Dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné technické dokumenty Siniat. Cenníky, brožúry, osvedčenia o zhode, vyhlásenia o parametroch a tiež technické katalógy Siniat.

17 nájdené dokumenty

  • Technický katalóg
Systémy suchej výstavby Nida
Technický katalóg

Systémy suchej výstavby Nida

Voľne stojace predsadené steny Nida
Technický katalóg

Voľne stojace predsadené steny Nida

Obklady stien ukotvené Nida
Technický katalóg

Obklady stien ukotvené Nida

Protipožiarna ochrana drevených stropov
Technický katalóg

Protipožiarna ochrana drevených stropov

Obklady drevených nosných konštrukcií Nida
Technický katalóg

Obklady drevených nosných konštrukcií Nida

Protipožiarne obklady drevených nosných konštrukcií Nida
Technický katalóg

Protipožiarne obklady drevených nosných konštrukcií Nida

Obklady inštalačných šácht Nida
Technický katalóg

Obklady inštalačných šácht Nida

Obklady oceľových nosných konštrukcií Nida
Technický katalóg

Obklady oceľových nosných konštrukcií Nida

Protipožiarne zábrány Nida
Technický katalóg

Protipožiarne zábrány Nida

Opláštenie šikmých striech Nida
Technický katalóg

Opláštenie šikmých striech Nida

Závesné podhľady a obklady stropov Nida
Technický katalóg

Závesné podhľady a obklady stropov Nida

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe