Rekonštrukcia kúpeľne zo sadrokartónovými doskami

Rekonštrukcia kúpeľne zo sadrokartónovými doskami

Napriek stále rastúcej popularite sadrokartónových dosiek sa množstvo osôb zamýšľa nad tým, či je to vhodný produkt na použitie v priestoroch vystavených vysokej vlhkosti. A ak áno, aké dosky v kúpeľni použiť?

Samozrejme, nie každý typ dosiek sa osvedčí v tomto prípade, a preto je potrebné siahnuť po sdk doskách určených do miestností tohto typu.

AKÉ SDK DOSKY DO KÚPEĽNE?

V kúpeľniach a priestoroch využívaných podobným spôsobom je potrebné používať impregnované sadrokartónové dosky Nida Voda (GKBI) alebo dosky Nida Voda Oheň Plus (GKFI). Sú to dosky určené do priestorov s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 85%, zaisťujúce znížené pohlcovanie vody (nasiakavosť menej ako 10%).

Ak je nevyhnutné použitie viacvrstvového obkladu, v oboch vrstvách je potrebné použiť sadrokartónové dosky typu Nida Voda (GKBI), Nida Voda Oheň Plus (GKFI) alebo sadrovláknitú dosku Nida Hydro vyznačujúcu sa mimoriadnou odolnosťou proti pôsobeniu vody (nasiakavosť menej ako 3%), vysokej vlhkosti a zabezpečením proti vzniku plesní.

Pozor! V priestoroch s vyššími hodnotami relatívnej vlhkosti vzduchu (napr. v kúpeľoch, autoumyvárňach, sprchách atď.) je potrebné používať sadrovláknitú dosku Nida Hydro alebo cementovú dosku Hydropanel.

Nezabúdajte! V priestoroch, v ktorých sa používajú sadrokartónové dosky je dôležité zabezpečiť optimálne vetranie.

UTESŇOVANIE STIEN V KÚPEĽNI

Pri vani a sprchových kútoch je potrebné utesňovanie deliacich stien z sdk dosiek pomocou tekutej fólie pred prskajúcou vodou. V prípade vane musí utesnenie siahať nad úroveň podstavy vane s dostatočnou výškou - min. 2000 mm. V sprchových kútoch nad úroveň výpuste - min. 300 mm.

Dôležité! Sadrokartónové dosky sa majú končiť približne 10 mm nad podlahou.

Ďalej, po celom povrchu podložia treba rozložiť izoláciu (napr. tekutú fóliu), ktorú je potrebné na všetkých vertikálnych prvkoch predĺžiť do výšky minimálne 150 mm nad úroveň hotového povrchu. Pri vylievaní samonivelačnej podlahy treba dbať na to, aby sa vlhkosť nedostala do konštrukcie steny alebo stenového obkladu. Odporúča sa použiť stavebnú fóliu.

Na pokladanie dlaždíc v kúpeľni sa odporúča používať elastické lepidlá, ktoré nie sú nasiakavé. A škáry medzi podlahou a stenami vyplniť trvale elastickým, fungicídnym škárovacím materiálom, akým je napr. sanitárny silikón.

Ak nám navyše záleží na zaistení akustickej izolácie v danom priestore, medzi hranou vane a deliacou priečkou musíme umiestniť dodatočné tesnenie.

Dôležité! Pred lepením keramických dlaždíc alebo izolovaním tekutou fóliou je potrebné dôkladne napenetrovať celý povrch základným náterom odporúčaným výrobcom lepidla alebo fólie.

MONTÁŽ INŠTALÁCIÍ JE ĎALŠÍM KROKOM PRI REKONŠTRUKCII KÚPEĽNE

Vyhotovenie opláštenia zo sadrokartónových dosiek umožňuje uloženie rúr a potrubí bez nutnosti časovo náročného vysekávania masívnych stien. V takom prípade je potrebné rúry a potrubia upevňovať do masívnej steny. A opláštenie sa odporúča pokryť dvomi vrstvami sadrokartónových dosiek.

Pri montáži inštalácie je dôležité prechody rúr a iné otvory utesniť, eventuálne je možné použiť samotesniace prstene (gumové). Otvory na vedenie a armatúru musia mať priemer väčší o 10 mm ako je priemer vedenia alebo rúr, ktoré majú cez tento otvor prechádzať.

Na rezané hrany a otvory v obklade je potrebné naniesť stierkovú hmotu, ktorá zaistí lepšiu priľnavosť trvale elastického škárovacieho materiálu (sanitárny silikón).

Rekonštrukcia kúpeľne zo sadrokartónovými doskami

INŠTALOVANIE SANITÁRNYCH ZARIADENÍ V KÚPEĽNI

Rekonštrukcia kúpeľne zo sadrokartónovými doskami

Sanitárne zariadenie v kúpeľni je potrebné montovať na špeciálnej konštrukcii upevnenej priamo na nosný podklad – stenu alebo podlahu. Konštrukcia sa upevňuje na rošt z profilov Nida C a Nida U – predstavujú kostru steny, ktorá ukrýva konštrukciu a do ktorej sa montuje sanitárne zariadenie.

Pozor! Sanitárne zariadenia sa nesmú upevňovať do plávajúceho podkladu.

Pokiaľ musíte nainštalovať sanitárne zariadenie alebo skrinku s váhou nad 70 kg na 1 m ich šírky (spolu s úžitkovou záťažou), ktoré sa neopierajú o nosný podklad, na mieste zavesenia týchto prvkov nahraďte vertikálne profily Nida C profilmi Nida UA (z plechu 2 mm). Montujú sa do stropu a podložia pomocou uholníkov k profilom UA. Takúto inštalačnú stenu odporúčame vyhotoviť zo špecializovanej sadrokartónovej dosky Nida Tvrdá. Je mimoriadne odolná proti úderom a záťaži zavesených predmetov.

Rúry je zasa potrebné upevňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vibráciám a chrániť ich goliermi z minerálnej vlny. Takýmto spôsobom stlmíme šum tečúcej vody a predídeme vyzrážaniu vodnej pary na ich povrchu.

Rekonštrukcia kúpeľne zo sadrokartónovými doskami

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe