9 CHÝB POČAS ŠKÁROVANIA SADROKARTONOVÝCH DOSIEK

Sadrokartónová doska
omietka
stena
montáž sadrokartónu

Radi sa učíme na vlastných chybách. V tomto článku nielen uvádzame chyby počas špachtľovania povrchov sadrokartónových dosiek, ale radíme tiež, ako sa im vyhnúť. Vďaka týmto odporúčaniam priečky, zavesené podhľady a iné stavebné prvky zo sadrokartónu budú mať hladký povrch bez prasklín na spojoch dosiek.

Chyba č. 1: Nesprávna úprava povrchu

Riešenie: Originálne skosené hrany je nutné riadne očistiť od prachu, rezané hrany – navlhčiť vodou.

Chyba č. 2: Použitie nesprávnych špachtľovacích hmôt

Riešenie: Riziko použitia nesprávnych materiálov eliminujete, ak použijete sadu špachtľovacích hmôt – diel kompletného systému suchej výstavby.

Pokiaľ pri škárovaní použijete výstužnú pásku, odporúčame Vám použiť sadu sadrových tmelov NIDA Start (NIDA Štart) i NIDA Finisz (NIDA Finiš). Pokiaľ škárujete bez výstužnej pásky, použite sadu NIDA Planfix Fresh a NIDA MAX (NIDA MAX). Doporučujeme vždy použiť pásku!

V oboch prípadoch je nutné dodržiavať návody na prípravu a nanášanie hmôt, ktoré sú umiestnené na obaloch jednotlivých výrobkov.

Chyba č. 3: Nesprávna výstužná páska

Riešenie: Na škárovanie je najlepšie použiť sklovláknitú (vlizelín) alebo papierovú pásku.

Nezabudnite však na to, že papierová páska zaručuje najväčšiu trvanlivosť škár, avšak jej použitie je prácnejšie – pásku je nutné pred použitím navlhčiť vodou. Práca s ňou si tiež vyžaduje prax.

Chyba č. 4: Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota v miestnosti

Riešenie: Minimálna teplota spracovania špachtľovania je +10 °C. Teplota v miestnosti musí byť počas schnutia špachtľovacej hmoty stála a nesmie príliš kolísať.

V zimnom období odporúčame previesť vyplňovanie škár pri zapnutom kúrení.

Chyba č. 5: Príliš nízka alebo príliš vysoká vlhkosť vzduchu  

Riešenie: S tmelením začnite až po zakončení ostatných mokrých procesov (omietky, potery, a pod.). Prudká zmena vlhkosti počas schnutia špachtľovacích hmôt v miestnostiach je jednou z hlavných príčin vzniku prasklín.

Chyba č. 6: Neodborné nanášanie špachtľovacej hmoty

Riešenie: Škáry opatrne vyplňte tmelom. Použite pritom oceľové hladidlo. Hmotu nanášajte priečne na spoje tak, aby pod tenkou vrstvou sadry nedošlo k vzniku dutín.

Ďalšia vrstva tmelu sa smie nanášať až po vytvrdnutí predošlej vrstvy. Presne dodržujte pokyny uvedené na obaloch špachtľovacích hmôt.

Chyba č. 7: Nesprávny postup tmelenia

Riešenie: Vo väčšine prípadov povrch dobrej kvality dosiahneme tzv. „štandardným špachtľovaním“, čiže
tmelením len pozdĺžnych a priečnych spojov medzi sadrokartónovými doskami.

Keď je ale povrch dosiek rovnobežný so zdrojom svetla (napr. stena, ktorá je kolmá na sklenú fasádu alebo balkónové dvere, buď stena, na ktorej budú namontované svietidlá naklonené smerom nahor alebo nadol, a pod.), takýto postup môže byť nepostačujúci. Svetlo, ktoré „sa kĺže“ po tmelenom povrchu, zvýrazní všetky inak neviditeľné nerovnosti. Takéto miesta je nutné určiť ešte pred tmelením a sadrokartónové povrchy (steny a stropy) v ich blízkosti sa musia stierkovať celoplošne.

Chyba č. 8: Konštrukčný prvok nemá dilatáciu

Riešenie: Každých 15 m sa musia povrchy sadrokartónových dosiek, z ktorých je vyhotovená priečka alebo závesný strop, dilatovať. Budovy s konštrukčným systémom sa dilatujú každých 10 m.

Chyba č. 9: Nesprávne skladovanie sadrokartónových dosiek

Riešenie: Tmelenie vlhkých sadrokartónových dosiek je jednou z hlavných príčin praskania škár a vzniku iných problémov so suchou výstavbou. Skladovanie sadrokartónových dosiek v interiéri, najmä v jesennom a zimnom období, Vám umožní tomu predísť. Odporúčané obdobie „karantény“ je aspoň 48 hodín pred montážou. Sadrokartónové dosky sa musia skladovať vo vodorovnej polohe na palete alebo drevených podložkách rozmiestnených každých 35 cm.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.