NOVÝ BIM V SINIAT-e!

bim

Použitie softwaru BIM umožnilo projektantom minimalizovať projektové chyby a plynulo spracovávať projekty, čo malo za následok zníženie objemu odpadu, času a iných dôležitých prostriedkov počas celého stavebného procesu. V súvislosti s negatívnym dopadom na životné prostredie sa stalo pre stavebníkov nevyhnutné používať dostupné zdroje čo najoptimálnejšie. V nadväznosti na to, vlády vo viacerých rozvinutých krajinách ako USA, Veľkej Británii či Fínsku, vyžadujú od developerov povinnosť používať technológiu BIM pri realizácii verejných a súkromných projektov. Preto sa stáva projektovanie s využitím technológie BIM nevyhnutnou podmienkou pre celý stavebný proces. Očakáva sa, že trh využívajúci BIM bude v rokoch 2017-2025 veľmi rýchlo rásť.

KĽÚČOVÉ TRENDY:

  • Výskum a vývoj v smere inovatíveho použitia
  • Vládne iniciatívy a programy zväčšujúce dopyt o riešenia BIM
  • Koneční užívatelia používajúci riešenia BIM - za účelom získať konkurenčnú výhodu na trhu
  • Vysoké počiatočné náklady a chýbajúce odborné vedomosti komplikujú rast trhu BIM vo vybraných sektoroch

Siniat, ako jeden z mála výrobcov suchej výstavby systematicky reaguje na tieto trendy. V rámci našej skupiny priebežne aktualizujeme a modernizujeme riešenia BIM. Prinášame nové funkcie, tvoríme nové možnosti, implementujeme výhody ‘umelej inteligencie’ – všetko preto, aby sme vyhoveli najvyšším štandardom dnešného projektovania. Máme 42. pripravených riešení – tykajúcich sa deliacich priečok, stropov a podkroví – plne editovateľných: umožňujú individuálne zaprojektovať systém podľa konkrétnych projektových požiadaviek. Funkčnosť knižníc BIM Siniat umožňuje ľubovoľne konfigurovať stenu alebo zavesený strop, zhotoviť nevyhnutné prípojky a otvory, bez nutnosti manuálne meniť rozchod profilov či projektovať dodatočné pod-konštrukcie. Nové detaily to urobia všetko za Vás.

Navyše, naše najnovšie riešenia boli obohatené funkciou automatického prepočtu všetkých prvkov systémov Siniat použitých v projekte– sadrokartónových dosiek v m2, oceľových profilov v bežných metroch, sadrových zmesi v kg a všetkého príslušenstva – skrutiek, spojok, závesov, atď. Vďaka tomu už dnes môžeme jednoducho a rýchlo prepočítať predpokladané náklady na materiály vo Vami vybranom systéme – pri zohľadnení napr. iba jednej steny, celej miestnosti, ľubovoľného poschodia či celej budovy. Vďaka tomu šetrime čas pričom projektovanie s použitím nových systémov Siniat je jednoduché a prijemné!

STIAHNTE SI OBJEKETY BIM SINIAT A VYSKÚŠAJTE NAŠE RIEŠENIA >