Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T

Výrobky
Montáž

Požiadavky na podklad:

  • Ak nerovnosť podkladu nepresahuje 30 mm, dosky GTEC Thermal PIR používané ako suchá omietka sa lepia s použitím sadrového lepidla Nida lepidlo typ T priamo k zvislým stavebným priečkam.
  • Nanesené lepidlo musí mať hrúbku minimálne 5 mm.
  • V prípade, ak nerovnosť podkladu presahuje 30 mm (pripomíname, že nanesené lepidlo nemôže mať hrúbku viac než 30 mm), najprv stenu náležite vyrovnajte, a až potom môžete k nej lepiť dosky.
  • Podklad, na ktorý budú lepené dosky GTEC Thermal PIR musí byť nosný, stabilný, nesmie byť vystavený pôsobeniu mrazu a zrážok, a musí byť izolovaný proti vplyvu vlhkosti. Silno nasiakavé podklady natrite základným penetračným prípravkom znižujúcim ich nasiakavosť – Nida Supra G.
  • Málo nasiakavé hladké betónové podklady natrite prípravkom zvyšujúcim priľnavosť – Nida Supra W – pozrite príklad na obr. 1.
  • Dosky GTEC Thermal PIR sa nesmú lepiť k podkladom z vápenných omietok, vzhľadom na ich relatívne nízku nosnosť.
  • V prípade, ak máte o podklade akékoľvek pochybnosti, vykonajte test, tzn. nalepte skúšobnú dosku a pokúste sa ju odtrhnúť.

1. Predtým, ako začnete lepiť sadrokartónové dosky, najprv musia byť dokončené všetky podomietkové rozvody. Inštalačné krabice umiestnite tak, aby z povrchu masívnej steny vystávali cca 2 cm.

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T


2. Dosky GTEC Thermal PIR ukladajte na plochý podklad s penou PIR (potlačená strana) na zadnej strane dohora. Dosky skráťte tak, aby boli o cca 1,5 cm kratšie než je svetlá výška danej miestnosti.


3. Sadrové lepidlo Nida lepidlo typ T pripravte s konzistenciou tmelu (podľa pokynov výrobcu) a naneste v pásoch pri okrajoch dosiek. Používajúc lepidlo vytvorte pás so šírkou 5 cm zhora a zdola dosky. Následne na steny bodovo naneste lepidlo, pričom dávajte pozor, aby mali správnu hrúbku a veľkosť, tzn. cca. 25 cm x 7,5 cm v rozstupe každých 30 cm. Rozstup v pozdĺžnom smere môže byť maximálne 40 cm. Nezabudnite zachovať minimálny odstup dosky od steny – 1,5 cm. Dosky musia byť po prilepení k stene finálne nastavené v priebehu cca 25 minút. Potom sa začína proces viazania sadrového lepidla a v dôsledku ďalšieho zásahu do štruktúry naneseného lepidla môže dôjsť k jeho odlepeniu od podkladu. Aplikačná teplota prostredia a podkladu musí byť v rozpätí od +5 °C do +25 °C.

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T


4. Aby bol zachovaný rovnomerný odstup od podlahy, pod dolnú hranu dosky podložte drevené kliny alebo pásy sadrokartónových dosiek. Keď lepidlo vyschne, tieto podložky odstráňte.

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T


5. Dosky GTEC Thermal PIR priložte k stene, pričom zachovajte odstup 1 cm od podlahy a 0,5 cm od stropu, a následne pritlačte. Správne umiestnenie nastavte s použitím laty a vodováhy.

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T


6. Ďalšie dosky montujte so zachovaním štandardného presunutia sadrokartónových dosiek (tzn. striedavo). Na jednej hrane dosky GTEC Thermal PIR vyčnieva časť peny PIR mimo obrys dosky. Pri správnej montáži je dodržaná zásada, že na každej ďalšej doske táto hrana vyčnieva tým istým smerom. Takým spôsobom získate kvalitnejšie škáry medzi doskami – zachovaním tzv. továrenskej škáry, ktorá spevňuje škáru.

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T


7. Odporúčanie: s montážou rozperných kolíkov počkajte, až kým dosky nebudú finálne vyrovnané, aby ste predišli prípadnému presunutiu alebo ohnutiu. Použite dva rozperné kolíky príslušne podľa hrúbky dosky GTEC Thermal PIR, mechanicky upevnite predtým prilepenú dosku k vyvŕtaným otvorom, pričom nezabúdajte, že rozperný kolík musí byť zahĺbený v masívnej stene minimálne 2,5 cm. Montážny kolík musí byť umiestnený na mieste, v ktorom bolo nanesené lepidlo, vo vzdialenosti 40 cm od hornej hrany dosky a v poli továrenského prelisovania od ľavého a pravého okraja dosky alebo 4 cm (v prípade, ak boli dosky skrátené) – takým spôsobom sa zväčšuje stabilita prilepenej dosky.

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T


8. Odstráňte kliny, keď lepidlo stuhne – podľa poveternostných podmienok ako aj typu použitého lepidla môže trvať do 72 hod. (minimálne 8 hod.).

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T

9. Keď lepidlo úplne stuhne, môžete dosky GTEC Thermal PIR škárovať. Na spájanie spojov (škár) odporúčame sadrový tmel Nida Start s použitím pásky zo skleného vlákna Nida alebo Nida Max vystužená, ako aj pásku Connect. V prípade, ak tmel/stierku nanášate na celý povrch, vykonanie je také isté ako v prípade štandardných sadrokartónových dosiek Siniat, pričom finálnu vrstvu vytvorte zo sadrovej stierky Siniat (napr. Nida Pro, Nida Efekt, Nida Hladká).

 

Návod na montáž dosiek GTEC Thermal PIR na sadrovom lepidle Nida lepidlo typ T

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.