POZDĹŽNA SPOJKA Nida LW 60

Prvok určený na pozdĺžne spájanie dvoch profilov Nida CD 60. Používa sa v systémoch závesných podhľadov a výstavby v podkroví. V prípade konštrukcií s väčšou dĺžkou ako je nominálna dĺžka profilu, pozdĺžna spojka zaručuje pevný spoj dvoch profilov v smere ich pozdĺžnej osi a zaručuje bezpečnosť celej konštrukcie. V polovici spojky je výčnelok, ktorý zamedzuje riziku nesprávneho umiestnenia spojky v profile Nida CD 60. Odporúča sa mechanicky spájať profily so spojkou pomocou skrutiek do plechu 2 mm Nida. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe