Prejsť na:

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 slúžia na montáž do podhľadov zo sadrokartónových dosiek Siniat. Dvierka pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Krídlo dvierok je vyhotovené zo sadrokartónových dosiek Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 12,5 mm. Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúčacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm. Dvierka možno dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo niekoľkými kľúčmi.

Popis

Pri navrhovaní konštrukcie zaveseného podhľadu presne naplánujte, kde budú revízne dvierka Siniat® Fire-tech umiestnené. Montážny otvor by mal byť o 5 mm väčší ako rozmery krídla dvierok. Pred pripevnením revíznych dvierok je potrebné pripraviť dodatočnú podkonštrukciu z profilov Nida CD60, ktorých rozmiestnenie závisí od veľkosti dvierok. Takto pripravenú podkonštrukciu zaveste v štyroch bodoch na nosnú konštrukciu podhľadu s využitím tej istej technológie, v ktorej je vyhotovený samotný podhľad (napr. zavesením na Nida ES60 alebo na pripevňovacie drôty). Následne vyrežte montážny otvor (pomocou vyrezávacej píly alebo píly dierovky), pričom nezabúdajte na to, aby odrezané hrany boli rovné. Cez pripravený otvor zasuňte revízne dvierka do voľného priestoru nad podhľadom. Ak chcete zamontovať zárubňu revíznych dvierok, vyberte krídlo dvierok a zárubňu zatlačte do sdk dosiek podhľadu. Zárubňu dodatočne pripevnite skrutkami každých max 15 cm. Nakoniec miesta spojov s doskou a rýchloskrutky zatmelte. Následne obidva rámy hliníkových revíznych dvierok očistite a po vyschnutí všetky nerovnosti vyhlaďte. Z bezpečnostných dôvodov dvierka zaistite pomocou oceľového lanka.

Výhody

• V prípade dvierok vybavených doskou so zvýšenou odolnosťou voči ohňu Nida Oheň+ získavame výrobok s vysokými parametrami požiarnej odolnosti• Rámy revíznych dvierok vyhotovené z vysokokvalitného hliníka zaručujú vysokú odolnosť a pevnosť konštrukcie• Jedinečná konštrukcia revíznych dvierok zaručuje požiarnu odolnosť v prípade pôsobenia ohňa z oboch strán – z vnútornej a vonkajšej strany• Vďaka tomu, že dosky presne lícujú s rámom revíznych dvierok, tmelenie skrutiek a spojov nie je nutné• Dvierka sú vyrobené ručne, čo zaručuje ich špičkovú kvalitu a trvanlivosť• Rýchla a jednoduchá montáž vďaka bezchybne vyrobeným jednotlivým prvkom revíznych dvierok• Použitím obvodového napúčacieho tesnenia získavame revízne dvierka s vysokou požiarnou celistvosťou• Hliníkové pánty a oceľové poistné lanká zaručujú, že revízne dvierka z hliníkového rámu nevypadnú• Voliteľný zámok s cylindrickou vložkou v systéme s jedným alebo viacerými kľúčmi a kovové zámky Mini-Latsch umožňujú jednoduchý a rýchly prístup k priestoru nad podhľadom• Dostupné rozmery revíznych dvierok od min 200 x 200 mm do max 600 x 600 mm• Môžeme vyhotoviť dvierka ľubovoľnej veľkosti (v rozpätí 200 ~ 600 mm)