Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 slúžia na montáž v nenosných šachtových stenách vyhotovených zo sadrokartónových dosiek Siniat. Dvierka sa skladajú z dvoch rámov vyrobených z hliníkových uholníkov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý tvorí konštrukčný rám krídla dvierok. Vyplnenie dverového krídla tvoria sadrokartónové dosky Nida Oheň+ hrúbky 2x15,0 mm. Z vnútornej strany krídla je namontovaná dodatočná vrstva sadrokartónových dosiek Nida oheň + hrúbky 1x15,0 mm. K dverovému krídlu na celom jej obvode je prilepené napúčajúce ohňové tesnenie hrúbky cca 1 mm. Obloženie zárubne tvorí sadrokartónová doska Nida Oheň+ hrúbky 2x15,0 mm. K vnútornej strane zárubne je primontovaná dodatočná vrstva sadrokartónových dosiek hrúbky 1x15,0 mm. K vnútornej strane zárubne je nalepené napúčajúce ohňové tesnenie hrúbky 2 mm. Dodatočne je možné namontovať cylindrickú zámku v systéme jedného alebo viacerých kľúčov.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe