KOĽKO STOJÍ VÝSTAVBA PODKROVIA S POUŽITÍM SYSTÉMU SUCHEJ VÝSTAVBY NIDA?

Sadrokartónová doska
montáž stropu

Jednotliví investori stoja často pred dilemou, aký stavebný materiál použiť pri záverečných úpravách podkrovia, aby spĺňalo užívateľské kritériá, aby bolo bezpečné a útulné.

Najobľúbenejším materiálom je sadrokartónová doska. Tu sa však vynára otázka, aký systém a akú dosku si vybrať. Takzvanú základnú, impregnovanú alebo ohňovzdornú? Koľko stojí výstavba podkrovia, oplatí sa zvoliť drahšiu sdk dosku? O koľko stúpnu náklady na výstavbu?

Vedeli ste, že už investícia vyššia o 70,€ (pri povrchu podkrovia o rozlohe 100 m2), bude mať za následok, že vaše pokrovie bude ešte bezpečnejšie v prípade požiaru?

V tomto článku sa dozviete, aký systém a akú sadrokartónovú dosku si vybrať a okrem toho získate informácie o odhadovaných nákladoch týchto riešení.

SYSTÉM NIDA PODKROVIE

Pri plánovanej výstavbe úžitkového podkrovia si treba dobre premyslieť, ktorý z troch najčastejšie využívaných systémových riešení NIDA Podkrovie si zvoliť:

 • ekonomický variant: NIDA WP/CD/125/Expert
 • optimálny variant NIDA WP/CD/12,5/Oheň Plus
 • komfortný variant: NIDA WP/CD/12,5/Tvrdá

ČO ZNAMENAJÚ SYMBOLY WP/CD/12,5/ZÁKLADNÁ, OHEŇ PLUS A TVRDÁ?

 • WP znamená, že ide o systém výstavby založený na závesoch NIDA WP
 • CD znamená, že nosnú konštrukciu tvoria profily NIDA CD
 • 12,5 je hrúbka sadrokartónovej dosky, ktorú treba použiť. Samozrejme meraná v milimetroch
 • Expert, Oheň Plus, Tvrdá označujú typy sadrokartónových dosiek NIDA z ponuky Siniat

PREČO SA OPLATÍ POUŽIŤ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA?

Použitie materiálov od jedného výrobcu, predovšetkým systémových riešení určených na suchú výstavbu podkrovia podstatne vplýva na vlastnosti, akými sú jednoduchosť a rýchlosť montáže a najmä dlhá životnosť a bezpečnosť vzniknutej konštrukcie. Vďaka výberu vhodných, špecializovaných prvkov možno predísť základným chybám, akými sú napr. nesprávny výber kotviacich prvkov alebo častí, ktoré nie sú vhodné pre danú konštrukciu profilu.

KEDY POUŽIŤ PLATNE Z DOSKY NIDA EXPERT, NIDA OHEŇ PLUS A KEDY NIDA TVRDÁ?

SDK dosky NIDA Expert sú najpopulárnejším a zároveň osvedčeným riešením výstavby podkrovia. NIDA Expert je určená do priestorov s vlhkosťou vzduchu do 70 %.

Ak sa teda v podkroví nachádza kúpeľňa, treba použiť dosku NIDA Voda so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti.

Pri výbere sadrokartónovej dosky na obloženie podkrovia netreba zabúdať na to, že drevené konštrukcie, vrátane strešnej konštrukcie, neustále pracujú, preto ak zvolíme dosky vyššej hmotnosti, budú odolnejšie voči „práci drevenej konštrukcie", zároveň ju stabilizujú a zníži sa aj riziko výskytu prasklín na povrchu dosiek.

SDK dosky NIDA Oheň Plus sú riešením pre náročnejších klientov, ktorí dbajú na vysokú bezpečnosť. V porovnaní s doskami NIDA Expert sú dosky NIDA Oheň Plus ťažšie o približne 30 %, čo je ich obrovskou výhodou. Vyššia váha znamená väčšiu tvrdosť a stabilitu celej výstavby, čo má navyše pozitívny vplyv na zníženie rizika vzniku rýh na doskách a prasklín v spojoch. Navyše, vyššia hmotnosť dosky znamená aj lepšie akustickoizolačné vlastnosti.

Použitie dosky NIDA Oheň Plus je zároveň synonymom bezpečnejšieho podkrovia. Konštrukcia z jednej vrstvy dosky NIDA Oheň Plus s hrúbkou 12, 5 mm zaručuje odolnosť proti ohňu REI15, pri dvoch vrstvách dosiek NIDA Oheň Plus to predstavuje odolnosť REI45. V prípade požiaru už trieda ohňovzdornosti REI15 zabezpečí čas potrebný na zorganizovanie pomoci alebo bezpečnú evakuáciu.

Dosky NIDA Oheň Plus prinášajú vzhľadom na svoju váhu a stabilitu aj možnosť zavesenia ťažších, zaujímavejších dekoračných prvkov, poličiek alebo skriniek, čo pri obmedzenom priestore v podkroví môže mať obrovský význam v situácii projektovania príjemnej a bezpečnej úžitkovej časti domu. Ťažšie dosky sú zároveň odolnejšie proti úderom, čo má jednoznačne vplyv na životnosť výstavby, najmä, ak je miestnosť v podkroví určená pre deti.

A to všetko za o niečo viac ako 50,€ (pri povrchu 100 m2) ako v prípade výstavby podkrovia pomocou dosky NIDA Expert.

V kúpeľniach a priestoroch používaných podobným spôsobom treba používať sdk dosky NIDA Voda Oheň Plus.

Sadro-drevovláknité dosky NIDA Tvrdá sú riešením najvyššej kvality. Ide o sadrokartónovú drevovláknitú dosku s váhou približne 1.024kg/m3, s jadrom spevneným drevenými vláknami. Jej použitie garantuje najvyššie parametre akustickej izolácie, ohňovzdornosti, nepriepustnosti a stability konštrukcie. NIDA Tvrdá v sebe spája parametre ohňovzdorných a vodeodolných dosiek a vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti úderom (napr. loptou). Hodí sa aj na použitie v kúpeľniach.

Zhrnutie! Jedným slovom, použitie dosiek typu NIDA Expert sa odporúča klientom, ktorí hľadajú solídne, ale ekonomické riešenie. Tí investori, ktorí dbajú predovšetkým o bezpečnosť domu a svojich najbližších, by si mali zvoliť dosku NIDA Oheň Plus. Tým, ktorí vyhľadávajú komfort a bezpečnosť najvyššej kategórie odporúčame dosky NIDA Tvrdá. Pri výbere vám môže byť nápomocný tento katalóg alebo technický poradca.

CENA VÝSTAVBY PODKROVIA PRE SYSTÉM WD/CD/12,5/ZÁKLADNÁ, OHEŇ PLUS, TVRDÁ

Príklady ocenenia vrátane dodávky a montáže pri použití systému:

 • WD/CD/12,5/Expert – 2.100,€
 • WD/CD/12,5/Oheň Plus – 2.170,€
 • WD/CD/12,5/Tvrdá – 2.400,€

PRVKY SYSTÉMU NIDA WD/CD/12,5

Na konci nášho článku prinášame zoznam materiálov, ktoré sú súčasťou systému výstavby podkrovia NIDA WD/CD/12,5:

 • Doska NIDA Expert, NIDA Oheň Plus alebo NIDA Tvrdá
 • Hlavný profil NIDA CD 60
 • Nástenný profil NIDA UD 27
 • Závitorezné skrutky NIDA 3,5 x 25 mm
 • Sadrový tmel NIDA Start
 • Sadrový tmel NIDA Finish
 • Hmoždinky NIDA 6/40
 • Pozdĺžna spojka NIDA LW 60
 • Parozábrana (nie je v cene dodávky)
 • Ochranná páska NIDA
 • Krokvový záves NIDA WP 60
 • Skrutka do dreva NIDA 3,5 x 35 mm
 • Izolačná minerálna vlna (nie je v cene dodávky) Množstvo materiálu potrebného na výstavbu podkrovia si overte pomocou kalkulačky.
Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.