Protidymové zábrany
Layer 1
Protidymové zábrany
Názov 
Typ obloženia/dosiek
Typ nosné konštrukcie
Maximálna výška
Hmotnosť
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI
Počet položiek na stranu 
Skúste pri vyhľadávaní zadať iné kľúčové slová alebo použiť iné filtre 

Protidymové zábrany Siniat sa používajú na zabránenie šírenia dymu a požiarnych plynov na velkých plochách. Rozdeľujú miestnosť na zóny, ktoré umožňujú kontrolu šírenia dymu a tvorby tepla, aby bola umožnená evakuácia. Protidymové zábrany sú konštruované zo sadrokartónových dosiek Resistex, ktoré umožňuju vytváranie protidymových clón v triedach DH60 až DH150 - pri štandadnych podmienkach požiaru. Pri niektorých stavbách je odvod dymu a advod tepla neúčinny bez použitia protidymových zábran. Protidymové zabrany Siniat boli vyvinuté a testované tak, aby boli kompatibilné s normou EN12101-1 a sú s ôznacením CE.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe