Prejsť na:

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI30 slúžia pre montáž v nenosných šachtových stenách vyhotovených zo sadrokartónových dosiek Siniat. Dvierka sa skladajú z dvoch rámov vyrobených z hliníkových uholníkov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý tvorí konštrukčný rám krídla dvierok. Vyplnenie dverového krídla tvoria sadrokartónové dosky Nida Oheň+ hrúbky 2x12,5 mm. Ku krídlu dvierok je po celom jej obvode prilepené napúčajúce ohňové tesnenie hrúbky cca 1 mm. Obklad zárubne tvorí sadrokartónová doska Nida Oheň+ hrúbky 2x12,5 mm. Dodatočne je možné namontovať cylindrickú zámku a to v systéme jedného alebo viacerých kľúčov.

Popis

Už pri návrhu konštrukcie nenosnej šachtovej steny  je potrebné vopred naplánovať  umiestnenie revíznych dvierok Siniat® Fire-tech. Montážny otvor by mal byť o 110 mm väčší od rozmerov dverného krídla. Pred namontovaním revíznych dvierok je potrebné vyhotoviť rošt z dodatočných profilov Nida C75 (vertikálnych) a Nida U75 (horizontálnych) rozmiestňujúc ich príslušne podľa rozmerov dvierok a zabezpečujúc pokračovanie modulového rozstupu  stĺpikov.  Takto pripravenú podkonštrukciu je potrebné namontovať do hlavnej konštrukcie  šachtovej steny. Pripravenú konštrukciu je potrebné postupne obložiť sadrokartónovými doskami Siniat ponechávajúc montážny otvor na namontovanie revíznych dvierok. Za účelom namontovania zárubne revíznych dvierok  je potrebné vytiahnuť dverné krídlo, pritlačiť zárubňu  k roštu a pripevniť  ju skrutkami v odstupe max 25 cm. V záverečnej etape je potrebné pretmeliť  spoje,  očistiť oba hliníkové rámy revíznych dvierok  a po vyschnutí vyrovnať všetky nerovnosti. Z bezpečnostného hľadiska  je potrebné namontovať zaistenie  v podobe uzlovej reťaze.

Výhody

 • Použitie dosiek so zvýšenou ohňovzdornosťou Nida Oheň+ umožňuje získanie vysokých parametrov v oblasti protipožiarnej ochrany
 • Rámy revíznych dvierok sú vyrobené z vysoko  kvalitného hliníka, čo zaručuje vysokú  trvácnosť a pevnosť konštrukcie
 • Jedinečná konštrukcia revíznych dvierok poskytuje požiarnu odolnosť - pri pôsobení ohňa z oboch strán – z vonkajšej aj vnútornej
 • Použitie ohňovzdorných dosiek Promatect®-XS firmy Promat – lídra v oblasti pasívnej protipožiarnej ochrany
 • Presné dopasovanie dosiek s rámom revíznych dvierok eliminuje nutnosť tmelenia skrutiek a spojov
 • Ručné vyrábanie revíznych dvierok zaručuje  veľmi vysokú kvalitu a dlhú trvácnosť
 • Rýchla a jednoduchá montáž vďaka perfektnému vyhotoveniu všetkých prvkov revíznych dvierok
 • Použitie obvodového napúčajúceho tesnenia poskytuje vysokú ohňovzdornosť dvierok
 • Použitie hliníkových závesov a oceľových bezpečnostných reťazí predchádza vypadnutiu revíznych dvierok z hliníkového rámu
 • Voliteľná cylindrická zámka v systéme jedného alebo viacerých kľúčov . Kovové zámky Mini-Latsch umožňujú jednoduchý a rýchly prístup
 • Rozmery revíznych dvierok sú prístupné od min. 200x200 mm do max. 800x800 mm
 • Možnosť vyrobenia dvierok v ľubovoľnom rozmere (v rozsahu 200 ÷ 800 mm)