Sadrokartón či omietka? Ktoré riešenie je lepšie?

Sadrokartón či omietka? Ktoré riešenie je lepšie?

Pri dokončovacích prácach je väčšinou potrebné vybrať materiály potrebné na finalizáciu daného projektu. V prípade stien je najčastejšou dilemou výber medzi sadrokartónovými doskami a tradičnou omietkou. Ktoré riešenie je najlepšie?

OMIETANIE STIEN

Ak chcete steny omietnuť, v prvom rade je potrebné vybrať typ omietky. Na trhu sú dostupné sadrové a vápenno-cementové omietky. Pri výbere omietky je potrebné zohľadniť, ako sa daná miestnosť používa, a presnejšie, aký je tam nosný podklad a priemerná vlhkosť vzduchu. Sadrové omietky sú vhodné na tzv. suché steny, napr. v chodbách, obývačkách či spálňach. Čo sa týka typu múru, sadrová omietka je vhodná na pórobetón, tehly a tvárnice. Na druhej strane vápenno-cementová omietka je najlepšia do vlhkých miestností, ako aj v prípade stien, ktoré potrebujú hrubšiu vrstvu omietky. Z ponuky Siniat navrhujeme sadrovú omietku Supra L.

Činnosti vykonávané pri omietaní stien:

 1. Príprava podkladu – odstránenie všetkých nečistôt, škvŕn či nesúdržných častí stien.

 2. Upevnenie špeciálnych nehrdzavejúcich profilov v rohoch. Často je tiež nevyhnutné upevnenie omietacích líšt (napr. v prípade stien s väčšou plochou).

 3. Vyrovnanie nasiakavosti podkladu – základný penetračný prípravok musí byť vybraný príslušne k typu podkladu. Vďaka tomu bude stena zabezpečená a zväčší sa tiež priľnavosť omietacej hmoty.

 4. Namiešanie omietky – musí byť vykonané presne v súlade s pokynmi výrobcu. Dôležité je nielen zachovať správny pomer, ale tiež výrobok dôkladne premiešať.
  Pozor! Omietku použite v priebehu troch hodín. Keď uplynie tento čas, malta začína tuhnúť a už nie je vhodná na použite. Preto je dôležité, aby ste pripravili iba toľko malty, koľko potrebujete na nanesenie v danej lehote.

 5. Nanášanie omietky – pokryte celú stenu, súčasne dávajte pozor na zachovanie roviny. Sadrovú omietku nanášajte nehrdzavejúcou stierkou alebo omietacím agregátom. Vrstva musí mať hrúbku cca 30 mm. Potom povrch vyrovnajte vhodným nástrojom. Celý proces sušenia a nanášania ďalších vrstiev trvá približne 3 týždne. Sušenie neurýchľujte, keďže v opačnom prípade omietka môže popraskať. Okrem toho omietnuté steny nemôžu byť vystavené na silné priame slnečné žiarenie.

 6. Vyhladzovanie – v prípade sadrových omietok stierkou odstráňte nerovnosti a ryhy, a následne špongiovou stierkou pretrite zvlhčený povrch. Keď sa na stene objaví tzv. sadrové mliečko, môžete dokončiť proces vyhladzovania. Čo sa týka vápenno-cementovej malty, omietku zatierajte dovtedy, kým nevyrovnáte všetky nerovnosti. Ak boli nanesené 3 vrstvy výrobku, naneste stierku s maximálnou hrúbkou 6 mm.

POZOR! Veľmi dôležité je, aby elektrické káble boli pokryté vrstvou omietky s hrúbkou minimálne 6 až 8 mm. Vďaka tomu sa vyhnete elektrostatickému efektu – pruhom prachu, ktorý sa usadzuje na miestach, pod ktorými prebiehajú káble.

MONTÁŽ SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK S POUŽITÍM LEPIDLA

Ak nechceme pripravovať a nanášať omietky, interiér môžete dokončiť bežne dostupnými sadrokartónovými doskami. Prvou možnosťou je namontovať sadrokartónové dosky s použitím sadrového lepidla, ktoré je na to určené. Podklad musí byť náležite pripravený, bez prachu, špiny, bez nesúdržných miest. Dôležité je, aby daná stena bola nosná, stabilná, chránená pred poveternostnými podmienkami, a tiež dobre zabezpečená pred vlhkosťou. Povrchy stien, na ktoré budú lepené dosky, musia byť natreté základným penetračným prípravkom, čo ich spevňuje a vyrovnáva nasiakavosť.

Ako sa montujú sadrokartónové dosky s použitím lepidla?

Činnosti, ktoré musíte vykonať.

 • Keď ste už náležite pripravili podklad, môžete dosky odrezať na potrebné rozmery. Tiež vytvorte potrebné otvory na el. zásuvky či vypínače. Dosku skráťte na celú výšku steny, pričom zohľadnite potrebnú 15 mm škáru medzi stropom a tiež podlahou. Môžete si pomôcť napr. pásikmi dosiek, ktoré položíte na podlahe pri stene, a tak zachováte potrebný odstup. Keď lepidlo zaschne, pásiky vyberte.

 • Pripravte sadrové lepidlo (pomaly ho vsýpajte do vody – v pomere 0,5 listra na 1 kg suchej zmesi). Všetko dôkladne premiešajte. Pripravenú zmes môžete používať približne iba jednu hodinu. Pri práci s lepidlom používajte iba nehrdzavejúce náradie.

 • Hmotu nanášajte bodovo, vytvárajte „placky“ s veľkosťou cca 15 cm, v odstupoch každých cca 30 cm, a dodatočne tiež okolo okrajov. Vzdialenosť medzi plackami musí byť cca 60 cm v prípade dosiek s hrúbkou 12,5 mm, a v prípade dosiek s hrúbkou 9,5 mm placky rozmiestnite s odstupom cca 40 mm. Takto pripravenú dosku pritlačte k stene s použitím stavebníckych lát, a následne vyrovnajte. Nezabúdajte, že na vyrovnanie dosiek máte približne 25 minút. Po tomto čase sadrové lepidlo začína tuhnúť, a prípadné úpravy už nie sú možné.

 • Zostáva už len vyplniť škáry sadrovým tmelom Nida Start, ktorý pripravte podľa pokynov, ktoré sú uvedené na obale. Pri škárovaní použite tiež výstužnú pásku – papierovú alebo zo skleného vlákna. Dobre vyschnutý povrch prebrúste brúsnym papierom a odstráňte prach. Dosky môžete škárovať aj bez výstužnej pásky. V takom prípade použite elastický a veľmi pevný sadrový tmel Nida Max.

Pozor! Sadrokartónové dosky nemontuje lepením na šikmých a horizontálnych stenách, predovšetkým na stropoch.

MONTÁŽ SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK NA KONŠTRUKCII

Sadrokartón či omietka? Ktoré riešenie je lepšie?

Najpopulárnejšou formou dokončovania stien s použitím sadrokartónových dosiek je ich montáž na konštrukcii z oceľových profilov. Tento spôsob montáže umožňuje použiť dosky aj na strope, čo nie je možné v prípade montáže s použitím sadrového lepidla. Predstavujeme základné činnosti, ktoré musíte vykonať pri kladení sadrokartónových dosiek.

 • Vytvorenie konštrukcie – v prvom rade musíte zvoliť správne typy pozinkovaných profilov, a potom ich skrátiť na potrebnú dĺžku. Odporúčame, aby ste si prečítali náš článok o typoch profilov k sadrokartónovým doskám. Aby ste konštrukciu správne namontovali, zadovážte si všetky potrebné doplnky, ako sú vešiaky či skrutky.

 • Skrátenie dosiek na požadované rozmery – oboznámte sa so zásadami správneho rezania sadrokartónových dosiek, vďaka čomu predídete prípadnému poškodeniu materiálu.

