ULTRAMODERNÉ PÁSKY OD SINIAT

ULTRAMODERNÉ PÁSKY OD SINIAT

Detaily majú svoj význam. Práve so záverečnými úpravami je ich čoraz viac a stávajú sa viditeľnejšie. Presnosť sa tu nemeria na centimetre, ale na milimetre, či dokonca ich časti. Samotné detaily môžeme rozdeliť na dve skupiny. Do prvej budú patriť samostatné riešenia, jedinečné – také, ktoré sa v kontrétnej stavbe môžu vykonať len jedenkrát. Sú samozrejme veľmi dôležité aj náročné, ale vzhľadom na ich jedinečnosť je ťažké vyriešiť ich systémovo. Dokonca aj v prípade, že nie sú vyhotovené najlepšie, pri celkovom vnímaní celého interiéru zavážia len minimálne.

Úplne inak to je v prípade riešení z druhej skupiny – hromadne sa vyskytujúce. K takým patrí napríklad vyhotovenie spojov sadrokartónových dosiek. V priemernom rodinnom dome sú ich desiatky metrov. Ich vyhotovenie zaberie veľké množstvo času a vyžaduje odbornosť a precíznosť majstra. V prípade, že sú vyhotovené nedbanlivo, dokážu pokaziť každý interiér. Aby sa tak nestávalo – spoje musia byť hladké, musia byť schopné prenášať napätie medzi doskami a navyše, musia byť vyhotovené tak, aby umožňovali vykonanie perfektnej záverečnej úpravy. To sa dá dosiahnuť len niekoľkými spôsobmi. Dostupné sú pásky textilné, papierové , ako aj populárne americké pásky. Každé z týchto riešení dokáže v menšej či väčšej miere splniť svoju funkciu. Oplatí sa Vám však spoznať dva produkty firmy Siniat: pásky Comfort a Connect. Sú vyrobené zo špeciálnych materiálov a môžu sa používať v miestnostiach so značne vyššou vlhkosťou. Zároveň sú odolné proti pôsobeniu ohňa (čo sa o textilných alebo papierových páskach nedá povedať) a mimoriadne odolné proti mechanickému poškodeniu. V týchto parametroch ale všetci ostatní výrobcovia zostávajú ďaleko za nami.

ULTRAMODERNÉ PÁSKY OD SINIAT

Prvá je určená predovšetkým na spevňovanie rohov (tak vnútorných, ako aj vonkajších) a ruhá zasa na spájanie dosiek. Obe sú modernými kompozitnými produktmi, ktorých jadro je vyrobené z vysokoelastickej bielej fólie mimoriadne odolnej proti prasklinám. Spolu tvoria kompletný systém nesmierne uľahčujúci prácu so sadrokartónovými doskami a ich záverečnú úpravu. Pozrime sa na ne zblízka. Už samotná biela farba má nepochybne svoj význam – nesmie presvitať spod vrstvy stierkovej hmoty a musí sa dať jednoducho pokryť ľubovoľnou inou farbou, ktorou chceme vymaľovať interiér. Biela je teda ideálna. Dôležitý je aj povrchový náter. Tenká textilná vrstva pásky (pevne spojená s jadrom) umožnuje nanášať na pásku takmer všetky stierkové hmoty a farby - zabezpečujúc ich dokonalú priľnavosť. Dôležitú úlohu zohráva aj ďalšia vlastnosť - neobyčajne vysoká odolnosť a pružnosť. To zabezpečuje dokonalé rozloženie napätia a zaručenú ochranu spojov sdk dosiek pred prasklinami. Pre perfektnú úpravu však treba ešte niečo – ideálnu hladkosť a precízne vytvorené rohy. Čo sa týka prvého aspektu veľkou pomôckou je len nepatrná hrúbka pásky Connect má len 0,25 – 0,35mm ( čo je podstatne menej ako napríklad v prípade populárnych amerických pások). To značne uľahčuje a urýchľuje prácu- obzvlášť pri úprave zrezaných hrán.

Zostávajú kúty a rohy, teda Achillova päta všetkých záverečných úprav. Získanie perfektného rohu pod uhlom 90 stupňov je nočnou morou nejedného majstra. Vďaka použitiu pásky Comfort môžeme tento efekt dosiahnuť veľmi jednoducho. Mimoriadne dobrá stabilita pásky zaručuje pomerne jednoduché dosiahnutie želaného uhla. Zároveň ide o riešenie umožňujúce rýchlejšiu montáž, odolnosť proti poškodeniam a v prípade potreby eventuálnej opravy- je to jednoznačne lepšie riešenie než tradične používaná hliníková lišta v kombinácii s páskou zo skleného vlákna.

Pásky Siniat Connect a Comfort sú teda ďalším veľkým prvkom, ktorý môže tento neobyčajne komplikovaný proces záverečných úprav interiéru dotiahnuť do perfektného konca. Hlavne dokáže majstrom ušetriť značne veľa času- čiže peňazí. Takéto riešenia naozaj vydržia , čo odďaľuje potrebu vykonávania akýchkoľvek opráv a rekonštrukčných prác znemožňujúcich každodenné využívanie priestorov. Z dlhodobého hľadiska možno teda hovoriť o kompenzácii o niečo vyšších nákladov takéhoto riešenia. Z pohľadu realizátora je použitie pások Siniat Connect a Comfort zárukou toho, že sa nebude potrebné vrátiť na ukončenú stavbu z dôvodu vykonania eventuálnych záručných opráv.

ULTRAMODERNÉ PÁSKY OD SINIAT

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe