Multivyužitie a Ultravýnosnosť vždy v cene!

Hotová tmeliaca hmota Nida Multi task

Nida Multi task je hotová hmota, ktorú sme vytvorili spolu s našimi dodávateľmi. Chceli sme splniť ich najnáročnejšie požiadavky, teda vyvinúť produkt, ktorý bude dobre fungovať v rôznych fázach záverečných prác. Projekt trval viac ako rok a výsledok našej práce je teraz dostupný pre všetkých!

Viacúčelová stierková hmota

Hmota Nida Multi task ideálna na tmelenie

Hotová tmeliaca hmota Nida Multi task je viacúčelový produkt. Je ideálna na tmelenie s páskou, pretože sa vyznačuje skvelou priľnavosťou s minimálnym zmršťovaním, vďaka čomu na spojoch dosiek nevznikajú praskliny. Hmota umožňuje aj montáž hliníkových a kompozitných rohov (typu Nida Comfort).

Celoplošné stierkovanie minerálnych podkladov

Nida Multi task navyše plní svoju úlohu aj ako hmota na celoplošné stierkovanie minerálnych podkladov. Vytvára hladký a pevný povrch, ktorý sa dobre brúsi aj týždeň po aplikácii!

Hmota Nida Multi task sa môže aplikovať ručne (oceľová stierka, valček), strojovo (mechanický aplikátor v podobe omietacieho zariadenia, maliarska striekacia jednotka), vďaka čomu je možné dosiahnuť značnú úsporu času.

Viacúčelová stierková hmota Nida Multi task

Nida Multi task je najľahším produktom na trhu, čo je rozhodujúce pri spotrebe produktu na m2. Produkt môžeme jednoducho porovnať so spotrebou sypkých produktov, čo v prípade sadrových zmesí Nida predstavuje 1kg/m2/mm.

Certifikovaný bezpečný výrobok

Pre našich zákazníkov je veľmi dôležitým kritériom pri výbere produktu jeho bezpečnosť, preto sme všetky suroviny vyberali veľmi starostlivo.

Nida Multi task bola testovaná na obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) a ich obsah je nižší ako ich minimálny limit! Vďaka tomu hmota spĺňa požiadavky protokolov ako napríklad Leed v 4.1. Disponuje aj hygienickým certifikátom, ktorý potvrdzuje možnosť použitia výrobku v zdravotníckych zariadeniach, vzdelávacích a pedagogických centrách a verejnoprospešných zariadeniach.

Hygienický certifikát

Ochrana životného prostredia je jedným z našich strategických cieľov, preto sme pri navrhovaní obalu vybrali vedro, ktoré obsahuje až 30% recyklovaných surovín (PCR)! Obal je možné znova recyklovať.

Základné vlastnosti:

1. hmota ideálna na tmelenie,
2. ideálna na celoplošné stierkovanie minerálnych podkladov,
3. možnosť brúsenia aj niekoľko dní po aplikácii,
4. možnosť výberu metódy aplikácie (ručne/strojovo),
5. veľmi dobrá výdatnosť,
6. obsah prchavých organických zlúčenín (VOC) je pod minimálnym požadovaným prahom.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe