AKÉ SADROVÉ DOSKY POUŽÍVAŤ – POROVNANIE

Sadrokartónová doska
stena
priečky

Siniat ponúka širokú škálu systémov suchej výstavby:

 • deliace steny a obklady stien,
 • závesné stropy a stropné obklady,
 • podkrovia,
 • výstuže konštrukcií nosných budov,
 • výstuže inštalačných jednotiek.

Na to, aby vytváraný element spĺňal požiadavky, je potrebné zvoliť vhodnú konštrukciu a sadrovú dosku. Konštrukčných riešení je niekoľko tisíc - sú dostupné v systémových katalógoch, ale sadrových dosiek je len niekoľko typov.

Najdôležitejšie sadrové dosky, ktoré treba poznať:

 • Štandardné sdk dosky – NIDA Expert a NIDA Základná – sú určené do priestorov, kde vlhkosť nepresahuje 70 %, v opačnom prípade môžu napučať a ohýbať sa.
 • Vlhku odolné sdk dosky – NIDA Voda NIDA Voda – sú ideálne do priestorov, ktoré sú vystavované častému pôsobeniu vlhkosti dosahujúcej hodnoty až do 85 % - kúpeľňa, kuchyňa.
 • Špeciálna sadrová doska NIDA Hydro – vyznačuje sa nižším vstrebávaním vlhkosti – nasiakavosť max. 3 %, je zabezpečená aj pred vznikom plesní a má zvýšené mechanické parametre. Preto sa môže používať aj na plavárňach, v kúpeľoch či saunách. Samozrejme, jej použitie v domácich kupeľniach je viac než opodstatnené.
 • Ohňovzdorné sdk dosky – NIDA Oheň Typ F, NIDA Oheň Plus – dosky sú spevnené skleným vláknom, ktoré predstavuje dodatočnú ochrannú bariéru pred ohňom. Výber ohňovzdornej dosky závisí od naprojektovanej triedy odolnosti proti požiaru pre danú piečku.
 • Ohňovzdorné a vlhku odolné sdk dosky NIDA Voda Oheň Plus – sú ideálne na použitie v miestnostiach, v ktorých sa odporúča zvýšená odolnosť proti ohňu a vlhkosti. Doska je spevnená skleným vláknom a napustená impregnátom zabraňujúcim prieniku vlhkosti.
 • Sadro-drevovláknité dosky NIDA Tvrdá vyznačujúce sa zvýšenou zaťažiteľnosťou steny, odolnosťou proti úderom a proti pôsobeniu vlhkosti a ohňa – používajú sa všade tam, kde hrozí väčšie riziko úderu.

DELIACE STENY

Na vyhotovenie deliacich stien sa najčastejšie používajú sadrokartónové dosky. Môže plniť funkciu rozdelenia miestností, môže predstavovať protipožiarnu bariéru alebo plniť funkciu akustickej či tepelnej izolácie. V špeciálnych systémoch stien kinosál možno budovať steny do výšky 26 m. Najčastejšie používanými doskami v týchto konštrukciách sú dosky NIDA Expert, NIDA Oheň a NIDA Voda. Oplatí sa však poznať možnosti dosky NIDA Tvrdá a NIDA Hydro. Prvá z nich zaručuje steny odolné proti úderom, z druhej možno vytvoriť dokonca aj deliace steny v kúpeľoch, na plavárniach či v iných mokrých priestoroch. Dôležitým parametrom je aj akustika. Na to, aby sadrové steny neprepúšťali zvuky z vedľajších mestností, je potrebné použitie vhodných konštrukcií a dodržanie technologických postupov. Viac k tejto téme sme napísali v článku

Sadrokartónové dosky možno používať ako obloženie vnútorných nosných stien a vonkajších a vnútorných deliacich stien. Sú ideálnym riešením v prípade, ak chceme rekonštrukciu vykonať rýchlo a čistým spôsobom. Povrch suchej omietky je hladký a vytvára dokonalý podklad pre ďalšie práce záverečných úprav. Najčastejšie používanými sadrokartónovými doskami v tomto prípade sú dosky NIDA Expert. Spôsob montáže obkladu steny je mimoriadne dôležitý pre jej neskoršie využitie. Pozrite si, ako klásť sadrokartónové dosky na vrstvy lepiacej malty.

ZÁVESNÉ STROPY A STROPNÉ OBKLADY

Závesné stropy sú druhým najpopulárnejším prípadom použitia sadrokartónových dosiek. Vďaka nim môžeme estetickým spôsobom ukryť inštalácie alebo konštrukčné prvky stropu. Zároveň môžu spĺňať funkciu protipožiarnej ochrany alebo izolovať, či už tepelne alebo akusticky, dve pod sebou sa nachádzajúce miestnosti. Najčastejšie sa využívajú sadrokartónové dosky NIDA Expert a NIDA Oheň. Prečítajte si, akých chýb sa nesmieme dopúšťať pri montáži stropu zo sadrokartónových dosiek.

PODKROVIA

Sadrokartónové dosky sú ideálnym materiálom vhodným na záverečné úpravy v podkroviach, pretože dokážu ukryť konštrukciu väzníkovej strechy a zároveň umožňujú pripevnenie izolačného materiálu v priestore medzi trámami. Obľúbenou doskou využívanou v podkroviach je NIDA Expert. My však odporúčame vyskúšať vlastnosti a možnosti, ktoré so sebou prináša sdk doska NIDA Oheň. Vrstva z tejto dosky dokáže lepšie ochrániť podkrovie a obyvateľov domu v prípade požiaru. Navyše sa vyznačuje lepšími akustickoizolačnými vlastnosťami. Existuje množstvo dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre využitie tejto sadrovej dosky v podkroví.

MOŽNOSTI RIEŠENIA KONŠTRUKCIÍ NOSNÝCH BUDOV

Systémy obloženia stĺpov a trámov (oceľových a drevených) sa používajú najčastejšie na ukrytie nosnej konštrukcie budovy. Tieto systémy spĺňajú dve funkcie: dekoračnú (nie vždy ukrývajúce konštrukčné prvky) a protipožiarnu (zabezpečujú tieto prvky pred pôsobením ohňa na určený čas). Najčastejšie používanými sadrokartónovými doskami sú v tomto prípade NIDA Tvrdá alebo NIDA Hydro (v prípade výstavby v miestnostiach vystavených vlhkosti).

OBLOŽENIE INŠTALAČNÝCH JEDNOTIEK.

Systémy obloženia inštalačných jednotiek využívame najčastejšie s cieľom ukrytia týchto jednotiek, ktoré sa vyskytujú v každej budove bez ohľadu na jej funkciu či určenie. Vzhľadom na možnosť šírenia dymu alebo ohňa z priestorov, v ktorých vypukol požiar do iných úrovní budovy, musia byť inštalačné jednotky, ktoré sú väčšinou vedené cez všetky poschodia objektu, vhodne zabezpečené. Najčastejšie využívanými sadrokartónovými doskami sú v tomto prípade NIDA Oheň a NIDATvrdá.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.