Prejsť na:

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH – SYSTÉMY.

Firma Siniat Sp. z o. o. – ako prvý výrobca systémov suchej stavby na báze sadry – uviedla na trh kompletné systémové riešenia pripravené podľa európskeho nariadenia o stavebných výrobkoch CPR (z ang. Construction Products Regulation). V tejto oblasti sme priekopníkmi na európskom trhu.

Pre zaistenie čo najvyššej bezpečnosti pri používaní kompletných systémových riešení, t. j. deliacich priečok, podhľadov, alebo napr. výstavby podkrovia – v súlade s Európskym technickým posúdením ETA 15/0301 a harmonizovanej normy EN 13964:2014-05 – v spolupráci s Ústavom stavebnej techniky sme zrealizovali komplexný výskumný projekt (BWT), zahŕňajúci pevnostné a akustické skúšky a skúšky požiarnej odolnosti. Na základe dosiahnutých pozitívnych výsledkov, ako jediní spomedzi výrobcov systémov suchej stavby na báze sadry, deklarujeme technické vlastnosti pre finálny systém. Potvrdením tejto skutočnosti je vystavenie Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach na systémy Siniat a ich označenie značkou CE.

Riešenia Siniat na báze jednotlivých komponentov vo forme sadrokartónových dosiek NIDA, oceľových profilov NIDA, sadrových výrobkov a doplnkov NIDA, tvoria jedinečný systém s označením CE. Sú bezpečné a spĺňajú najprísnejšie požiadavky na stavebné investície ako na Slovensku, tak na území Európskej únie. sauso konstrukcijas sistēmai dokumentācija ļauj ietaupīt laiku un palielina darba komfortu, bet CE marķējuma risinājumu izmantošana papildina Jūsu tēla profesionalitāti.

Rovnako dôležité je to, že potvrdzovanie technických vlastností riešení je od dnes zjednodušené – Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach vystavené spoločnosťou Siniat Sp. z o. o. na systém je kľúčovým dokumentom povoľujúcim ho na trh v krajinách Európskej únie v súlade s Nariadením CPR. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach sa stáva jediným a dostačujúcim dokumentom na potvrdenie charakteristík použitého systémového riešenia, čo dlhodobý, tiež pracný proces zhromažďovania a sprístupňovania dokumentácie zjednodušuje na minimum. Dokumentácia vo forme vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach, zavedená spoločnosťou Siniat na systémy suchej stavby, umožňuje ušetriť čas a má vplyv na väčší komfort práce, pričom použitie riešení so značkou CE buduje váš imidž profesionála.

Výhody pre projektanta:

 • najkvalitnejšie riešenia – najviac otestované systémy suchej stavby na trhu
 • záruka bezpečnosti - prevod plnej zodpovednosti za parametre systému na výrobcu
 • vyššia efektivita práce – zoptimalizovanie množstva povoľovacej dokumentácie
 • komplexné riešenia – jeden dokument na jeden druh systému suchej stavby – napr. steny typu A
 • časová úspora – možnosť navrhnúť riešenia v krajinách Európskeho spoločenstva bez ďalších požiadaviek na certifikáciu pre daný trh

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – uľahčenie práce pre..
Systémy suchej stavby Siniat boli označené CE, ako prvé na trhu. Pozrite sa na výhody vyplývajúce pre projektanta. VIAC >

 

 

 

Výhody pre manažment kontraktu / generálneho dodávateľa / stavebný dozor a inžiniering:

 • záruka bezpečnosti – splnenie najprísnejších požiadaviek na systémy suchej stavby
 • komplexné riešenia – jeden povoľovací dokument – časová úspora pri konečnom prijatí porealizačnej dokumentácie
 • najvyšší štandard na trhu – pokročilé parametre riešení uvedené vo vyhlásení o úžitkových vlastnostiach výrazne prekračujúce doposiaľ prijaté štandardy
 • časová úspora – počet dokumentov povoľujúcich riešenie obmedzený na minimum

 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – uľahčenie práce pre..
Čím sa v investičnom procese zaoberá generálny dodávateľ ? To je jedna z otázok, ktoré dostanú do rozpakov každého, kto sa domnieva, že sa v stavebníctve vyzná.

 

Výhody pre distribútora:

 • väčší predajný potenciál – možnosť distribuovať riešenia na území EÚ
 • vyšší zisk – atraktívnejšie marže vďaka spolupráce s jediným dodávateľom na trhu certifikovaných CE systémov suchej stavby
 • záruka bezpečnosti – komplexne vyskúšané riešenie notifikovaným orgánom – Ústavom stavebnej techniky
 • časová úspora – na minimum obmedzený počet dokumentov nevyhnutných pre dodanie povoľujúcich riešenie SSZ

PREJSŤ DO VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH NA SYSTÉMY >

  STIAHNUŤ SCHÉMA DOKUMENTU S VYSVETLIVKAMI >

Vysvetlenie pojmov:

 1. ETA 15/0301 – Európske technické posúdenie je preukázané posúdenie úžitkových vlastností stavebného výrobku vzhľadom na jeho hlavné charakteristiky, v súlade s príslušným európskym dokumentom posúdenia (EDO). Európske technické posúdenie ETA 15/0301 vypracované notifikovaným orgánom TSUS pre systémy nenosných deliacich priečok, šachtové stavby, obklady stien kotvené a voľno stojace vyrobené technológiou Siniat. Dokument je právnym podkladom pre uvedenie trh vyššie uvedených systémov a pre označenie CE na poľskom trhu a trhu Európskej únie. Na základe ETA vystavuje firma Siniat Sp. z o. o. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach pre jednotlivé systémy suchej stavby.
 2. EN 13964:2014-05 – harmonizovaná norma: Podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy.
 3. CPR – Nariadenie o stavebných výrobkoch (z ang. Construction Products Regulation). Nariadenie o stavebných výrobkoch definuje podmienky pre uvádzanie na trh alebo sprístupňovanie na trhu stavebných výrobkov, stanovením harmonizovaných zásad uvádzania úžitkových vlastností stavebných výrobkov vo vzťahu k ich hlavným charakteristikám a zásadám použitia označenia CE na týchto výrobkoch.
 4. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – vyhotovuje výrobca pri uvádzaní stavebného výrobku alebo systémového riešenia na trh, pokiaľ sa riadi harmonizovanou normou alebo je zhodný s európskym technickým posúdením, ktoré bolo k nemu vydané. Vyhotovením vyššie uvedeného vyhlásenia na seba výrobca berie zodpovednosť za zhodnosť stavebného výrobku s úžitkovými vlastnosťami týmto spôsobom deklarovanými.

Výsledky: Výsledky:

Profil Nida U100 Hydro C3 - PR/Nida HYDRO U100/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,44 MB

Nida Strop DK/PG/UA/CD60/IH. VoP

pdf | 3 Strany | 5,48 MB

Nida UAR 50 Hydro C3

pdf | 1 Strany | 73,51 KB

Profil Nida UD27 Hydro C3 - PR/Nida HYDRO UD27/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,42 MB

Nida CD60 Hydro C5. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,69 KB

Nida UA75. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,37 KB

Nida oblozenie typ A VoP

pdf | 2 Strany | 4,46 MB

Nida UA 50. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,37 KB

Nida Strop CC75/U75 PD 500 VoP

pdf | 3 Strany | 6,07 MB

Nida Strop CC100/U100 500 VoP

pdf | 3 Strany | 6,08 MB

Nida Strop UAR/UAR100/U100/500. VoP

pdf | 3 Strany | 5,54 MB

Nida Strop UAR/UAR75/U75 PD 500 VoP

pdf | 3 Strany | 5,46 MB

Profil Nida CD60 Hydro C3 - PR/Nida HYDRO CD60/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,45 MB

Nida stena typu AA/BS. VoP

pdf | 3 Strany | 6,86 MB

Nida Strop/DK/CD60/RTG. VoP

pdf | 3 Strany | 5,61 MB

Spojovacie skrutky Nida Hydro C4

pdf | 1 Strany | 88,79 KB

Nida Woda 12,5 (Voda) (GKBI / Typ H2) - NWO 12,5/06/2015

pdf | 2 Strany | 827,92 KB

Nida Strop CD60 IH VoP

pdf | 3 Strany | 5,29 MB

Profil Nida CD60 DOP

pdf | 1 Strany | 73,57 KB

Profil Nida C50 Hydro C3 - PR/Nida HYDRO C50/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,43 MB

Nida C50 Hydro C5. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,41 KB

SYNIA Woda 12,5 (Voda) (GKBI / Typ H2) - SWO 12,5/06/2015

pdf | 2 Strany | 809,43 KB

Nida UA 100. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,38 KB

Nida Sachta A VoP

pdf | 2 Strany | 4,30 MB

Nida Strop UAR/UAR50/U50/500.VoP

pdf | 3 Strany | 5,47 MB

Nida Strop C100/U100/500 VoP

pdf | 3 Strany | 6,03 MB

Nida FINISZ. Špachtľovací tmel Nida Finisz - MG/NFI/07/2013

pdf | 2 Strany | 121,04 KB

Nida Ogień (Oheň) Plus DF-15

pdf | 1 Strany | 852,61 KB

Nida Strop UAR75/U75/500 VoP

pdf | 3 Strany | 5,54 MB

Profil Nida U50 Hydro C3 - PR/Nida HYDRO U50/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,45 MB
1 2 3 4 5 6 1/6

Zisti kde kúpiť