NEMOCNICA CARDIFF ROYAL INFIRMARY

Kľúčové informácie

Popis
Zdravotnícke stredisko pre obyvateľov Cardiff existuje od roku 1883. Táto budova, ktorá je zapísaná do zoznamu historických pamiatok, si zaslúži väčšiu pozornosť.
Typ budovy
Polikliniky
Celkový objem projektu
£29m
Subdodávateľ
Cardiff & Vale University Health Board
Hlavný dodávateľ
Laing O'Rourke
Subcontractor
M & P Contractors Wales Ltd
Miesto stavby/lokácia
Cardiff
Krajina
Veľká Británia
Popis realizácie
„GTEX Megadeco je materiál, ktorý ma tak upravený povrch, že nie je potrebné používať žiadny podkladový náter. Vďaka tomu maľovanie zaberá oveľa menej času. V konečnom dôsledku celý projekt nemal žiadne meškanie.“
Autor článku
Paul Davies, Director M & P Contractors Wales Ltd
Citát
„Budova vyzerá výborne, pre spoločenstvo je to niečo výnimočné a určite je nezanedbateľným prvkom zdravotníckej starostlivosti. Keď sme rozmontovali priečelie, videli sme rozdiely a perfektne vykonanú prácu. Interiéry vynikajú modernými prvkami, pričom sa ale podarilo udržať ráz budovy.“
Autor článku
Abigail Harris, Director Planning at Cardiff and Vale UHB

Popis projektu

Nemocnica Cardiff Royal je zdravotnícke stredisko pre obyvateľov mesta Cardiff od roku 1883. V minulosti tam neboli žiadne iné nemocnice. Budova je zapísaná do zoznamu pamiatok druhej triedy a vyžaduje si zvláštnu pozornosť. Firma Laing O'Rourke v rámci projektu prestavby areálu za 30 miliónov funtov mala realizovať rozsiahlu renováciu kliniky a prispôsobiť ju požiadavkám 21. storočia tak, aby bolo možné poskytovať mnohé zdravotnícke služby, také ako napr. celodenná základná zdravotnícka opatera, terapeutické služby, radiológia a ošetrovacie služby. Hlavne však išlo o to tak zdvihnúť štandardy a modernizovať interiéry, aby sa nestratil pôvodný charakter budovy, a aby sa historické prvky zakomponovali do funkčného a hygienického prostredia kliniky.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe