DOSKA RESISTEX

Inovačné a vysoko technické sadrokartónové dosky Resistex typu DFH2IR sa vyrábajú v súlade s normou EN520. I napriek tomu, že táto norma platí pre štandardné sadrokartónové dosky, nový výrobok do bezpečnostných priečok je úplne odlišný v rozsahu technicko-úžitkových vlastností. Doska Resistex sa vyznačuje vyššou úrovňou povrchovej hustoty sadrového jadra 11,2 kg/m2 v porovnaní s protipožiarnymi doskami, čo poukazuje na vysoké mechanické parametre. Vďaka vysokému obsahu sklených vlákien v jadre bolo možné vyváženie maximálnej hustoty, preto aj na pripevňovanie týchto dosiek možno použiť štandardný spojovací materiál.

Viac informácií

Popis:

Resistex sa používa v bezpečnostných systémoch na ochranu proti vlámaniu triedy RC2 a RC3 podľa EN1627:2011, a to v týchto objektoch:

  • bytové domy (priečky medzi bytovými jednotkami a chodbami);
  • komerčné objekty, v ktorých sa nachádzajú hodnotné predmety (banky, zmenárne, klenotníctva, banky);
  • miesta s veľkým počtom návštevníkov (hotely, školy, nemocnice, posilňovne).

Výhody:

  • Bezpečnostné steny: Resistex umožňuje výstavbu priečok bez vrstiev oceľového plechu;
  • Akustika a oheň: bezpečnostné priečky sa vďaka doskám Resistex vyznačujú vysokou úrovňou akustickej izolácie a požiarnej odolnosti;
  • Vďaka odolnosti proti nárazom Resistex bezpečnostné priečky možno využívať v priestoroch, ktoré sú intenzívne navštevované a vystavené poškodeniu;
  • Resistex je odolný proti pôsobeniu vlhkosti (H2 v súlade s EN520 + A1:2010);
  • Jednoduchá montáž: hustota dosky umožňuje použitie štandardných skrutiek na suchú výstavbu. I napriek mimoriadne vysokým mechanickým parametrom – spracovanie dosky nie je náročné.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe