Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné technické dokumenty Siniat. Cenníky, brožúry, osvedčenia o zhode, vyhlásenia o parametroch a tiež technické katalógy Siniat.

9  nájdené dokumenty

  • Montážne inštruktáže (Manuál)
Obklady stien lepené sadrovým lepidlom Nida Lepidlo typ T
Zavesený podhľad na krížovom rošte a perových rýchlozávesoch Nida
Priamo montované stropné opláštenie na profiloch Nida CD 60 a Nida ES
Priečky s neúplným opláštením zo sadrokartónových dosiek Nida , s použitím stabilizačnej spojky Nida LS
Akustická priečka s použitím vibroakustických väzieb Nida PWA
Montáž ozdobných sadrokartónových líšt NIDA small a large
Tmelenie hrán sadrokartónových dosiek Nida s výstužnou alebo bez výst užnej pásky
Opláštenie podkrovia sadrokartónovými doskami Nida na krokvových závesoch Nida WP 60
Deliace priečky s jednoduchým opláštením zo sadrokartónových dosiek Nida
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe