Montáž dverí v sdk stene

Rozdelenie priestoru pomocou deliacej steny zo sadrokartónových dosiek súvisí väčšinou s nutnosťou montáže interiérových dverí. Na trvácnosť a pohodlie používania dverí má vplyv predovšetkým správna montáž a miesto, na ktorom boli namontované.

Je dobré vedieť, že v suchej výstavbe existujú dve možnosti montovania kovového dverového rámu - počas montáže steny alebo ponechanie otvoru pre drevený rám.

SKÔR AKO PRISTÚPITE K MONTÁŽI DVERÍ V SADROKARTÓNOVEJ STENE

Ešte pred samotnými prácami súvisiacimi s montážou dverí, si naplánujte tvar a rozmer dverí a premyslite si, akú záťaž bude potrebné zohľadniť.

Dôležité! V oblasti dverí musí byť nosná konštrukcia steny spevnená vzhľadom na oslabenie dverovým otvorom a dodatočnú záťaž spôsobenú krídlami dverí. Treba myslieť aj na prispôsobenie šírky suchej výstavby hrúbke rámu stanovenej výrobcom dverí.

V tomto prípade je dobré riadiť sa prvým všeobecne platným pravidlom: ak krídlo dverí váži do 25 kg, otvor dverí nepresahuje šírku 90 cm a výška miestnosti (v ktorej je postavená stena) nepresahuje 2,60 m, nemusia (ale samozrejme môžu) byť namontované profily UA.

Druhé pravidlo, ktorým sa rovnako treba riadiť, súvisí s veľkosťou krídla dverí a šírkou profilov C/U: ak chcete v stene s výškou 2,60 m osadiť interiérové dvere na kovovom ráme, použite profily Nida UA50. Použite ich s príslušnými profilmi Nida U50 a pripevnite ich k stropu a podlahe pomocou uholníkov k profilom Nida UA50. Tento postup zaistí spevnenie otvoru okolo dverového rámu.

Hmotnosť krídla dverí v kg < Šírka profilov C, U a UA v mm
50 50
75 75
100 100

Pozor! Pred vyhotovením otvoru si overte dostupnosť rámov na lokálnom trhu a až potom určte výšku a šírku otvoru. Pri montáži rámu postupujte podľa návodu.

Stavebné materiály Nida a nástroje potrebné na vykonanie montáže dverí v sdk stene:

  • hliníkový rohový profil perforovaný
  • príklepová vŕtačka na upevňovanie profilov do stropu a podlahy
  • nožnice na plech na rezanie kovových profilov
  • vŕtačka na upevnenie sdk dosiek
  • vodováha na určenie roviny
  • rašpľa na sdk dosky
  • kladivo na hmoždinky
  • drobné náradie ako napr. nôž na rezanie sdk dosiek, ručná pílka, plochý kľúč 13, meter či ceruzka

Nižšie nájdete návod na montáž dverí v stene, ktorá je znázorornená na fotografii nižšie.

Montáž dverí v sdk stene

KROK 1

Na podloží (strop, steny, podlaha) načrtnite umiestnenie profilov Nida U50.

KROK 2

Profily Nida C50 zrežte na dĺžku kratšiu o 10 mm od výšky miestnosti. Predstavuje to tzv. kompenzačnú škáru pre eventuálne nerovnosti stropu.

KROK 3

Pod obvodové profily Nida U horizontálne a Nida C vertikálne použite akustickoizolačnú pásku Nida.

KROK 4

Vyvŕtajte montážne otvory prispôsobené priemeru hmoždinky. Pomocou hmoždiniek Nida 6/40 upevnite do podložia každý z profilov Nida U50 a krajné vertikálne stĺpiky Nida C50 - v rozstupe približne každých 80 cm.

KROK 5

Pomocou hmoždiniek Nida 6/40 pripevnite uholníky k profilom UA do podlahy a stropu.

KROK 6

Pomocou skrutiek Nida M8 pripevnite profily Nida UA 50 k uholníkom UA 50 plochým kľúčom 13.

KROK 7

Vyhotovte západku nad dvermi. Zrežte profil Nida U50 na šírku dverového otvoru plus 20 cm. Koncovky po 10 cm zahnite nadol a pripevnite v horizontálnej podobe.

KROK 8

Pripravte dva profily C50 s dĺžkou zodpovedajúcou výške nad dverovým otvorom.

KROK 9

Umiestnite zrezané profily C50 do profilov Nida U50 v odstupoch približne 1/3 šírky medzi profilmi Nida UA50, ale vo vzdialenosti minimálne 15 cm od vertikálneho UA50. Pozor! Profily C50 a U50 neupevňujeme skrutkami. Mohlo by to mať za následok neskoršie praskanie alebo vydutie povrchu sdk dosiek.

KROK 10

Začnite s oplášťovaním steny sdk doskou Nida Expert, uzatvárajúc aj dverový otvor. Dosky upevňujte k profilu UA 50 pomocou skrutiek do plechu 2 mm Nida 3,5 x 25 mm.

KROK 11

Po pripevnení dosky Nida Expert a horizontálnej západky vyrežte v doske otvor na dvere.

KROK 12

Pokračujte v opláštení pomocou dosiek Nida Expert, pričom dodržiavajte dôležité pravidlá horizontálnych a vertikálnych škár. V tejto fáze je možné priestor medzi profilmi vyplniť izolačným materiálom (napr. minerálnou vlnou), čo podstatne zlepší akustické parametre deliacej steny. Viac informácií na tému typov a parametrov systémov suchej výstavby SINIAT získate pod odkazom: https://www.siniat.sk/sk-sk/technicke-centrum/katalog-techniczny

KROK 13

Rám namontujte do sadrokartónovej steny podľa návodu od výrobcu dverí.

KROK 14

Pristúpte k škárovaniu spojov dosiek deliacej steny v dvoch vrstvách pomocou sadrovej stierky Nida Start a armovacej pásky Nida a následne použite stierku Nida Finish ako záverečnú vrstvu. Pozor! Škárovacie hmoty pripravte podľa návodu na použitie umiestnenom na obale.

KROK 15

Po vyschnutí škár prebrúste povrch do hladka.

KROK 16

Na povrch na záver naneste podkladový a záverečný dekoračný náter - prípadne tapetu.

Montáž dverí v sdk stene

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe