Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch

priečky
Sadrokartónová doska
cementovláknité dosky
kovové profily
skrutky do sadrokartónu
zvuková izolácia
stena

Predtým, než postavíte priečku zo sadrokartónových dosiek, je potrebné preskúmať všetky podmienky, ktoré priečka musí spĺňať. Vďaka tomu bude výber vhodného druhu sadrokartónových dosiek a konštrukcie jednoduchší. Preto než začnete montáž, prečítajte si o vešaní skriniek a iných ťažších predmetov na sadrokartónových priečkach.

Preto než začnete montáž, prečítajte si o vešaní skriniek a iných ťažších predmetov na sadrokartónových priečkach.

Aký je teda správny postup pri montáži priečky zo sadrokartónových dosiek?

Krok č. 1

Výber vhodného typu sadrokartónových dosiek - o tom sme hovorili na začiatku tohto článku. Musíme mať na vedomí, že v niektorých prípadoch je nutné dvojité opláštenie stien, aby priečka spĺňala požadované parametre.

Dôležitý je tiež výber vhodných profilov, ktorých šírka závisí od plánovanej výšky steny. Všetky potrebné informácie na túto tému nájdete v našich systémových katalógoch.

Na výstavbu priečok alebo predsadených stien sú určené priečkové profily NIDA U50 / U75 / U100, a C50 / C75 / C100.

C profily slúžia ako zvislé stĺpiky konštrukcie priečky, kým U profily sa využívajú na pripevňovanie, čiže sa montujú na podklad, strop alebo na bočné steny, medzi ktorými chceme postaviť priečku.

Na spevnenie rámu dverí, okien alebo na výstavbu iných prvkov so zvýšenou pevnosťou sa využívajú spevnené profily NIDA UAR 50, UAR 75 alebo UAR 100.

Krok č. 2

Po vymeraní stien priečkové profily NIDA C nastriháme (odporúčame na to použiť nožnice na plech) tak, aby sme vynechali cca 10 mm medzeru (tzn. profily NIDA C by mali byť o 10 mm kratšie ako výška steny). Následne nastriháme profily NIDA U – tie vymeriavame bez medzery – ich dĺžka musí presne zodpovedať rozmerom miestnosti (steny, strop, podlaha).

Krok č. 3

Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch
Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch

Pred montážou roštu je potrebné zo spodnej strany obvodových profilov – NIDA U (podlaha a strop) a NIDA C (krajné steny) – prilepiť systémovú akustickú pásku. Cieľom je zaistiť zvukovú izoláciu stavanej priečky.

MONTÁŽ ROHOVEJ PÁSKY S KOVOVOU VLOŽKOU

Krok č. 4

Následne obvodové profily montujeme na časti miestnosti, ktoré sa nachádzajú okolo (steny, podlaha, strop) pomocou natĺkacích hmoždiniek . Rozstup hmoždiniek musí byť 1000 mm.

Krok č. 5

Na podlahe si označíme rozstup zvislých profilov NIDA C každých 600/400/300 mm- podľa technickej dokumentácie.

Krok č. 6

Profily NIDA C zasunieme do vodorovných profilov NIDA U.

Krok č. 7

Plánované otvory na dvere je potrebné dodatočne spevniť (pokiaľ také otvory existujú). Na to sú určené profily NIDA UA, ktoré sa montujú pomocou systémových uholníkov pre UA. Uholníky sa pripevnia k profilu pomocou dvoch skrutiek M8 na každý spoj a montujú na strop zhora a zdola.

Krok č. 8

Preklad (nadpražie) môžeme vyhotoviť zo štandardného profilu NIDA U pripevneného k profilu NIDA UA pomocou skrutiek do plechu.

Krok č. 9

Hotový rošt z oceľových profilov je potrebné vyrovnať.

Krok č. 10

Nasledujúcim krokom je pripraviť potrebné typy rýchloskrutiek NIDA v požadovanom množstve. Skrutky určené pre štandardné C profily majú ostré zakončenie, kým skrutky pre UA profily sú zakončené ako vrták. Veľký význam má správne rozmiestnenie skrutiek.

Na pripevnenie prvej vrstvy dosiek budú potrebné rýchloskrutky NIDA veľkosti 3,5x25 mm, na pripevnenie druhej vrstvy sadrokartónových dosiek budú potrebné dlhšie rýchloskrutky – 3,5x35 mm.

Sadrokartónové dosky sa na zvislé plochy pripevňujú pomocou skrutiek každých 25 cm.

Krok č. 11

Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch
Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch

Posledný prípravný krok pred pripevnením sadrokartónových dosiek ku kostre je zrezať pomocou noža kratšie hrany (budú tvoriť vodorovné spoje) pod uhlom 45 stupňov

Krok č. 12

Teraz môžeme začať montovať sadrokartónové dosky. Dosku si priložíme k roštu priečky, pričom je dobre si podložiť kúsky dosky, aby sme nezabudli na dilatáciu. Zhora nechávame škáru približne rovnakej výšky.

Krok č. 13

Dosky pripevníme pomocou rýchloskrutiek iba k zvislým profilom NIDA C, pričom nesmieme zabudnúť na posunutie vodorovných spojov dosiek v susedných radoch o aspoň 300 mm.

Krok č. 14

Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch
Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch

Po umiestnení dosiek na jednej strane priečky, z druhej strany – neopláštenej – vložíme do priestoru v priečke izolačný materiál (minerálnu alebo sklenú vlnu). Vďaka tomu priečka bude mať ešte vyššiu zvukovú izoláciu.

Krok č. 15

Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch
Ako zmontovať priečku zo sadrokartonových dosiek v 16 krokoch

Počas montáže z druhej strany priečky nesmieme zabudnúť na to, aby zvislé spoje medzi doskami z jednej a druhej strany priečky boli voči sebe posunuté o 600 mm.

Krok č. 16

Následne tmelíme všetky spoje medzi doskami. Viac o tmelení nájdete v našom článku "9 chýb počas škárovania sadrových dosiek". Takto zostrojená priečka je pripravená na finálnu úpravu, ako je maľovanie či tapetovanie.

Rozhodne odporúčame používať kompletný systém suchej výstavby (sadrokartónové dosky, profily, tmely, montážne príslušenstvo) od jedného výrobcu. Na trhu je dostupný široký výber profilov, ktoré len na prvý pohľad vyzerajú rovnako. V skutočnosti sa líšia hrúbkou ocele, vrstvy zinkovania či tvarom. Používanie náhodne zvoleného stavebného materiálu môže mať negatívny vplyv na estetiku konečného prevedenia (viditeľné a ťažké na odstránenie praskliny na doskách) a môže významne vplývať na bezpečnosť konštrukcií. V systéme NIDA všetky prvky boli podrobené skúškam v oblasti statiky, na základe ktorých sme určili a uviedli v katalógoch maximálnu výšku stien, rozstupy podhľadových prvkov, a pod., pričom sme zohľadnili potrebnú rezervu pre zaistenie plnej bezpečnosti našich systémov.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.