Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

Všestranná doska Cementex sa môže používať tak na stropoch ako aj na stenách, a jej všestrannosť zaručuje mnohoročné používanie v náročných podmienkach bez rizika poškodenia. Predstavujeme vám opis správnej montáže všestrannej cementovej dosky Cementex na stenách.

Podkladová konštrukcia

Na miestach, ktoré sú vystavené na pôsobenie vysokej úrovne vlhkosti, je potrebné náležite zabezpečiť podklad voči korózii používajúc profile s koróznou kategóriou C3 alebo C5. Priečky sa montujú na rovnakej podkladovej konštrukcii, aká sa používa pri sadrokartónových doskách – z C-profilov a U-profilov Nida.

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

MONTÁŽ U-PROFILU K STROPU A PODKLADU

Práce začnite od montáže U-profilov k podlahe a stropu. Aby ste zabezpečili náležité akustické parametre, U-profily podlepte akustickou páskou s príslušnou šírkou podľa šírky profilov.

U-profily namontujte s použitím náležite zvolených kotviacich prvkov, s maximálnym rozstupom 100 cm. Prvý bod upevnenia profilu sa musí nachádzať maximálne 15 cm od hrany profilu. Pripomíname, že v ohňovzdorných stenách sa musia používať výhradne iba kovové (ohňovzdorné) kotviace prvky.

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

MONTÁŽ C-PROFILOV K STENE

Ďalším krokom je montáž C-profilov k bočným stenám. Musia byť skrátené na dĺžke, a to aspoň o 15 mm v porovnaní s celkovou výškou miestnosti. Aby ste získali náležitú zvukovú izoláciu miestnosti, profily podlepte akustickou páskou. C-profil, umiestňuje sa medzi bokmi U-profilu – tak na strope ako aj na podlahe. Zvislé tvarovky upevnite k bočným stenám s použitím vhodných kotviacich prvkov.

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

MONTÁŽ KONŠTRUKCIE STENY

Keď je pripravený obrys steny, môžete začať s montážou ostatných C-profilov konštrukcie, ktoré sa umiestňujú medzi stenami U-profilov. Vzdialenosť medzi profilmi závisí od zvolenej šírky dosky. Štandardne – pri používaní dosiek so šírkou 1200 mm – profile musia mať rozstup cca 602,5 mm (vyplýva to zo štandardného rozstupu profilov každých 600 mm + dodatočných 5mm na celú šírku dosku, čo súvisí so zachovaním dilatácie so šírkou 2 až 3 mm na zvislých hranách). Nezabudnite, C-profily a U-profily nesmú byť navzájom zoskrutkované!

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

SKRACOVANIE CEMENTOVÝCH DOSIEK

Dosky musia byť skrátené na dĺžku o približne 20 mm menšiu než celková výška miestnosti. Rez vykonajte s použitím vhodného kotúča na cementové dosky, a používajte náradie s mechanizmom na odsávanie prachu.

MONTÁŽ DOSKY NA KONŠTRUKCII – PODROBNOSTI

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

Náležite pripravené dosky sa montujú k C-profilom vhodnými skrutkami na vláknocementové dosky s rozstupom max. 25 cm. Nezabúdajte, dosky nepriskrutkovávajte k U-profilom. Dosky musia byť namontované v zvislom usporiadaní tak, aby pozdĺžne spojenia v rámci susedných pásiem každej vrstvy obkladu boli presunuté o min. 40 cm. Plášť z dosiek Cementex z druhej strany musia byť presunuté o šírku jedného modulu (rovnakú ako šírka rozstupu profilov).

Po priskrutkovaní dosiek, spojenia medzi nimi vyplňte cementovou hmotou. Dosky majú fazety, čo výrazne uľahčuje nanášanie tmelu. Nezabudnite ponechať medzi doskami, tak na pozdĺžnej ako aj zvislej hrane, dilatačnú škáru so šírkou 2 až 3 mm.

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

Dilatácie a škáry vyplňte vhodným tmelom Hydropanel PM Finisher, spolu so vtlačenou páskou zo skleného vlákna Hydropanel. Tmel pripravte vo vedre, vždy dosýpajte suchú zmes do vody. Miešací pomer cementovej hmoty a vody je 0,46 kg/l. Správne vymiešajte hmotu, a keď získate potrebnú konzistenciu, hmotu môžete nanášať na steny.

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

Vyplňte všetky škáry a všetky prehĺbeniny, ktoré vzniknú na miestach priskrutkovania dosiek tak, aby ste vytvorili hladký rovný povrch. Škáry spevnite pásom zo skleného vlákna, čo pomáha predísť popukaniu v budúcnosti.

Stenz – návod na montáž cementových dosiek Cementex

Spotreba cementovej hmoty závisí od kvality finálnej vrstvy, ktorú chcete získať. V prípade triedy Q1 – výdatnosť je cca 0,27 kg/m2. V prípade triedy Q4 a so škárovaním celej plochy – výdatnosť je cca 1,54 kg/m2.

Keď hmota na celej ploche vyschne, povrch náležite prebrúste, aby ste dosiahli ideálne rovný a hladký povrch.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe