Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné technické dokumenty Siniat. Cenníky, brožúry, osvedčenia o zhode, vyhlásenia o parametroch a tiež technické katalógy Siniat.

9  nájdené dokumenty

  • Montážne inštruktáže (Manuál)
Obklady stien lepené sadrovým lepidlom Nida Lepidlo typ T
Montážne inštruktáže (Manuál)
Zavesený podhľad na krížovom rošte a perových rýchlozávesoch Nida
Montážne inštruktáže (Manuál)
Priamo montované stropné opláštenie na profiloch Nida CD 60 a Nida ES
Montážne inštruktáže (Manuál)
Priečky s neúplným opláštením zo sadrokartónových dosiek Nida , s použitím stabilizačnej spojky Nida LS
Montážne inštruktáže (Manuál)
Akustická priečka s použitím vibroakustických väzieb Nida PWA
Montážne inštruktáže (Manuál)
Montáž ozdobných sadrokartónových líšt NIDA small a large
Montážne inštruktáže (Manuál)
Tmelenie hrán sadrokartónových dosiek Nida s výstužnou alebo bez výst užnej pásky
Montážne inštruktáže (Manuál)
Opláštenie podkrovia sadrokartónovými doskami Nida na krokvových závesoch Nida WP 60
Montážne inštruktáže (Manuál)
Deliace priečky s jednoduchým opláštením zo sadrokartónových dosiek Nida
Montážne inštruktáže (Manuál)
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe