Prejsť na:

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH – SYSTÉMY.

Firma Siniat Sp. z o. o. – ako prvý výrobca systémov suchej stavby na báze sadry – uviedla na trh kompletné systémové riešenia pripravené podľa európskeho nariadenia o stavebných výrobkoch CPR (z ang. Construction Products Regulation). V tejto oblasti sme priekopníkmi na európskom trhu.

Pre zaistenie čo najvyššej bezpečnosti pri používaní kompletných systémových riešení, t. j. deliacich priečok, podhľadov, alebo napr. výstavby podkrovia – v súlade s Európskym technickým posúdením ETA 15/0301 a harmonizovanej normy EN 13964:2014-05 – v spolupráci s Ústavom stavebnej techniky sme zrealizovali komplexný výskumný projekt (BWT), zahŕňajúci pevnostné a akustické skúšky a skúšky požiarnej odolnosti. Na základe dosiahnutých pozitívnych výsledkov, ako jediní spomedzi výrobcov systémov suchej stavby na báze sadry, deklarujeme technické vlastnosti pre finálny systém. Potvrdením tejto skutočnosti je vystavenie Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach na systémy Siniat a ich označenie značkou CE.

Riešenia Siniat na báze jednotlivých komponentov vo forme sadrokartónových dosiek NIDA, oceľových profilov NIDA, sadrových výrobkov a doplnkov NIDA, tvoria jedinečný systém s označením CE. Sú bezpečné a spĺňajú najprísnejšie požiadavky na stavebné investície ako na Slovensku, tak na území Európskej únie. sauso konstrukcijas sistēmai dokumentācija ļauj ietaupīt laiku un palielina darba komfortu, bet CE marķējuma risinājumu izmantošana papildina Jūsu tēla profesionalitāti.

Rovnako dôležité je to, že potvrdzovanie technických vlastností riešení je od dnes zjednodušené – Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach vystavené spoločnosťou Siniat Sp. z o. o. na systém je kľúčovým dokumentom povoľujúcim ho na trh v krajinách Európskej únie v súlade s Nariadením CPR. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach sa stáva jediným a dostačujúcim dokumentom na potvrdenie charakteristík použitého systémového riešenia, čo dlhodobý, tiež pracný proces zhromažďovania a sprístupňovania dokumentácie zjednodušuje na minimum. Dokumentácia vo forme vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach, zavedená spoločnosťou Siniat na systémy suchej stavby, umožňuje ušetriť čas a má vplyv na väčší komfort práce, pričom použitie riešení so značkou CE buduje váš imidž profesionála.

Výhody pre projektanta:

 • najkvalitnejšie riešenia – najviac otestované systémy suchej stavby na trhu
 • záruka bezpečnosti - prevod plnej zodpovednosti za parametre systému na výrobcu
 • vyššia efektivita práce – zoptimalizovanie množstva povoľovacej dokumentácie
 • komplexné riešenia – jeden dokument na jeden druh systému suchej stavby – napr. steny typu A
 • časová úspora – možnosť navrhnúť riešenia v krajinách Európskeho spoločenstva bez ďalších požiadaviek na certifikáciu pre daný trh

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – uľahčenie práce pre..
Systémy suchej stavby Siniat boli označené CE, ako prvé na trhu. Pozrite sa na výhody vyplývajúce pre projektanta. VIAC >

 

 

 

Výhody pre manažment kontraktu / generálneho dodávateľa / stavebný dozor a inžiniering:

 • záruka bezpečnosti – splnenie najprísnejších požiadaviek na systémy suchej stavby
 • komplexné riešenia – jeden povoľovací dokument – časová úspora pri konečnom prijatí porealizačnej dokumentácie
 • najvyšší štandard na trhu – pokročilé parametre riešení uvedené vo vyhlásení o úžitkových vlastnostiach výrazne prekračujúce doposiaľ prijaté štandardy
 • časová úspora – počet dokumentov povoľujúcich riešenie obmedzený na minimum

 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – uľahčenie práce pre..
Čím sa v investičnom procese zaoberá generálny dodávateľ ? To je jedna z otázok, ktoré dostanú do rozpakov každého, kto sa domnieva, že sa v stavebníctve vyzná.

 

Výhody pre distribútora:

 • väčší predajný potenciál – možnosť distribuovať riešenia na území EÚ
 • vyšší zisk – atraktívnejšie marže vďaka spolupráce s jediným dodávateľom na trhu certifikovaných CE systémov suchej stavby
 • záruka bezpečnosti – komplexne vyskúšané riešenie notifikovaným orgánom – Ústavom stavebnej techniky
 • časová úspora – na minimum obmedzený počet dokumentov nevyhnutných pre dodanie povoľujúcich riešenie SSZ

PREJSŤ DO VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH NA SYSTÉMY >

  STIAHNUŤ SCHÉMA DOKUMENTU S VYSVETLIVKAMI >

Vysvetlenie pojmov:

 1. ETA 15/0301 – Európske technické posúdenie je preukázané posúdenie úžitkových vlastností stavebného výrobku vzhľadom na jeho hlavné charakteristiky, v súlade s príslušným európskym dokumentom posúdenia (EDO). Európske technické posúdenie ETA 15/0301 vypracované notifikovaným orgánom TSUS pre systémy nenosných deliacich priečok, šachtové stavby, obklady stien kotvené a voľno stojace vyrobené technológiou Siniat. Dokument je právnym podkladom pre uvedenie trh vyššie uvedených systémov a pre označenie CE na poľskom trhu a trhu Európskej únie. Na základe ETA vystavuje firma Siniat Sp. z o. o. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach pre jednotlivé systémy suchej stavby.
 2. EN 13964:2014-05 – harmonizovaná norma: Podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy.
 3. CPR – Nariadenie o stavebných výrobkoch (z ang. Construction Products Regulation). Nariadenie o stavebných výrobkoch definuje podmienky pre uvádzanie na trh alebo sprístupňovanie na trhu stavebných výrobkov, stanovením harmonizovaných zásad uvádzania úžitkových vlastností stavebných výrobkov vo vzťahu k ich hlavným charakteristikám a zásadám použitia označenia CE na týchto výrobkoch.
 4. Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – vyhotovuje výrobca pri uvádzaní stavebného výrobku alebo systémového riešenia na trh, pokiaľ sa riadi harmonizovanou normou alebo je zhodný s európskym technickým posúdením, ktoré bolo k nemu vydané. Vyhotovením vyššie uvedeného vyhlásenia na seba výrobca berie zodpovednosť za zhodnosť stavebného výrobku s úžitkovými vlastnosťami týmto spôsobom deklarovanými.

Výsledky: Výsledky:

Profil NIDA CD60 Hydro C3 - PR/NIDA HYDRO CD60/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,45 MB

NIDA Stena typu SW VoP

pdf | 3 Strany | 7,04 MB

Profil Nida U50 DOP

pdf | 1 Strany | 73,33 KB

NIDA Sachta A. VoP

pdf | 2 Strany | 4,42 MB

Profil NIDA U75 - PR/NIDA U75/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,42 MB

Hotová špachtľovacia hmota NIDA Efekt - MG/NEF/07/2013

pdf | 2 Strany | 312,38 KB

NIDA Strop UAR/UAR100/U100/PD/500. VoP

pdf | 3 Strany | 5,57 MB

NIDA Strop C50/U50 500 VoP

pdf | 3 Strany | 5,97 MB

Príslušenstvo pre suchú výstavbu Nida

pdf | 3 Strany | 100,19 KB

Synia Ogien typ F 12,5

pdf | 2 Strany | 76,70 KB

NIDA Strop UAR/UAR75 U75 500 VoP

pdf | 3 Strany | 5,54 MB

NIDA UAR 75. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,39 KB

NIDA Strop UAR50/U50 PD 500 VoP

pdf | 3 Strany | 5,58 MB

NIDA Strop DK/CD60/MW/IH. VoP

pdf | 3 Strany | 5,55 MB

Profil NIDA U50 - PR/NIDA U50/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,39 MB

Profil NIDA C100 Hydro C3 - PR/NIDA HYDRO C100/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,49 MB

NIDA Obklady stien ukotvene CD60. VoP

pdf | 2 Strany | 3,47 MB

NIDA Strop DK/MFC.VoP

pdf | 3 Strany | 5,22 MB

NIDA C75 Hydro C5. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,42 KB

Profil NIDA U75 Hydro C3 - PR/NIDA HYDRO U75/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,47 MB

NIDA Strop CD60 KL VoP

pdf | 3 Strany | 5,54 MB

NIDA UAR 50. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,39 KB

NIDA Strop JK/CD60/IH. VoP

pdf | 3 Strany | 5,54 MB

NIDA Woda Ogień Plus typ DFH2-15

pdf | 2 Strany | 144,47 KB

NIDA Ogień 12,5 (Oheň) Typ F (GKF / Typ F) - NOF 12,5/06/2015

pdf | 2 Strany | 797,01 KB

Sufit DK/PG/UA CD60 MW IH VoP

pdf | 3 Strany | 5,64 MB

NIDA UA75 Hydro C3. DOP.

pdf | 1 Strany | 73,49 KB

Profil NIDA C100 - PR/NIDA C100/07/2013

pdf | 2 Strany | 1,41 MB

NIDA ŠTART. Špachtľovací tmel NIDA Štart - MG/NST/07/2013

pdf | 2 Strany | 119,92 KB

NIDA PK Obklady stien ukotvene. VoP

pdf | 2 Strany | 4,26 MB
1 2 3 4 5 6 1/6

Siniat blízko Vás