIDA Stena) 100A50/Expert.

Čo to znamená v praxi? Je to priečka na jednoduchej nosnej konštrukcii z profilov NIDA C50 a s dvojitým obkladom zo sadrokartónových dosiek typu NIDA Expert 12,5 mm.

Maximálna výška steny je 4338 mm, hrúbka výstavby 100 mm a hmotnosť 1 m2 je 33 kg.

Odporúčaná konštrukcia predsadenej steny je NIDA TYNK (NIDA OMIETKA) C50-25/Expert (znázornená na fotografii dolu), prípadne NIDA TYNK (NIDA OMIETKA) CD/ES-25/Expert.

NIDA Tynk C50-25

Prvá z nich -voľne stojaca-sa montuje na priečkové profily rozmiestnené každých 60 cm, ktoré sú pripevnené k pevnej stene. Predpokladané je dvojité opláštenie z dosiek NIDA s hrúbkou 12,5 mm. Hmotnosť 1 m2 je 19 kg, hrúbka výstavby je 68 mm, maximálna výška – 3000 mm.

Druhá – kotvená , ktorá sa pripevňuje k pevnej stene každých 60 cm na podhľadových profiloch NIDA CD pomocou spojovacích prvkov ES. Dvojité opláštenie doskou NIDA s hrúbkou 12,5 mm. Hmotnosť 1 m2 je 19 kg, hrúbka výstavby je 55 mm, výška výstavby nie je obmedzená.

Upevňovacie prvky

Záves sa ku konštrukcii zo sadrokartónových dosiek pripevňuje pomocou 6 až 10 Molly kotiev alebo iných prvkov odporúčaných výrobcom závesu.

Základné pravidlá výstavby priečok a predsadených stien, na ktoré nesmieme zabúdať

1. Rozstup medzi zvislými profilmi typu NIDA C musí byť maximálne 60 cm.

2. Po obvode obvodových profilov NIDA U sa musí prilepiť akustická páska.

3. Sadrokartónové dosky by sa mali montovať tak, aby vodorovné spoje boli voči sebe posunuté aspoň 30 cm.

4. V prípade dvojitého opláštenia by mala byť druhá vrstva dosiek posunutá vzhľadom k prvej tak, aby zvislé spoje druhej vrstvy boli posunuté 60 cm voči spojom prvej vrstvy.

5. Počas montáže by sa malo používať iba značkové príslušenstvo pre suchú výstavbu, vyhotovené z plechu s hrúbkou minimálnou- 0,55 mm.

6. V závislosti od toho, či počas škárovania použijeme výstužnú pásku alebo nie, mali by sme vybrať vhodný typ sadrového tmelu.

7. Starostlivo vykonajte škárovanie sadrokartónových dosiek. Televízor je často špeciálne podsvietený. Svetlo dopadajúce na stenu bude zvýrazňovať prípadné defekty škár.

Tu sa dozviete viac o výstavbe priečok zo sadrokartónových dosiek.