AKO ZABEZPEČIŤ ROHY STIEN Z SDK DOSIEK?

omietka
Sadrokartónová doska
AKO ZABEZPEČIŤ ROHY STIEN Z SDK DOSIEK?

Rohy stien zo sadrokartónových dosiek majú sklony k častému poškodeniu. Preto je dobré pri záverečných úpravách venovať viac času ich správnemu zabezpečeniu, aby sme sa v budúcnosti vyhli prácam súvisiacim s ich opravou.

AKO ZABEZPEČIŤ ROHY STIEN Z SDK DOSIEK?

 

Keď sú rohy vytvorené pod 90-stupňovým uhlom, zabezpečte ich pomocou hliníkových rohovníkov.

Keď sú rohy stien vytvorené pod iným ako 90-stupňovým uhlom, je dobré zvoliť nárožníkovú rohovú pásku s kovovou vložkou.

Pozor! Tento produkt slúži na zabezpečenie rohov, ktoré nie sú vystavené priamemu poškodeniu.

Nižšie uvádzame ďalšie kroky, ktoré musíte vykonať.

ZABEZPEČENIE VONKAJŠÍCH ROHOV Z SDK DOSIEK POMOCOU HLINÍKOVÉHO ROHOVNÍKA.

Hliníkové rohovníky sa používajú tam, kde sú rohy vytvorené pod 90-stupňovým uhlom a sú zvlášť vystavené poškodeniam, napr. na chodbách. Prácu treba začať prípravou potrebných materiálov:

  • sadrového tmelu - odporúčame stierkovú sadru sadrový tmel NIDA Start, NIDA Duo - tieto sadry sú dostupné v práškovej forme určenej na rozrábanie alebo NIDA PRO - je to hotová hmota, ktorú teda netreba rozrábať, NIDA Hydromix - túto hotovú hmotu používame v mokrých priestoroch
  • perforovaný rohovník z hliníka - v ponuke NIDA je dostupný v dĺžkach 2,5m a 3m.
  • nožnice na plech - pomocou nich treba rohovník pristrihnúť na požadovanú dĺžku

MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH ROHOVNÍKOV

KROK 1

Rohovník skráťte na požadovanú dĺžku pomocou nožníc na plech.

KROK 2

Následne rozrobte sadrový tmel podľa návodu uvedeného na obale. Ak používate hotovú hmotu, tento krok vynechajte.

KROK 3

Sadrový tmel nanášajte pozdĺž zabezpečených rohov pomocou hladidla alebo špachtle.

KROK 4

Rohovník priložte na sadrový tmel.

man doing works

Pozor! Pre správne osadenie je potrebné rohovník zatlačiť do nanesenej vrstvy sadrového tmelu až do momentu "vytlačenia" sadry cez otvory. Zabránite tak tvorbe eventuálnych vzduchových bublín pod rohovníkom a budete mať istotu, že rohovník je pripevnený po celej svojej dĺžke. Dôležité je uskutočniť montáž rohovníkov pred uplynutím času spracovania danej sadry, teda ešte pred jej zasychaním. Túto informáciu si skontrolujte na obale.

Fontos, hogy az élvédőket a gipsz felhasználhatósági ideje alatt rögzítsük, azaz a gipsz megkötése előtt. Ellenőrizd ezt az információt a csomagoláson.

KROK 5

Sadrový tmel, ktorý sa dostal cez otvory, rozotrite po vonkajšom povrchu rohovníka, až kým nedosiahnete hladký povrch. Vďaka tomu bude rohovník ponorený po celej svojej dĺžke do sadrovej vrstvy.

KROK 6

Po osadení rohovníka skontrolujte jeho polohu – vertikálnu aj horizontálnu. Za týmto účelom použite vodováhu.

KROK 7

Po úplnom zaschnutí sadrového tmelu povrch vyhlaďte pomocou brúsneho papiera.

KROK 8

Po zaschnutí prípravku môžeme stenu natrieť farbou alebo ju dokončiť pomocou iných materiálov, napr. tapetou. V prípade potreby stenu vopred pripravte podľa pokynov výrobcu farieb alebo tapiet.

ZABEZPEČENIE VONKAJŠÍCH ROHOV Z SDK DOSIEK POMOCOU ROHOVEJ PÁSKY S KOVOVOU VLOŽKOU.

tape

Rohová páska s kovovou vložkou slúži na zabezpečenie rohov, ktoré nie sú do veľkej miery vystavené poškodeniam. Používame ju predovšetkým na spoje povrchov medzi doskami s ľubovoľným vonkajším alebo vnútorným uhlom(napr. spoje šikmej strechy s väzníkovou stenou, zabezpečenie rohov sadrových dosiek či už v ostrých alebo tupých uhloch).

Potrebný materiál:

  • sadrový tmel - odporúčame stierkovú sadru sadrový tmel NIDA Start, NIDA Duo - tieto sadry sú dostupné v práškovej forme určenej na rozrábanie, NIDA PRO - je to hotová hmota, ktorú teda netreba rozrábať, NIDA Hydromix - túto hotovú hmotu používame v mokrých priestoroch
  • rohová páska s kovovou vložkou
  • nožnice na plech - pomocou nich treba pásku pristrihnúť na požadovanú dĺžku

MONTÁŽ ROHOVEJ PÁSKY S KOVOVOU VLOŽKOU

KROK 1

Pásku odstrihnite na dĺžku vytvorenej škáry a navlhčite ju čistou vodou. Môžete ju nechať ponorenú vo vode na niekoľko minút.

KROK 2

Počas namáčania naneste na hrany styku sadrokartónových dosiek sadrový tmel.

KROK 3

Pomocou špachtle zatlačte rohovú pásku do sadry sadrového tmelu a dbajte na to, aby ste mechanicky nepoškodili kovovú vložku.

Zapamätajte si! Pásku pripevnite tak, aby kovová vložka smerovala k podložiu.

KROK 4

Dajte pozor, aby sa pod páskou netvorili vzduchové bubliny.

KROK 5

Povrch pásky prikryte tenkou vrstvou sadry a počkajte, kým vyschne.

KROK 6

Naneste ďalšiu vrstvu sadrovej hmoty a počkajte, kým stuhne.

KROK 7

Po úplnom zaschnutí sadrového tmelu povrch vyhlaďte pomocou brúsneho papiera.

KROK 8

Po zaschnutí prípravku môžeme stenu natrieť farbou alebo ju dokončiť pomocou iných materiálov, napr. tapetou. V prípade potreby stenu vopred pripravte podľa pokynov výrobcu farieb alebo tapiet.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.