ZAKRIVENÉ DELIACE STENY A OBKLADY STIEN ZO SDK DOSIEK

priečky
Sadrokartónová doska
skrutky do sadrokartónu
omietka
montáž sadrokartónu
montáž sadrokartónovej priečky
Zakrivené deliace steny a obklady stien zo SDK dosiek

Široká škála dostupných systémov suchej výstavby Siniat umožňuje akékoľvek úpravy interiérov.

Zakrivené deliace steny a obklady stien zo SDK dosiek

 

Systém zakrivených deliacich stien NIDA a systém kotvených obkladov stien NIDA umožňujú vytvárať plochy s rôznym stupňom zakrivenia. Vytváranie vertikálnych zakrivených povrchov v tvare oblúka alebo vlny už nepredstavuje žiadny problém. Vďaka tomu sú možnosti formovania povrchu takmer neobmedzené a závisia hlavne od fantázie architekta.

Z AKÝCH SDK DOSIEK SA DAJÚ VYTVÁRAŤ ZAKRIVENÉ KONŠTRUKCIE?

Suchá výstavba so zakrivenou konštrukciou sa vytvára použití sadrokartónovej dosky NIDA OHYBNÁ (hrúbka 6,5 mm). Vyznačuje sa vysokou pružnosťou, preto je určená špeciálne pre tieto riešenia. Jej minimálny polomer zakrivenia predstavuje 300 mm.

Existuje možnosť nahradiť dosku NIDA Ohybná, sdk doskou NIDA Štandard (hrúbka12,5 mm) a sdk doskou NIDA Expert (hrúbka 9,5 a 12,5 mm).

Zakrivené deliace steny a obklady stien zo SDK dosiek

Z ČOHO POZOSTÁVA SYSTÉM ZAKRIVENÝCH DELIACICH STIEN?

Zakrivené deliace steny a obklady stien zo SDK dosiek

Systém zakrivených deliacich stien pozostáva z:

 • opláštenia steny vyhotoveného z dosiek NIDA Ohybná, NIDA Expert alebo NIDA Štandard
 • nosnej konštrukcie vyrobenej z profilov NIDA C zasunutých do obvodového tvarovaného priflu NIDA U. Pre dosiahnutie príslušnej línie zakrivenia sa obvodové profily narežú a mierne ohnú.
 • systémových montážnych doplnkov ako:

Rozloženie stĺpcových profilov NIDA C závisí od hrúbky sdk dosky, od polomeru a spôsobu zakrivenia sdk dosky.

Z ČOHO POZOSTÁVA SYSTÉM ZAKRIVENÝCH KOTVENÝCH STIEN?

Systém zakrivených kotvených obkladov stien pozostáva z:

 • opláštenia steny vyhotoveného z dosiek NIDA Ohybná, NIDA Expert alebo NIDA Štandard
 • nosnej konštrukcie vytvorenej zo stĺpcových profilov NIDA CD60 zasunutých do obvodového profilu NIDA UD27. Pre dosiahnutie príslušnej línie zakrivenej plochy sa obvodové profily narežú a mierne ohnú.
 • systémových montážnych doplnkov ako:
  • kotviace prvky NIDA ES60
  • skrutky do plechu 2 mm NIDA 3,5x9,5/11mm na spájanie profilov NIDA CD60 s upevňujúcimi prvkami NIDA ES60
  • oceľové hmoždinky upevňujúce profily NIDA k masívnej konštrukcii budov
  • samorezné skrutky NIDA pripevňujúce sdk dosky k oceľovým profilom
  • akustickoizolačná páska NIDA ukladaná medzi obvodové profily a podložie
  • systém sadrových stierok a hmôt určených na škárovanie a záverečné úpravy sdk dosiek

Aj v tomto prípade závisí rozloženie stĺpcových profilov NIDA CD60 od hrúbky sdk dosky, od polomeru a spôsobu zakrivenia sdk dosky. Nižšie uvedená tabuľka predstavuje hodnoty prípustnej vzdialenosti pre tieto profily.

PRÍPUSTNÉ HODNOTY VZDIALENOSTI STĹPCOVÝCH PROFILOV NIDA C V PRÍPADE DELIACICH STIEN A NIDA CD60 V PRÍPADE KOTVENÝCH OBKLADOV STIEN

Dôležité! Na zakrivené steny sa nesmú pripevňovať žiadne záťaže, pretože zakrivené dosky sú v dôsledku ohýbania oslabené. Preto existuje riziko, že neudržia váhu zaveseného predmetu.

Kontaktujte nás teraz!

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Kontaktujte nás teraz!

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

POŽIADAŤ O TECHNICKÚ PODPORU TERAZ >

Užitočné Rady

Čítajte viac o cementovlánitej doske a vyberte si, ktorá je tá najlepšia pre váš projekt.