OPLÁŠTENIE PODKROVIA DOSKAMI SINIAT

omietka
skrutky do sadrokartónu
kovové profily
Sadrokartónová doska

Podľa expertov Siniat by sa opláštenie podkrovia malo vykonávať pomocou sdk dosiek NIDA Oheň Plus alebo sadrovláknitých dosiek NIDA Tvrdá. Prečo? O piatich  dôvodoch v prospech týchto riešení sa dočítate v článku: „Aké sadrové dosky sú najlepšie na opláštenie podkrovia”.

Predstavujeme dva spôsoby výstavby podkrovia – paralelná a krížová konštrukcia. Ak plánujete opláštenie podkrovia vyhotoviť zo sadrokartónových dosiek, oboznámte sa s týmito spôsobmi.

Opláštenie podkrovia doskami Siniat

KONŠTRUKCIE OPLÁŠTENIA PODKROVIA POMOCOU DOSIEK NIDA OHEŇ PLUS ALEBO NIDA TVRDÁ.

Opláštenie podkrovia doskami Siniat

Opláštenie podkrovia v paralelnej konštrukcii – konštrukčné pravidlá. Rošt podkrovia paralelne ku konštrukcii tvoria nosné profily NIDA CD60 vyrobené z galvanizovanej oele formovanej za studena s hrúbkou 0,55 a pripevňujúce príslušenstvo.

Obr. 1 Schéma systémov výstavby podkrovia v paralelnej konštrukcii s použitím pripevňovacích prvkov NIDA ES60 alebo podkrovných závesov NIDA WP60 (Popis: 1 - upevňovací prvok NIDA ES60, 2 - Nosný profil NIDA CD60, 3 - Záves NIDA WP60).

Nosné profily sa umiestňujú kolmo na krokvu strechy a k strešnej konštrukcii sa pripevňujú pomocou závesov do podkroví NIDA WP60, pripevňovacích prvkov NIDA ES60 alebo NIDA EL60. Maximálny rozstup medzi týmito profilmi musí byť 400 mm.

Typ závesu (NIDA WP, NIDA ES, NIDA EL) sa vyberá v závislosti od konštrukčnej výšky stropu a typu nosnej konštrukcie podkrovia. Montuje sa k drevenej konštrukcii podkrovia pomocou skrutiek do dreva NIDA. Hĺbka osadenia skrutiek musí byť 5-násobne väčšia ako ich priemer, nemôže byť teda menšia ako 20 mm. Všetky pripevňujúce prvky NIDA sa ku krokve montujú pomocou minimálne dvoch skrutiek.

Nosné profily NIDA CD sa zasúvajú do obvodových profilov NIDA UD27 a k masívnej konštrukcii sa pripevňujú pomocou hmoždiniek NIDA 6/40 s rozstupom max. 1000 mm.

Následne sa vykonáva opláštenie pomocou odporúčaných sdk dosiek NIDA Oheň Plus (pomocou samorezných skrutiek NIDA) alebo drevovláknitých dosiek NIDA Tvrdá (pomocou samorezných skrutiek NIDA Tvrdá) a stierkovanie pomocou vhodnej stierkovej hmoty – určenej zvlášť pre každý systém. Informácie ku každej stierkovej hmote nájdete v charakteristike každého systému.

Opláštenie podkrovia doskami Siniat

VÝSTAVBA PODKROVIA S KRÍŽOVOU KONŠTRUKCIOU – KONŠTRUKČNÉ PRAVIDLÁ

Opláštenie podkrovia doskami Siniat

Systém výstavby podkrovia v krížovej konštrukcii sa montuje v dvoch úrovniach. A to z nosných profilov a hlavných profilov NIDA CD60 uložených kolmo na seba a zo systémových pripevňovacích prvkov.

Obr. 2 Schéma systému výstavby strechy v krížovej konštrukcii (Popis: 1 - Upevňovací prvok NIDA ES60, 2 - Hlavný profil NIDA CD60, 3 - Nosný profil NIDA CD60, 4 - Krížová spojka NIDA LK60).

Hlavné profily sa ukladajú rovnobežne s krokvou v hornej úrovni roštu a s konštrukciou strechy sú spojené pomocou upevňovacích prvkov NIDA ES60 alebo NIDA EL60 v rozstupe každých 1000 mm.

Prvky NIDA ES60 alebo NIDA EL60 sa ku konštrukcii dreveného podkrovia montujú pomocou skrutiek do dreva NIDA. Hĺbka osadenia skrutiek musí byť 5-násobne väčšia ako ich priemer, nemôže byť teda menšia ako minimálna hodnota 20 mm. Všetky pripevňovacie prvky NIDA pripevňujeme ku krokve minimálne dvoma skrutkami.

Nosné profily sa ukladajú kolmo ku krokve v rozstupe každých 400 mm a s hlavnými profilmi sú spojené pomocou krížových spojok NIDA LK60.

Krížové spojky nevyžadujú mechanické upevňovanie. Spojka LK sa nasúva zhora na hlavný profil. Dolný nosný profil sa zasa pripevňuje zdola zacvaknutím krížovej spojky.

V prípade výstavby šikmých častí je možné krížové spojky pripevniť pomocou skrutiek, aby nedošlo k ich zosúvaniu z profilov.

Následne sa vykonáva opláštenie pomocou sdk dosiek NIDA Oheň Plus (pomocou samorezných skrutiek NIDA), drevovláknitých dosiek NIDA Tvrdá (pomocou samorezných skrutiek NIDA Tvrdá) a stierkovanie pomocou vhodnej stierkovej hmoty – určenej zvlášť pre každý systém. Informácie ku každej stierkovej hmote nájdete v charakteristike každého systému.

PRAVIDLÁ OPLÁŠTENIA STRECHY ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK

Tabuľka 1. Pravidlá upevňovania dosiek v prípade horizontálnych a šikmých prvkov podkrovia
Typ opláštenia NIDA Konfigurácia opláštenia Vrstva opláštenia
NIDA
Typ samorezných
skrutiek NIDA
Rozstup
[mm]
NIDA Oheň Plus typ DF 1x12,5 mm 1. vrstva NIDA 3,5x25 mm 170
1x15,0 mm
1. vrstva NIDA 3,5x25 mm 170
2x12,5 mm
1. vrstva NIDA 3,5x25 mm; 510
2. vrstva NIDA 3,5x35 mm 170
2x15,0 mm
1. vrstva NIDA 3,5x25 mm 510
2. vrstva NIDA 3,5x45 mm 170
3x12,5 mm
1. vrstva NIDA 3,5x25 mm 510
2. vrstva NIDA 3,5x35 mm 510
3. vrstva NIDA 3,5x55 mm 170

Tabuľka 2. Pravidlá upevňovania dosiek v prípade horizontálnych a šikmých prvkov podkrovia
Typ opláštenia NIDA Konfigurácia opláštenia Vrstva opláštenia
NIDA
Typ samorezných skrutiek
NIDA Tvrdá
Rozstup
[mm]
NIDA Tvrdá typ DEFH1IR 1x12,5 mm 1. vrstva NIDA 3,9x35 mm 170
2x12,5 mm 1. vrstva NIDA 3,9x35 mm 510
2. vrstva NIDA 3,9x45 mm 170

SYSTÉM NIDA OHEŇ PLUS – PRODUKTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU SYSTÉMU

Hlavným charakteristickým prvkom systému NIDA Oheň Plus je sadrokartónová doska NIDA Oheň Plus, ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu vysokých teplôt a vysokými akustickoizolačnými parametrami.

Súčasťou systému sú okrem vyššie spomínanej dosky aj naslednovné produkty:

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.