Konštrukcia stropného dvojúrovňového podhľadu

Sadrokartónová doska
omietka
montáž stropu
sadrokartónový strop

Stropný podhľad zo sadrokartónových dosiek je riešenie umožňujúce efektné ukončenie stropu v každom interiéri. V súčasnosti je veľmi populárna montáž stropu na jednoúrovňovej konštrukcii, avšak pre investorov hľadajúcich kvalitnejšie riešenie- odporúčame riešenie založené na dvojúrovňovej konštrukcii. Zoznámte sa s konkrétnymi informáciami.

Systém stropného podhľadu na dvojúrovňovej krížovej konštrukcii tvoria:

  • obklad zo sadrokartónových dosiek,
  • rošt,
  • závesné prvky.

Jednou z najčastejších chýb vyskytujúcich sa pri montáži stropného podhľadu je nesprávne vybratý typ dosiek. Obklad zo sadrokartónových dosiek musí byť zvolený v závislosti od požiadaviek na strop. Môžu to byť požiadavky týkajúce sa požiarnej odolnosti, zvukovej izolačnej schopnosti, odolnosti na pôsobenie vody a plesne a odolnosti na nárazy.

Naše rady:

Pokiaľ sa montáž stropu odohráva:

Rošt stropného dvojúrovňového podhľadu

Konštrukcia stropného dvojúrovňového podhľadu
Konštrukcia stropného dvojúrovňového podhľadu

Obrázok č. 1 Stropný podhľad na nosnej dvojúrovňovej krížovej konštrukcii - axonometria (Legenda: 1- Sadrokartónová doska NIDA 12,5 mm, 2- Nosný dolný profil NIDA CD60, 3- Hlavný horný profil NIDA CD60, 4- Závesný prvok, 5- Krížová spojka NIDA LK60)

Rošt dvojúrovňových stropných podhľadov sa skladá z dolnej a hornej úrovne. Dolnú úroveň tvorí nosný dolný profil NIDA CD 60, ku ktorému sú montované priamo sadrokartónovej dosky . Maximálny odstup nosných profilov je 500 mm. Hornú úroveň tvoria hlavné horné profily NIDA CD 60. Ich odstup závisí od počtu dosiek obloženia suchej stavby a od prípadného ďalšieho zaťaženia, napr. použitej minerálnej vlny.

Tabuľka 1. Výkaz technických parametrov najčastejšie používaných typov stropných podhľadov na dvojúrovňovej krížovej konštrukcii zavesenej pomocou závesov rotačne pripevnených pomocou nóniusa NIDA WON60.
1) Povolené zaťaženie zohľadňujúce: vlastnú hmotnosť, izolačný materiál a ďalšie technologické zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Ďalšie zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12.
3) Podľa ETAG 003.
  Názov systému:
NIDA Podhľad
Nosná
konštr. z
profilov
NIDA 
Obloženie
NIDA 
 Max.
odstup
nosných
profilov
MFCC50
Max.
odstup
nosných
profilov
MFCP44
 
Max.
odstup
závesov
NIDA
WON60
 
 Maximálne
zaťaženie
stropu
 Trieda
požiarnej
odolnosti3)
 bez
požiarnej br /> odolnosti1)
s
požiarnou
odolnosťou2)
 
 [mm]  [mm]  [mm]  [kg/m2]  [kg/m2]
 DK/WON/CD60/12,5  CD60/
CD60
 Expert
1x12,5mm
 1200  400/500  1000
 20/18  -  -
 DK/WON/CD60/12,5  CD60/
CD60
 Ogień Plus
1x12,5mm
 1000  400  900
 31  7,5  (R)EI 15
 DK/WON/CD60/15  CD60/
CD60
 Ogień Plus
1x15mm
 1000  400
 850  36  7,5
 (R)EI 15
 DK/WON/CD60/18  CD60/
CD60
 Ogień Plus
1x18mm
 1000  400
 850
 36  7,5
 (R)EI 30
 DK/WON/CD60/25  CD60/
CD60
 Expert
2x12,5mm
 1000  400
 1000
 24  -  -
 DK/WON/CD60/25  CD60/
CD60
 Ogień Plus
2x12,5mm
 1000  400
 850
 36  7,5
 (R)EI 45
 DK/WON/CD60/30  CD60/
CD60
 Ogień Plus
2x15mm
 1000  400
 850
 36  7,5
 (R)EI 60
 DK/WON/CD60/37,5  CD60/
CD60
 Ogień Plus
3x12,5mm
 1000  400
 750
 49  7,5
 (R)EI 60
 DK/WON/CD60/40  CD60/
CD60
 Ogień Plus
2x12,5mm +
1x15mm
 850  400
 750
 58  7,5
 (R)EI 90
 DK/WON/CD60/60  CD60/
CD60
 Ogień Plus
4x15mm
 650  400
 650
 87  7,5
 (R)EI 120

Nosný dolný profil a hlavný horný profil NIDA CD 60 sú uložené kolmo k sebe a sú spojené pomocou špeciálnych krížových spojok NIDA LK 60.

Upozornenie! Pri zhotovovaní konštrukcie roštu stropného podhľadu zohľadnite také faktory, ako napr. rozmiestnenie dilatačných škár zo sadrokartónových dosiek a prípadných dilatačných škár v konštrukcii budovy, umiestnenie revíznych otvorov, rôznych svietidiel a vetracích alebo elektrických inštalácií.

Závesné prvky v stropnom podhľade dvojúrovňovej konštrukcie

Dvojúrovňové stropné podhľady sú pripevňované pomocou doplnkov NIDA, kompatibilných s profilmi NIDA CD 60. Výber typu zavesenia závisí okrem iného od vzdialenosti konštrukčného prvku alebo od požiadaviek požiarnej odolnosti stropného podhľadu.

Rošt z profilov NIDA CD 60 je štandardne zavesený pomocou:

  • pérových rýchlozávesov NIDA WO 60 a pripevňovacích drôtov NIDA. Štandardné použitie v stropoch s jednoduchým opláštením bez požiadaviek na požiarnú odolnosť, odporúčaná maximálna výška zavesenia je 1,50 m.
  • závesov pripevňovaných pomocou nóniusa NIDA WON 60 vrátane horných závesov nóniusa NIDA WGN a eventuálne s predĺžením nóniusov NIDA PN. Štandardné použitie v stropoch s požiadavkami na požiarnú odolnosť pri výške zavesenia viac ako 1,50 m.
  • Vystužených dolných nóniusových závesov vrátane horných závesov nóniusa NIDA WGN a eventuálne s predĺžením nóniusov NIDA PN.

Pokiaľ výška zavesenia stropu neprekračuje 12 cm, použijú sa nasledujúce závesné doplnky:

Systémy dvojúrovňových závesných podhľadov ponúkaných spoločnosťou Siniat

Názvy systémov stropných podhľadov na nosnej dvojúrovňovej krížovej konštrukcii sú tvorené nasledujúcim spôsobom:

Tabuľka 2. názvu systémov stropných podhľadov na nosnej dvojúrovňovej krížovej konštrukcii.
NIDA SUFIT  DK   ES/EL/WP/WO/WON  CD  25
 NÁZOV SYSTÉMU  Dvojúrovňová
krížová
konštrukcia
 Typ zavesenia  Typ
konštrukcieI
 Hrúbka
konštrukcie
 NIDA PODHĽAD  DK  WO  CD60  12,5
 NIDA PODHĽAD  DK  WON  CD60  60

NIDA Podhľad DK/WO/CD60-12,5 - znamená stropný podhľad montovaný pomocou závesov NIDA WO60 s dvojúrovňovou krížovou konštrukciou na profiloch NIDA CD60 s jednoduchým opláštením zo sadrokartónových dosiek NIDA hrúbky 12,5 mm;

Konštrukcia stropného dvojúrovňového podhľadu
Konštrukcia stropného dvojúrovňového podhľadu

Obrázok č. 2 NIDA Podhľad DK/WO/CD60-12,5 – vertikálny rez (Legenda: 1- Sadrokartónová doska NIDA 12,5 mm, 2- Nosný dolný profil NIDA CD60, 3- Hlavný horný profil NIDA CD60, 4- záves NIDA WO60, 5- Krížová spojka NIDA LK60)

NIDA Podhľad DK/WON/CD60-60 - znamená stropný podhľad montovaný pomocou závesov NIDA WON60 s dvojúrovňovou krížovou konštrukciou na profiloch NIDA CD60 so štvoritým opláštením zo sadrokartónových dosiek NIDA hrúbky 12,5 mm;/p>

Konštrukcia stropného dvojúrovňového podhľadu
Konštrukcia stropného dvojúrovňového podhľadu

Obrázok č. 3 NIDA Podhľad DK/WO/CD60-12,5 – vertikálny rez (Legenda: 1- Sadrokartónová doska NIDA 12,5 mm, 2- Nosný dolný profil NIDA CD60, 3- Hlavný horný profil NIDA CD60, 4- záves NIDA WON60, 5- Krížová spojka NIDA LK60)

Viac konštrukčných riešení dvojúrovňových stropných podhľadov je uvedených v technickom katalógu Stropné podhľady a stropné obloženia.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.