Najčastejšie chyby počas montáže zavesených podhľadov zo sadrokartónových dosiek

montáž stropu
Sadrokartónová doska
akustické panely
kovové profily
fire resistance
skrutky do sadrokartónu

Zavesené podhľady zo sadrokartónových dosiek sa využívajú v nebytových i bytových budovách.

Prakticky neobmedzený počet usporiadaní jednotlivých prvkov a rýchlosť montáže spôsobujú, že sadrokartónové dosky sú stále populárnejším podhľadovým materiálom.

Sadrokartónové dosky umožňujú estetické zakrytie rozvodov nachádzajúcich sa pod podhľadom alebo konštrukčných prvkov stropu.

Aby zavesený podhľad splnil svoju úlohu a aby bol bezpečný (aby nespadol), snažte sa vyhýbať týmto chybám.

Chyba č. 1: Nesprávny výber typu sadrokartónovej dosky

Pokiaľ podhľad nemusí tvoriť protipožiarnu bariéru a montuje sa v miestnostiach, v ktorých vlhkosť vzduchu nepresahuje 70 %, postačí sadrokartónová doska NIDA Zwykła/ NIDA Expert 12,5 mm. V interiéroch s vlhkosťou cyklicky presahujúcou 70 % je potrebné použiť sadrokartónové dosky NIDA Woda (NIDA Voda). V mokrom prostredí (napr. SPA, sauny, vývarovne) – sadrové dosky NIDA Hydro. Sadrokartónové dosky NIDA Ogień Plus (NIDA Oheň Plus) alebo sadrotrieskové dosky NIDA Twarda (NIDA Tvrdá) spôsobujú, že podhľad tvorí protipožiarnu bariéru a zároveň prináša zvukovú a tepelnú izoláciu.

Sadrokartónové dosky NIDA Ogień Plus (NIDA Oheň Plus) alebo sadrotrieskové dosky NIDA Twarda (NIDA Tvrdá) spôsobujú, že podhľad tvorí protipožiarnu bariéru a zároveň prináša zvukovú a tepelnú izoláciu.

Na výstavbu špeciálnych podhľadov pohlcujúcich zvuk sa používajú perforované dosky NIDA Sonic.

Chyba č. 2: Nesprávny výber typu závesov pre rošt

V závislosti od vzdialenosti, v akej chceme podhľad pod stropom zavesiť, využívame rôzne konštrukčné riešenia.

Pre malú vzdialenosť podhľadu od stropu (do 12 cm) sa použijú prvky na priame upevňovanie- priame závesy: ES, EL, WP.

Pre väčšie vzdialenosti, napr. ak chceme zakryť klimatizáciu, sa nosná konštrukcia podhľadu zavesí na tzv. štvorbodové závesy s pružinou a pripevňovacie drôty. Spôsob montáže zaveseného podhľadu sa v oboch prípadoch výrazne líši. Preto Vám odporúčame oboznámiť sa s návodom na montáž: podhľadov na prvkoch na priame upevňovanie ES a podhľadov na štvorbodových závesoch.

Chyba č. 3: Nesprávny výber roštu

Rošt je vyhotovený z kovových profilov, ktoré môžu byť usporiadané krížovo v jednej alebo dvoch úrovniach.

Výhodou jednoúrovňového roštu je menšia spotreba materiálov, kým výhodou dvojúrovňového usporiadania je jednoduchá montáž a väčšia tuhosť konštrukcie.

Veľmi dôležitý je výber vhodného rozstupu jednotlivých prvkov roštu. Priamo od toho závisí odolnosť hotového podhľadu. Rozstupy podľa typu roštu a hrúbky opláštenia nájdete v systémovom katalógu Siniat.

Je však dobre mať na vedomí tieto základné pravidlá::

  • spodná vrstva profilov, na ktoré sa doska pripevní, by mala byť usporiadaná tak, aby rozstup bol maximálne 50 cm (ak dosku pripevňujeme dlhšou hranou kolmo na profil) alebo 40 cm (ak doska bude pripevnená pozdĺžne),
  • v prípade podhľadov s požiarnou odolnosťou je nutné prísne dodržiavať požiadavky podľa požiarnej klasifikácie.

V žiadnom prípade maximálny rozstup závesov nemôže presahovať 100 cm.

Chyba č. 4: Použitie nevhodných kotviacich prvkov počas montáže

Veľmi dôležitým faktorom – ktorý rozhoduje o bezpečnosti – je správny výber kotviacich prvkov. Mali by sa vyberať individuálne v závislosti od typu stropu, na ktorý sa podhľad zavesí.

V prípade železobetónových stropov použijeme stropné klince, hmoždiny v prípade drevených trámov – vhodné skrutky, v prípade dutinových alebo rebrových stropov – špeciálne hmoždinky s výklopným prvkom.

Nezabúdajte však na to, že na pripevňovanie podhľadov sa používajú len kovové kotvy. Iný materiál, napr. umelohmotné hmoždiny, sa používať nesmú!

Chyba č. 5: Nesprávne pripevnenie dosiek k nosnej konštrukcii

Rozstup kotviacich rýchloskrutiek na pripevnenie dosiek k profilom je v prípade stropov 17 cm - je menší ako rozstup skrutiek v priečkach 25 cm.

Majte na vedomí minimálne vzdialenosti skrutiek od hrany dosky: 10 mm pre originálne skosené hrany a 15 mm pre odrezané hrany.

Chyba č. 6: Používanie nesystémových materiálov

Rošt zavesený na stop je vlastne kombináciou rôznych prvkov (závesy, spojky, profily), ktoré sú spojené tak, aby prenášali zavesenú záťaž. Jeho pevnosť závisí od odolnosti najslabšieho článku.

Ak je jeden diel menej odolný alebo nesprávne zvolený, celá konštrukcia nebude fungovať správne.

Preto je mimoriadne dôležité používať sadu materiálov od toho istého výrobcu – dodávateľa systému. Na trhu sú dostupné rôzne prvky pre podhľadové konštrukcie. Sú na prvý pohľad takmer rovnaké, no v skutočnosti sa veľmi líšia, napr.: hrúbkou ocele, typom a hrúbkou antikoróznej ochrannej vrstvy, cieľom použitia a pod. Preto je dôležité informovať predajcu, že chceme kúpiť prvky systému suchej výstavby- ktoré pochádzajú od jedného výrobcu. Zabezpečí vám to tiež prípadný reklamačný postup!

Chyba č. 7: Vyhotovenie podhľadov s veľkou výmerou bez konštrukčnej dilatácie

V prípade podhľadov s dĺžkou nad 15 m je nutné vykonať dilatáciu. Tú je potrebné naplánovať aj tam, kde je konštrukčná dilatácia budovy.

Dilatačné škáry možno maskovať ľubovoľným spôsobom pomocou špeciálnych a všeobecne dostupných profilov, líšt a pod. Najdôležitejšie však je, aby v opláštení a konštrukcii boli medzery.

Chyba č. 8: Dodržiavanie vhodných podmienok počas montáže dosiek

Minimálna teplota, pri akej možno uskutočňovať práce, je +5 stupňov Celzia, pri tmelení je to +10 stupňov Celzia. Najmä počas tmelenia je dôležité udržovať stálu teplotu a vlhkosť vzduchu. Vďaka tomu sa vyhnete neskorším problémom s prasklinami, ktoré obvykle vznikajú už na hotovom a pomaľovanom podhľade.

Chyba č. 9: Nadmerné zaťaženie podhľadu

Konštrukcia roštu v systémových riešeniach bola navrhnutá tak, aby prenášala vlastnú záťaž, záťaž opláštenia a neveľkú záťaž menších predmetov. Akékoľvek dodatočné prvky, napr. visiace regále, lustre a pod. by mali byť pripevnené priamo na strop (nie na podhľad).

Neprípustné je chodenie po podhľade (počas montáže vedení). Aj keď je dosť ťažké tomu uveriť, naozaj boli také prípady. Také konanie je nebezpečné pre zdravie a život osôb, ktoré v danej miestnosti trávia čas a pracujú. V najlepšom prípade sa to skončí zdeformovanou konštrukciou a v dôsledku toho bude nutná demontáž a opätovná montáž celej poškodenej časti.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.