 • Upevnenie dosiek k vytvorenej konštrukcii – Pri montáži dosiek k profilom nezabúdajte o náležitom rozmiestnení škár – tzn. striedavo. Ide o to, aby sa škáry navzájom nekrížili a aby pozdĺžne spojenia boli voči sebe presunuté o cca 40 cm. Vďaka tomu bude výsledná konštrukcia steny pevnejšia. Okrem toho hlavička skrutky nesmie prejsť cez kartónovú vrstvu dosky. Skrutky musia byť upevnené k profilom s rozstupe 20 až 25 cm (15 cm v prípade podhľadov). Nezabudnite tiež ponechať škáry, aby dosky mohli pracovať – 10 mm medzi dolnou hranou a podkladom, a 5 mm medzi hornou hranou a stropom. Môžete použiť napríklad pásiky dosiek, ktoré pred montážou podložte pod sadrokartónové dosky, čo vám pomôže dodržať požadované odstupy.

 • Hotové dosky môžete natrieť základným penetračným prípravkom, a následne vyplniť všetky spoje. Budete na to potrebovať sadrový tmel Nida Start. Výrobok sa nanáša kolmo na líniu spojenia dosiek. Keď správne nanesiete náležité množstvo hmoty, použijete výstužnú pásku, a keď všetko vyschne, môžete sadrokartónové dosky prebrúsiť brúsnym papierom. Škáry môžete vyplniť aj bez výstužnej pásky – ak použijete už spomenutý vynikajúci sadrový tmel Nida Max.

POZOR! Pri montáži dosiek k oceľovej konštrukcii na stropoch používajte výhradne iba dosky s min. hrúbkou 12,5 mm.

TAKŽE, ČO VYBRAŤ?

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY VERZUS OMIETKA

V praxi, každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody. Preto sa oplatí porovnať klady a zápory predstavených spôsobov dokončenia interiérov.

 1. Trvanie realizácie

  V tejto kategórii rozhodne vyhrávajú sadrokartónové dosky. Sadrokartónové dosky sú hotové na použite, ľahko sa skracujú na požadované tvary a jednoducho sa montujú. Môžu byť hneď natreté základným penetračným prípravkom a dokončené rôznymi spôsobmi. Na druhej strane omietka vyžaduje oveľa viac času na jej položenie, ako aj na vyschnutie na stene. Môže to trvať až do 3 týždňov. Dodatočne, v prípade novo postavených objektov, pred omietaním je potrebné počkať, kým sa steny a základy osadia a dozrejú.

 2. Trvácnosť konštrukcie

  Podľa bežných stereotypov sa omietky považujú za trvácnejšie než sadrokartónové dosky. Avšak pravdou je, že obe verzie sú trvácne a závisí to skôr od kvality vykonania prác a spôsobu používania. Obe riešenia sa tiež dajú v prípade potreby opraviť. Okrem toho sadrokartónové konštrukcie sú ľahké a majú skutočne rôznorodé použitie.

 3. Tepelnoizolačné vlastnosti

  Tradičná omietka sa vyznačuje veľmi dobrým súčiniteľom tepelnej izolácie, čo zaručuje chlad počas leta a obmedzenie tepelných strát počas zimy. Avšak aj v prípade sadrokartónových dosiek s náležite zvolenou izoláciou je možné dosiahnuť optimálne teplotné podmienky v miestnosti, čo súčasne pomáha zlepšiť akustické parametre.

V súčasnosti čoraz viac investorov sa rozhoduje pre sadrokartónové dosky. Vďaka zachovaniu správneho usporiadania môžete sa tešiť trvácnou konštrukciou, ktorá vydrží mnoho rokov. Sú ľahké a ich montáž je relatívne ľahká a rýchla. Použitie sadrokartónových dosiek umožňuje jednoducho vytvoriť rovné a hladké povrchy. Preto je to vynikajúci podklad farieb, tapiet či keramických obkladov. Pri tradičných omietkach sú potrebné značné skúsenosti a zručnosti, aby boli steny kvalitne zhotovené. Okrem toho je čas potrebný na ukončenie projektu značne dlhší. Dokončenie interiéru s použitím sadrokartónových dosiek je tiež väčšinou lacnejšie než použitie omietok. Okrem toho je to tzv. čistá robota, nie je potrebná omietka, a sadrokartónové dosky sú hneď pripravené na montáž.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe