Obloženie krbu z sdk dosiek v 10 krokoch

Sadrokartónová doska
kovové profily
fire resistance
montáž sadrokartónu
Obloženie krbu z sdk  dosiek v 10 krokoch
Obloženie krbu z sdk  dosiek v 10 krokoch

Nielen tradičné otvorené krby, ale aj moderné – zatvorené, vyžadujú vhodný stavebný materiál. Môžeme ich vyhotoviť zo žuly, pálenej tehly alebo z mramoru. Tieto materiály však nepatria k najlacnejším riešeniam.

Alternatívou je použitie špeciálnych sadrokartónových dosiek, o ktorých píšeme v ďalšej časti článku.

Čo musíte vedieť skôr, ako pristúpite k vykonaniu obloženia krbu?

Krbová vložka sa počas práce zohrieva na takmer 400 stupňov C. Znamená to, že krb môže byť žiaľ aj príčinou požiaru. Preto musí byť jeho obloženie vytvorené z ohňovzdorných materiálov a chránené pred prehriatím. Mimoriadne dôležité je správne odvádzanie tepla.

Obloženie krbu z sdk  dosiek v 10 krokoch
Obloženie krbu z sdk  dosiek v 10 krokoch

Vložka musí byť namontovaná tak, aby sa neuzavrel prienik vzduchu zdola krbu a v hornej časti odsávača je potrebné vytvoriť otvory. Do nich treba následne pripevniť mriežky z nehorľavých materiálov (mosadze, ocele alebo hliníka), cez ktoré sa bude časť vytváraného teplého vzduchu odvádzať do miestnosti. Mriežky však nesmú byť namontované v tej istej výške vzhľadom k sebe.

Na tepelnú izoláciu zadnej steny krbu (nebude sa zbytočne prehrievať) a výstuž vložky sa odporúčajú dosky z kamennej vlny. Obyčajne sú hrubé 25-30 mm. K vlne je pomocou špeciálneho lepidla natrvalo pripevnená hliníková clona, ktorá odráža teplo do vnútra krbu (zvyšuje to jeho efektivitu). Na spájanie dosiek slúži samolepiaca hliníková páska, ktorá je odolná proti vysokej teplote. Okrem rohoží z vlny sa používajú silikátovo-vápenné, vermikulitové a perlitové dosky. Všetky tieto materiály sa jednoducho spracúvajú, môžeme ich rezať pomocou ručnej rezačky.

Nižšie uvádzame vzorovú schému inštalácie (môže sa líšiť v závislosti od odporúčaní výrobcu krbovej vložky). Je vidieť, že výstuž obklopuje prvky krbu a plní funkciu clony zabezpečujúcej estetickú úpravu.

POUŽITIE SDK DOSIEK NA VÝSTUŽ KRBU

Sadrokartónové dosky sa môžu používať na obloženie kozubov a pecí pri zohľadnení nižšie uvedených odporúčaní výrobcov krbových a pecových systémov:

  • na obloženie krbov a pecí sa smú používať jedine dosky NIDA Oheň typ F, NIDA Oheň Plus alebo NIDA Voda Oheň Plus.
  • sadrokartónová doska nesmie prísť do priameho kontaktu s otvoreným ohňom a so stenami pece alebo krbu. Treba ju izolovať od vnútorného prostredia krbu napr. doskami z minerálnej vlny z jednej strany pokrytej hliníkovou vrstvou.
  • využívajúc na trhu dostupné obloženia je potrebné obložiť krb alebo pec sadrokartónovými doskami tak, aby teplota sdk dosky neprekročila na strane nasmerovanej k vnútornej časti krbu 50°C.

Špecializované dosky NIDA Oheň typ F alebo NIDA Oheň Plus umožňujú nielen estetické ukrytie inštalácie, ale zároveň plní funkciu akustickej izolácie. Svoje opodstatnenie bude mať najmä v prípade, ak je komínová vložka vybavená systémom rozvádzania teplého vzduchu do všetkých miestností domu.

STAVEBNÉ MATERIÁLY NIDA A NÁSTROJE POTREBNÉ NA VYTVORENIE OBLOŽENIA KRBU Z SDK DOSIEK

NÁVOD NA OBLOŽENIE KRBU Z SDK DOSIEK

Nižšie nájdete návod na tvorbu obloženia krbu, ktorý je znázornený na obrázku nižšie.

Zapamätajte si! Obloženie sdk doskami sa vykonáva až po dokončení všetkých inštalačných prác.

KROK 1

Naznačte na podklade (strop a podlaha) miesta umiestnenia profilov NIDA UD 27.

KROK 2

Do profilov NIDA UD27 zasuňte profily NIDA CD60. Pripevnite ich pomocou skrutiek do plechu 1 mm FLAT HEAD – po jednom kuse na každý spoj.A NIDA UD 27 profilokba csúsztasd be a NIDA CD 60-as profilokat. FLAT HEAD lemezcsavarokkal rögzítsd egymáshoz őket – 1-1 db-ot használva csatlakozásokként.

KROK 3

Obloženie krbu z sdk  dosiek v 10 krokoch
Obloženie krbu z sdk  dosiek v 10 krokoch

Ku kovovej konštrukcii pripevnite sadrokartónové dosky NIDA Oheň Plus. V súlade s protipožiarnymi požiadavkami zhustite rozostavenie skrutiek (každých 15-17 cm).

Zapamätajte si! Počas ukladania dosiek treba vytvoriť tzv. dekompresnú komoru (pozri nižšie).

Každý výrobca krbov má svoje požiadavky týkajúce sa výstuže a uvádza ich v návode. Uvádzajú sa tam informácie o požadovaných vzdialenostiach, dilatáciách a typoch mriežok. Ak takýto návod nemáte, obráťte sa na výrobcu.

Niektoré firmy neposkytujú záruku na krbovú vložku v prípade zle vyhotovenej výstuže.

Obloženie krbu z sdk  dosiek v 10 krokoch

KROK 4

Obrúste hranu sdk dosky pod uhlom 45 stupňov, očistite ju od prachu a navlhčite vodou (alebo potrite základným náterom).

KROK 5

Pripravte stierkovú sadru NIDA Start, v súlade s návodom umiestneným na obale.

KROK 6

Vystierkujte spoje sdk dosiek pomocou pripravenej stierkovej sadry.

Nezabudnite! Vtlačte ju do škáry medzi doskami NIDA Oheň Plus. Použite na to špachtľu. Pre vyrovnanie prejdite po povrchu hladidlom.

KROK 7

Dokončite spoje na styku a vonkajšie hrany sdk dosiek.

Na miestach, kde sa nachádzajú spoje na styku dosiek (v jednej rovine), použite ochrannú pásku tak, že ju ponoríte do prvej vrstvy sadry NIDA Start. Podobne postupujte s hliníkovými rohovníkmi, ktoré musíte vtlačiť do vrstvy stierky.

KROK 8

Po zaschnutí všetko vystierkuje pomocou sadrovej stierky NIDA Finish.

Nezabudnite!Sadrovú stierku NIDA Finish pripravte v súlade s návodom uvedeným na obale.

KROK 9

Pripevnite potrebné vetracie mriežky určené na odvádzanie vyhriateho vzduchu. Musia byť vyrobené z nehorľavých materiálov (mosadze, ocele alebo hliníka).

KROK 10

Všetko potrite základným náterom, a následne vymaľujte farbami v zodpovedajúcom odtieni.

Obloženie krbu môže byť založené na vymurovanom nosníku uloženom nad úrovňou samotnej pece, na ktorom vytvoríme konštrukciu z profilov NIDA UD27.

Na tejto konštrukcii potom vykonáme montáž sdk dosiek NIDA Oheň Plus dodržiavajúc všetky vyššie uvedené pravidlá.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.