Opláštenie drevených konštrukcií

Na opláštenie nosnej konštrukcie stavby sa najčastejšie používajú stĺpové a trámové  drevené systémy. Siniat má v ponuke dva systémy opláštenia drevených konštrukcií, kde je povolené používať všetky typy sadrových dosiek Nida, v závislosti od účelu stavby.

Opláštenie drevených konštrukcií

Filtre

Filtre
Hľadaj
51  nájdené systémy
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe