OCEĽOVÉ PROFILY PRE SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

kovové profily
zvuková izolácia stien

Oceľové profily sú prvky systému suchej výstavby určené na vyhotovenie kostry, na ktorej budú postavené zavesené podhľady, priečky, obklady nosných konštrukcií budov, inštalačné šachty a ostatné systémy. Profily NIDA boli navrhnuté a vyrobené tak, aby zaručovali plnú stabilitu výstavby a zároveň jednoduchú montáž. Vzhľadom na rôznorodosť profilov je dobré poznať všetky druhy tak, aby sme mohli vybrať presne taký prvok, ktorý zodpovedá daným požiadavkám.

DRUHY OCEĽOVÝCH PROFILOV PRE SADROKARTÓNOVÉ A SADROVÉ DOSKY

Rozdelenie vzhľadom na cieľ použitia:

Oceľové profily pre systémy suchej výstavby
Oceľové profily pre systémy suchej výstavby

PRIEČKOVÉ PROFILY

– určené na výstavbu ľahkých konštrukcií, kostrových priečok, obkladov stien a predsadených stien. Menovitá hrúbka oceľového plechu profilov je 0,55 mm s odchýlkou stanovenou v norme. Príklad: profil NIDA C, profil NIDA U. Siniat ponúka tiež priečkové profily s hrúbkou 0,6 mm (na montáž v mokrom a vlhkom prostredí, so značkou NIDA Hydro) a profily s hrúbkou 1 mm (pre vysoké priečky).

Oceľové profily pre systémy suchej výstavby
Oceľové profily pre systémy suchej výstavby

PODHĽADOVÉ PROFILY

– určené na výstavbu konštrukcie zavesených podhľadov, obkladov stien a stropov a na výstavbu v podkroví. Menovitá hrúbka oceľového plechu podhľadových profilov je 0,55 mm s odchýlkou stanovenou v norme. Príklad: profil NIDA UD, profil NIDA CD.

Oceľové profily pre systémy suchej výstavby
Oceľové profily pre systémy suchej výstavby

ZÁRUBŇOVÉ PROFILY

– určené na osádzanie dverí v priečkach a na spevňovanie roštu priečok v neštandardných riešeniach. Vyhotovené z oceľového plechu s nominálnou hrúbkou aspoň 1,8 mm. Príklad: profil NIDA UA, profil NIDA UAR.

OCEĽOVÉ PROFILY PRE MONTÁŽ V MOKROM A VLHKOM PROSTREDÍ

Všetky oceľové profily sú zaradené do príslušnej koróznej triedy, od C1 do C5, pričom C1 znamená veľmi nízku korozívnu agresivitu, C2 – nízku, C3 – strednú, C4 – vysokú, C5 – veľmi vysokú.

Dodávané profily NIDA spadajú do rozsahu všetkých koróznych tried, v súlade s PN-EN ISO12944-2:2001. Je to dôležité najmä v našom stredoeurópskom podnebí, v ktorom profily musia odolať nepriaznivým atmosferickým podmienkam podporujúcim koróziu kovových prvkov.

Na montáž v mokrom a vo vlhkom prostredí Siniat odporúča profily NIDA Hydro C3 (trieda koróznej agresivity C3) a NIDA Hydro C5 (trieda koróznej agresivity C5), čiže prvky patriace do vysokej triedy odolnosti voči korózii.

V prípade vnútorného použitia sa profily NIDA Hydro C3 využívajú v miestnostiach s vysokou vlhkosťou a miernym znečistením ovzdušia, napr. v potravinárskych výrobniach, práčovniach, pivovaroch, prípadne v mliekárňach, saunách alebo na plavárňach. Profily NIDA Hydro C5 sa montujú v chemických závodoch, na plavárňach v zavesených podhľadoch alebo v prípade mimoriadne intenzívnej a dlhodobej kondenzácie vodnej pary.

V prípade vonkajšieho použitia sa profily NIDA Hydro C3 využívajú v mestskom a priemyselnom prostredí so stredne veľkým znečistením oxidom siričitým a v pobrežných oblastiach s nízkym obsahom soli. Profily NIDA Hydro C5 sú určené na montáž v priemyselných zónach a pobrežných oblastiach s vysokým obsahom soli.

OCEĽOVÉ PROFILY PRE ZAVESENÉ MODULOVÉ PODHĽADY

Siniat ponúka oceľové profily, ktoré sú určené na montáž systému zvukovo izolačných podhľadových modulových kaziet NIDA Aku, NIDA Aku Decor, NIDA Aku Hygienic.

Profily sú vyhotovené z oceľového plechu s väčšou hrúbkou, ktorá je prispôsobená hmotnosti sadrových dosiek. Systém zavesenia T-24 je zložený z prvkov vyrobených z galvanizovanej ocele 1. triedy. Profily sa štandardne dodávajú v bielom prevedení, natreté sú z viditeľnej strany profilu. Na objednávku môžeme dodať výrobok v inom farebnom prevedení.

Profily sú dostupné v dvoch systémoch spájania: štandardnom (založenom na kovovej CMC konštrukcii typu „hák“) a typu Click.

Oceľové profily pre systémy suchej výstavby

PREČO JE HRÚBKA OCELE DÔLEŽITÁ?

Oceľové profily pre systémy suchej výstavby

Použitie profilov, ktoré sa líšia rozmermi od systémových profilov s menovitou hrúbkou 0,55 mm, prináša veľké riziko.

Oceľové profily pre systémy suchej výstavby
Oceľové profily pre systémy suchej výstavby

Bohužiaľ veľmi často obchodníci ponúkajú zákazníkom profily s hrúbkou od 0,45 do 0,50 mm, ktoré nemusia zaručovať dostatočnú pevnosť podkonštrukcie. Nie sú dostatočne tuhé a tenký plech, z ktorého sú vyrobené, je natoľko poddajný, že skrutku nie je možné riadne spojiť s profilom. V dôsledku toho sdk doska nedrží dobre, je pripevnená nesprávne a vzniká riziko deformácie stavebnej bariéry pod vplyvom síl, ktoré na ňu pôsobia. Rastie tiež riziko vzniku rýh a prasklín a klesá úroveň odolnosti voči pôsobeniu ohňa v prípade požiaru.

Preto vyhotovenie správnej konštrukcie z nesystémových profilov si v mnohých prípadoch vyžaduje individuálny projekt, v ktorom sa zohľadní nižšia odolnosť týchto prvkov. V takom prípade je ekonomický prínos súvisiaci s výberom lacnejších profilov často nepatrný.

Navyše výstavba na nesystémových profiloch bez konštrukčného projektu prináša riziko vzniku stavebných škôd, ktoré nielen znamenajú nutné opravné práce, ale aj dodatočné komplikácie súvisiace s potrebou dočasného vylúčenia danej miestnosti z prevádzky.

Preto ak chceme mať istotu, že prvky splnia svoju úlohu, mali by sme vyberať systémové oceľové profily, také ako NIDA. Keďže v Siniat sa sami zaoberáme výrobou profilov (neobjednávame ich), možná je prísna kontrola kvality. Vďaka tomu môžeme eliminovať výrobky, ktoré nespadajú do rozsahu normových odchýlok alebo nespĺňajú požiadavky na koróznu ochranu.

SPOZNAJTE NAŠE OCEĽOVÉ PROFILY

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.