Montáž sadrokartonových dosiek na vrstvy sadrovej hmoty v 10 krokoch

montáž sadrokartónu
Sadrokartónová doska
omietka
stena

Sadrokartónové dosky NIDA sa ideálne hodia na obkladanie vnútorných a vonkajších (zvnútra) nosných stien a priečok, najmä ak prestavba interiéru musí byť uskutočnená v krátkom čase a s vylúčením mokrých procesov.

Montážou sadrových dosiek na vrstvy sadrovej hmoty môžeme minimalizovať prášenie súvisiace s brúsením omietky, s ktorým sa stretávame v prípade vyrovnávania steny pomocou tohto materiálu.

Podklad, na ktorý chceme lepiť sadrokartón, musí byť nosný, stabilný, nemôže byť vystavený pôsobeniu mrazu a dažďa a musí byť zabezpečený pred pôsobením vlhkosti.

Sadrokartónové dosky, ktoré sa osadzujú na vrstvy sadrovej hmoty, sa nesmú lepiť na šikmé a vodorovné plochy, čiže stropy!

Všeobecne sa využívajú dva postupy montáže sadrokartónových dosiek:

  • Montáž sadrokartónových dosiek pomocou sadrového lepiaceho tmelu – popis nižšie
  • Montáž sadrokartónových dosiek na oceľový rošt

Ako správne osadiť sadrokartónové dosky na vrstvy lepidla – návod

Krok č. 1


Príprava steny, na ktorú budeme osadzovať sadrokartón na vrstvy lepidla, zahŕňa dva kroky, ktoré musíme vykonať:

  • ukončiť inštaláciu vedenia pod omietku
  • povrch steny dôkladne zbaviť nečistôt, prachu a zvetraných častí

Krok č. 2


Celý povrch, na ktorý budeme lepiť sadrové dosky, musíme penetrovať, čím upravíme nasiakavosť podkladu a spevníme ho. Na to sú vhodné penetračné nátery z rodiny NIDA Supra. NIDA Supra G slúži na ošetrenie nasiakavých a pórovitých povrchov vyhotovených z pórobetónu, kým prípravok NIDA Supra W je určený pre minerálne podklady v interiéri.

Krok č. 3

Čakáme, až základný náter vyschne.

Krok č. 4


Sadrokartónové dosky NIDA Expert 9,5 mm alebo NIDA Expert (NIDA Zwykla) 12,5 mm upravíme tak, aby boli cca 15 mm kratšie ako výška steny, čím zaistíme potrebné medzery medzi stropom a podlahou. Na doske si zaznačíme a vyrežeme všetky otvory pre elektrické zásuvky- pomocou mechanickej vyrezávačky alebo ručnej pílky

Krok č. 5


Následne si pripravíme sadrové lepidlo. Odporúčame výrobok NIDA Klej Typ T (NIDA Lepidlo Typ T). Nesmieme zabúdať, že každý lepiaci tmel sa musí pripraviť v súlade s informáciou uvedenou na obale.

Na miešanie tmelu môžeme použiť vŕtačku alebo miešadlo. Zmes musíme miešať pomaly, pri nízkych otáčkach, aby nedošlo k jej prevzdušneniu.

Krok č. 6


Nanášame vrstvy hmoty. Rozstup medzi jednotlivými radmi by mal byť 600 mm pre sadrokartónové dosky s hrúbkou 12,5 mm a 400 mm pre dosky 9,5 mm. Priemer sadrovej vrstvy by mal byť cca 100 – 150 mm, vrstvy v jednom rade by mali byť od seba vzdialené asi 300 mm.

V prípade okenných výklenkov sadrové lepidlo nanášame pomocou špachtle alebo zubatého hladidla na celý povrch vopred odrezaných pásov sadrokartónu, ktoré následne osadzujeme.

Krok č. 7


Po nanesení vrstiev lepíme sadrokartón na stenu. Zospodu si podložíme dištančné podložky (môžu byť kusy sadrových dosiek).

Krok č. 8


Na zarovnanie sadrokartónových dosiek použijeme dlhú vodováhu, ktorú prikladáme k povrchu dosiek. Vyrovnanie sadrových dosiek od momentu ich osadenia na stenu musíme vykonať v priebehu cca 25 minút. Po tomto čase sadrové lepidlo začína tuhnúť a ďalšie zasahovanie do štruktúry hmoty môže spôsobiť jej odlepenie od podkladu.

Po vyschnutí sadrového lepidla skontrolujeme polohu sadrokartónových dosiek na stene, použijeme pritom vodováhu.

Krok č. 9


Po osadení všetkých sadrokartónových dosiek môžeme začať s tmelením spojov medzi doskami, na čo budeme potrebovať sadrový tmel NIDA Start (NIDA Štart), sadrový tmel NIDA Finisz (NIDA Finiš) a výstužnú pásku.

Krok č. 10

Takto vyhotovený povrch je pripravený na finálnu úpravu (napr. maľovanie, tapetovanie).

POZOR!

Počas montáže udržujte stálu vlhkosť a teplotu vzduchu. Všetky mokré procesy musia byť vopred ukončené. Minimálna teplota počas montáže je +10 °C. Obzvlášť dôležité je zabrániť jej prudkým zmenám, napr. ochladzovaniu alebo prílišnému ohrievaniu miestností.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.