Realizácia netypickych sadrokaronových konštrukcií

akustické panely
Sadrokartónová doska
fire resistance
siniat

JEDINEČNÉ, VEĽKOLEPÉ, NÁROČNÉ – ČIŽE MÚZEUM II. SVETOVEJ VOJNY V POĽSKOM MESTE GDANSK. SPOZNAJTE JEHO ARCHITEKTONICKÉ ZVLÁŠTNOSTI.

Je ťažké si predstaviť objekt, ktorý by bol náročnejší a viac prestížny ako Múzeum druhej svetovej vojny v meste Gdansk. Realizovaný projekt interiérov sa skladá z týchto prvkov:

  • vysoké steny nápaditých tvarov;
  • požadovaná odolnosť proti mechanickému poškodeniu;
  • celý rad úžitkových a normových požiadaviek;
  • požiarna odolnosť, zvuková a tepelná izolácia, ktoré sa vyžadujú na základe právnych predpisov.
Múzeum 2. Svetovej vojny
Múzeum 2. Svetovej vojny

Z praxe projektantov a montážnikov poznáme realizácie, ktoré môžu byť podľa stupňa zložitosti jednoduchšie a zložitejšie, tak ako projekty môžu byť viac alebo menej prestížne. Jednoduchých projektov je veľa. Zložitejšie sú najčastejšie tie, ktoré majú veľmi bohatý stavebný program a spĺňajú veľmi vysoké kvalitatívne požiadavky. Presnejšie povedané za také projekty môžeme považovať nemocnice, divadlá a múzeá. Náročnejšie sú aj tie, ktoré boli navrhnuté s využitím netypických technológií, v netradičných lokalitách a s jedinečným riešením.

Prestíž sa ťažšie definuje. Určite závisí od rozmerov objektu a jeho významu pre miesto, na ktorom vznikne. Dôležitý je tiež samotný projektant alebo projektanti, financovateľ a v neposlednom rade aj funkcia, akú má daná budova mať.

Múzeum 2. Svetovej vojny

JEDINEČNÉ, VEĽKOLEPÉ, NÁROČNÉ

Múzeum 2. Svetovej vojny

Veľkú časť konštrukcie tvoria nápadito tvarované steny prevažne veľkej výšky (niekedy nad 7 m) – zvislé a šikmé. Dodatočnou komplikáciou je fakt, že väčšina priečok sa mohla kotviť len do podlahy, pričom niektoré z nich sú dodatočné zaťažené exponátmi. Nezabúdajme na to, že sa okrem toho museli splniť aj mnohé úžitkové a normové požiadavky. Na jednej strane teda je potrebná odolnosť voči mechanickému poškodeniu, vďaka ktorej prítomnosť stovky tisícok návštevníkov ročne nespôsobí žiadnu škodu, a na strane druhej požiarna odolnosť i zvuková a tepelná izolácia, ktoré sa vyžadujú na základe právnych predpisov.

- Práce v priestoroch múzea boli pre vykonávateľa predovšetkým výzvou a skúškou jeho schopností. – hovorí Zdzisław Leszkowski, majiteľ firmy Renova, ktorá realizovala výstavbu v interiéroch múzea – Nakumulované projektové požiadavky, obrovské priestory a netypické v bežnom slova zmysle využitie sdk dosiek spôsobili, že sme tu mali „pravé preteky Formuly 1“. Môžete sa presvedčiť sami, že aj materiály aj naša práca zvládli túto skúšku na jednotku – podotýka s úsmevom.

Múzeum 2. Svetovej vojny

PROJEKTOVÉ POŽIADAVKY

Múzeum 2. Svetovej vojny

Veľkú časť konštrukcie tvoria nápadito tvarované steny prevažne veľkej výšky (niekedy nad 7 m) – zvislé a šikmé. Dodatočnou komplikáciou je fakt, že väčšina priečok sa mohla kotviť len do podlahy, pričom niektoré z nich sú dodatočné zaťažené exponátmi. Nezabúdajme na to, že sa okrem toho museli splniť aj mnohé úžitkové a normové požiadavky. Na jednej strane teda je potrebná odolnosť voči mechanickému poškodeniu, vďaka ktorej prítomnosť stovky tisícok návštevníkov ročne nespôsobí žiadnu škodu, a na strane druhej požiarna odolnosť i zvuková a tepelná izolácia, ktoré sa vyžadujú na základe právnych predpisov.

- Práce v priestoroch múzea boli pre vykonávateľa predovšetkým výzvou a skúškou jeho schopností. – hovorí Zdzisław Leszkowski, majiteľ firmy Renova, ktorá realizovala výstavbu v interiéroch múzea – Nakumulované projektové požiadavky, obrovské priestory a netypické v bežnom slova zmysle využitie sdk dosiek spôsobili, že sme tu mali „pravé preteky Formuly 1“. Môžete sa presvedčiť sami, že aj materiály aj naša práca zvládli túto skúšku na jednotku – podotýka s úsmevom.

VYSOKÉ STENY, VENTILÁCIA, AKUSTIKA, POŽIARNA OCHRANA

Aby bolo možné toto všetko dosiahnuť, využilo sa celé spektrum výrobkov a riešení Siniat a Promat. To posledné – to je predovšetkým systém Promaduct®-500, ktorý slúži na protipožiarnu ochranu ventilačných potrubí. Ventilácia podzemných poschodí múzea je skutočne citlivým bodom. Na jednej strane obrovské priestory si vyžadujú veľký priemer potrubí, no na druhej strane taký prierez môže byť veľmi nebezpečný ako potenciálna cesta šírenia požiaru. Preto je ich vhodná izolácia veľmi potrebná. Na tento účel sa využilo viac ako 4 000 m² dosiek Promatect®-L500. Tieto dosky môžu slúžiť zároveň na izoláciu a na výstavbu ventilačných potrubí a potrubí na odvod dymu. Týmto spôsobom sa teda podarilo vyriešiť bezpečnú ventiláciu múzea a požiarnu ochranu naraz. Ostala ešte otázka estetiky a akustiky. V tomto prípade odpoveďou bolo viac ako 40 000 m² výrobkov Siniat, zakaždým individuálne navrhnutých vzhľadom na požadované vlastnosti. Nosná konštrukcia bola vyhotovená predovšetkým z profilov Nida UA 100, ktoré sa podľa potreby zdvojili alebo spevnili. Vďaka tomu bola možná výstavba mimoriadne vysokých (nad 7 m) stien podľa predstáv projektantov, pričom väčšina priečok sa kotvila len do dlážky. Výzvou bolo teda nielen zaistiť dostatočnú nosnosť priečok, ale aj ich tuhosť. Na obloženie podkonštrukcie sa väčšinou použili dosky Nida Expert. To však ešte nebolo všetko. Tam, kde bola potrebná vysoká zvuková izolácia (napríklad za účelom oddeliť od seba priestory, v ktorých boli prítomné zvuky dotvárajúce rôzne časti výstavy) sa použili dosky Nida Sonic. Sú to perforované sadrokartónové dosky vybavené dodatočnou vrstvou akustického rúna. Boli navrhnuté tak, aby čo najlepšie tlmili zvuky (najmä také, ktoré majú charakteristiku ľudského hlasu) a zároveň minimalizovali ozvenu, ktorá z fyzikálneho uhla pohľadu je viacnásobným odrazom zvuku. Ich využitie bolo teda v budove múzea kľúčové, pokiaľ ide o samotné oddelenie priestorov, v ktorých zvuky mali tvoriť osobitnú náladu, ale aj na vytvorenie ideálnej akustiky interiérov. V celom objekte bolo použitých viac ako 400 m² týchto dosiek.

Iným výrobkom firmy Siniat, vďaka ktorému bolo možné splniť požiadavky, aké sa kladú na expozičné sály Múzea druhej svetovej vojny, boli dosky Nida Tvrdá. Tie sa použili všade tam, kde je väčšie riziko mechanického poškodenia (čiže nad 1000 m²). Cieľom bolo zaistiť rovnaký zážitok pre všetkých návštevníkov múzea – aby nebol rozdiel medzi tým, či ste v múzeu prvý, stý alebo stotisíci. Preto steny expozičných priestorov musia byť dostatočne pevné a odolné, aby si zachovali svoje vlastnosti i napriek plynúcemu času a davom návštevníkov, ktoré spôsobujú silné opotrebovanie materiálov. Použité na týchto miestach dosky Nida Tvrdá majú jadro spevnené drevenými trieskami výrazne zvyšujúcimi ich pevnosť a odolnosť.

Múzeum 2. Svetovej vojny

JEDNODUCHO KRÁSNE

Múzeum 2. Svetovej vojny

Úžitkové a právne požiadavky boli teda splnené. Ostal však ešte jeden rovnako dôležitý, aj keď rozhodne najťažšie merateľný efekt – estetika. Aj tu sa využili klady výrobkov Siniat. Sadrokartónová výstavba umožňuje takmer ľubovoľné tvarovanie priestorov a mimoriadne presnú realizáciu projektových požiadaviek. Je to samozrejme veľká výzva, ktorá si vyžaduje zručného montážnika a ideálny projektový tím, no i tie podmienky boli splnené. Tu na rad prišli dosky Nida Ohýbaná, ktoré sa vyznačujú veľmi vysokou pružnosťou. Vďaka týmto doskám bolo možné obdržať nielen mimoriadne sofistikovaný ráz priehrad s ostrými hranami, ale aj mäkký prechod medzi plochami, komplikované krivky oblúkov a jemné tvary stien, ktoré ukazujú návštevníkom smer podľa návrhu projektantov. Minimálny polomer ohybu sotva 30 cm nebol v tomto prípade žiadnym obmedzením a umožnil dosť voľnú realizáciu predstáv.

***

Efektom využitia celého spektra výrobkov Siniat je teda nevšedný priestor. Na jednej strane bezpečný a odolný, no umožňujúci nespútane manipulovať so stimulmi pôsobiacimi na všetky zmysly a tieto stimuly rozdeľovať. Tam, kde sa to vyžaduje – sužovať ba dokonca naplašiť diváka tak, aby aspoň sčasti pocítil ducha tejto príšernej doby. Niekde inde zas vytvoriť miesto na sústredenie a koncentráciu v izolácii od vonkajších podnetov. Umožňuje precízne vnímanie expozície zrakom a sluchom. Prináša teda všetko, čo je potrebné na jej pochopenie – a predsa to je hlavným cieľom Múzea druhej svetovej vojny.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.