Protidymové zábrany

Protidymové zábrany Siniat sa používajú na zabránenie šírenia dymu a požiarnych plynov na velkých plochách. Rozdeľujú miestnosť na zóny, ktoré umožňujú kontrolu šírenia dymu a tvorby tepla, aby bola umožnená evakuácia. Protidymové zábrany sú konštruované zo sadrokartónových dosiek Resistex, ktoré umožňuju vytváranie protidymových clón v triedach DH60 až DH150 - pri štandadnych podmienkach požiaru. Pri niektorých stavbách je odvod dymu a advod tepla neúčinny bez použitia protidymových zábran. Protidymové zabrany Siniat boli vyvinuté a testované tak, aby boli kompatibilné s normou EN12101-1 a sú s ôznacením CE.

Protidymové zábrany

Filtre

Filtre
Hľadaj
18 nájdené systémy
Typ obloženia/dosiek
Typ nosné konštrukcie
Maximálna výška
Hmotnosť
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/C50-400/25/Resistex - - 1000 mm 51 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/C50UAR50/25/Resistex - - 1500 mm 51 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/UAR50/25/Resistex - - 2500 mm 52 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/C50-400/12,5/Resistex - - 500 mm 27 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/UAR50-300/12,5/Resistex - - 2000 mm 30 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/C50UAR50-300/25/Resistex - - 1500 mm 53 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/UAR50/12,5/Resistex - - 2000 mm 28 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/C50-300/12,5/Resistex - - 500 mm 28 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/UAR50-300/25/Resistex - - 2500 mm 54 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/C50-300/25/Resistex - - 1000 mm 52 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/C50UAR50-400/25/Resistex - - 1500 mm 52 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/UAR50-400/12,5/Resistex - - 2000 mm 29 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/C50UAR50-400/12,5/Resistex - - 1000 mm 28 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/C50/25/Resistex - - 1000 mm 50 kg/m² 150 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/C50UAR50-300/12,5/Resistex - - 1000 mm 29 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/C50UAR50/12,5/Resistex - - 1000 mm 27 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 75/C50/12,5/Resistex - - 500 mm 26 kg/m² 60 min
Dlw.EpiBase.Web.Module.Foundation.ContentHub.Markup.ContentHubHtmlString
Nida Protidymová zábrana 100/UAR50-400/25/Resistex - - 2500 mm 53 kg/m² 150 min
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe