Vešanie ťažkých predmetov na deliacu priečku zo sdk dosiek

V závislosti od typu zavesenej záťaže na stene z sdk dosiek je potrebné používať príslušné opláštenie a špecializované systémové prvky. V prípade vešania predmetov s väčšou hmotnosťou odporúčame používať spevnenie v podobe nehorľavých cementových dosiek Duripanel. Môžeme ho vyhotoviť po celom povrchu steny alebo len lokálne, bez ohľadu na konštrukciu deliacej steny.

SPEVNENIE DELIACICH STIEN PO CELOM POVRCHU ZO STRANY ZAŤAŽENIA POMOCOU SAMOSTATNEJ VNÚTORNEJ VRSTVY OPLÁŠTENIA VYTVORENÉHO Z DOSIEK DURIPANEL

Vešanie ťažkých predmetov na deliacu priečku zo sdk dosiek

Obr. 1. Povrchové spevnenie deliacich stien (Opis: 1-Profil Nida C, 2-Sadrokartónová doska Nida 12,5mm, 3-Cementová doska Duripanel).

Spevnenie po celom povrchu môžeme vyhotoviť v prípade vešania skriniek a poličiek.

Čo treba vedieť o vyhotovení takéhoto spevnenia?

 1. Pri stenových systémoch tohto typu je potrebné použiť dvojité opláštenie:
 • Vnútorná vrstva: odporúča sa použitie cementových dosiek Duripanel B1 s hrúbkou 12mm alebo Duripanel A2 s hrúbkou od 13mm. V špecifických prípadoch (kedy sa napr. zvyšuje zaťaženie) je prípustné použitie dosiek s inými hrúbkami od 8 mm do 40 mm, upevnených pomocou systémových rýchloskrutiek Hydropanel v rozstupe:
 • každých 20 cm pre dosky s hrúbkou 8-12mm;
 • každých 30 cm pre dosky s hrúbkou 13-20mm;

 • každých 40 cm pre dosky s hrúbkou 22-40mm.𠊍ôležité!
 • Minimálny odstup skrutiek od hrán dosky musí predstavovať 15 mm.
 • Vonkajšia vrstva môže byť vyrobená z sdk dosiek Nida: Nida Expert, Nida Voda, Nida Oheň typ F, Nida Oheň Plus, Nida Voda-Oheň Plus, Nida Oheň Kompakt, Nida Tvrdá, Nida Hydro, Nida Tichá, v závislosti od požiadaviek, aké sa kladú na deliace steny.
 1. Dosky pripevnite príslušnými skrutkami v maximálnom rozstupe každých 250 mm v prípade vonkajšej vrstvy opláštenia a maximálne každých 750 mm v prípade vnútornej vrstvy.

 2. Dĺžka skrutiek musí byť zvolená takým spôsobom, aby koniec skrutky prečnieval na vzdialenosť minimálne 10 mm od líca kovového profilu.

 3. Spoje a hlavičky skrutiek je potrebné škárovať systémovou stierkovou hmotou v závislosti od použitého systému deliacich priečok: sadrová stierka Nida Start a Nida Finish s vystužovacou páskou, sadrový tmel Nida Duo s vystužovacou páskou, hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix s páskou zo skleného vlákna Nida.

Príklad nosnej konštrukcie

Nosnú konštrukciu stien môžu tvoriť stĺpiky vyhotovené zo systémových profilov Nida C50, C75 alebo C100 uložené v rozstupoch každých 600 mm, 400 mm alebo 300 mm. Stĺpiky sú montované v jednoduchej alebo dvojitej konštrukcii so spojenými stojkami. Každý zo stĺpikových profilov je priložený k profilom Nida U50, U75, U100 a upevnený pomocou kotiev k pevným konštrukčným prvkom, v rozstupe minimálne 1000 mm. Medzi profilmi Nida U a krajnými stĺpikmi Nida C a pevnými prvkami sa obvodovo ukladá utesňujúca páska Nida na akustickú izoláciu. Do vnútra stien sa ukladá izolácia z minerálnej vlny.

LOKÁLNE SPEVNENIE DELIACICH STIEN S POUŽITÍM DODATOČNEJ KONŠTRUKCIE A DOSIEK DURIPANEL

Vešanie ťažkých predmetov na deliacu priečku zo sdk dosiek

Obr. 2 Lokálne spevnenie deliacich stien (Opis: 1-Profil Nida C, 2-Dodatočné profily, 3-Sadrokartónová doska Nida 12,5mm, 4-Cementová doska Duripanel).

Lokálne spevnenie sa odporúča v prípade upevňovania umývadiel, armatúry, monitorov atď.

Čo treba vedieť o vyhotovení takéhoto spevnenia?

 1. V stenových systémoch tohto typu sa používa dvojvrstvové opláštenie z sdk dosiek a lokálne – zvnútra – cementová doska Duripanel. Typ sdk opláštenia závisí od podmienok a určenia deliacich stien. Napríklad:

Viac o použití sdk dosiek sa dočítate v článku o sdk doskách.

2.V prípade lokálneho spevnenia dosiek sa vyžaduje dodatočná konštrukcia pod cementovo-vláknitú dosku vyhotovenú z profilov Nida UD27. Výška dodatočnej dosky Duripanel nemôže byť menšia ako 30 cm. Profily Nida UD27 sú upevnené k stĺpikom steny vyhotovenej z profilov Nida C pomocou skrutiek do plechu alebo pomocného profilu Nida U - v prípade nemožnosti pripevnenia profilu Nida UD27 k vonkajšej strane stĺpika (pozri vyššie na obr. 2)

 1. Jednotlivé prvky je potrebné upevňovať k doske Duripanel pomocou skrutiek do dreva. Dĺžku skrutky je potrebné zvoliť takým spôsobom, aby jej dĺžka bola väčšia o min. 10 mm od vnútorného líca dosky Duripanel.
Vešanie ťažkých predmetov na deliacu priečku zo sdk dosiek

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe