Je možné vešať na priečku zo sadrokartónovej dosky ťažké predmety?

priečky
stena
montáž sadrokartónovej priečky
JE MOŽNÉ VEŠAŤ NA PRIEČKU ZO SADROKARTÓNOVEJ DOSKY ŤAŽKÉ PREDMETY?
JE MOŽNÉ VEŠAŤ NA PRIEČKU ZO SADROKARTÓNOVEJ DOSKY ŤAŽKÉ PREDMETY?

Odpoveď znie „Áno“. Podmienkou ale je, že to urobíme správnym spôsobom. Ukážme si to na príklade dvoch typických priečok. Obidve sú zostrojené na konštrukcii z profilov NIDA C50 a U50, prvá je opláštená jednou vrstvou dosiek NIDA EXPERT (NIDA Zwykła) s hrúbkou 12,5 mm, druhá – dvomi vrstvami dosiek NIDA EXPERT (NIDA Zwykła) 12,5 mm. Výška stien v oboch prípadoch je 300 cm.

Počas skúšok uskutočnených oddelením ľahkých priečok a presklení v Inštitúte stavebnej techniky v Poľsku boli najprv zostrojené priečky, na ktoré sa zavesili kuchynské skrinky s rozmermi 70 x 60 x 35 cm (označené č. 1 – 4 na obrázku). Skrinky sa na priečku pripevnili pomocou dvoch Molly kotiev. V skrinkách sa umiestnili závažia. Nakoniec sa zamontovali senzory. Rozmiestnenie skriniek a meracích bodov znázorňujú grafy dolu.

JE MOŽNÉ VEŠAŤ NA PRIEČKU ZO SADROKARTÓNOVEJ DOSKY ŤAŽKÉ PREDMETY?
JE MOŽNÉ VEŠAŤ NA PRIEČKU ZO SADROKARTÓNOVEJ DOSKY ŤAŽKÉ PREDMETY?

Počas skúšok sa používala stále vyššia záťaž, pričom hmotnosť rástla o 10 kg- každé 2 hodiny pre každú zo štyroch skriniek, a to až do momentu dosiahnutia prípustného priehybu steny (6 mm) alebo vzniku prvých príznakov poškodenia obkladov na miestach pripevnenia spojok.

Prvé viditeľné poškodenie vzniklo pri zaťažení priečky s jednoduchým opláštením hmotnosťou 60 kg.

Analýza výsledkov skúšok bola prekvapivá.

Faktorom, ktorý rozhoduje o odolnosti steny voči zaťaženiu skrinkami, bola nosnosť kotiev. Voči samotným priečkam neboli žiadne námietky. V momente ukončenia skúšky ich priehyb bol trikrát menší ako prípustný.

Praktické rady, ktoré vyplývajú zo skúšok:

Je možné vešať na priečku zo sadrokartónovej dosky ťažké predmety?
Je možné vešať na priečku zo sadrokartónovej dosky ťažké predmety?
  • Na pripevnenie políčok, skriniek a pod. odporúčame použiť kovové hmoždinky typu Molly.
  • Priečku v systéme NIDA s jednoduchým opláštením na profiloch NIDA C50 a s výškou 300 cm možno zaťažiť skrinkou s hmotnosťou 18 kg, ktorá je zavesená v dvoch bodoch.
  • Priečku v systéme NIDA s dvojitým opláštením a s tými istými parametrami, ako predošlá priečka, možno zaťažiť skrinkou s hmotnosťou 45 kg.

V praxi to znamená, že na priečky NIDA možno bezpečne vešať poličky, ľahké skrinky, LCD televízory a podobné vybavenie do bytu.

Ak chceme vešať ťažší nábytok zaťažený napr. knihami alebo kuchynský nábytok nesmieme zabúdať, aby sme zostrojili priečku s dvojitým opláštením sadrokartónovými doskami.

V prípade väčších zaťažení by sa malo použiť dodatočné spevnenie, napr. použitím sadrotrieskových dosiek NIDA Twarda (NIDA Tvrdá) alebo konštrukcií zo zárubňových profilov. V takom prípade neváhajte a kontaktujte Technických poradcov Siniat, ktorí Vám pomôžu vybrať bezpečné riešenie.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.