BUDOVA NEMOCNICE SID WATKINS

Kľúčové informácie

Popis
Fond NHS Walton Centre sa zapojil do veľkého projektu rozvoja s cieľom vybudovať trojposchodové zdravotnícke zariadenie: Sid Watkins Building.
Typ budovy
Polikliniky
Celkový objem projektu
£22m
Subdodávateľ
The Walton Centre NHS Foundation Trust
Hlavný dodávateľ
Interserve
Subcontractor
Interserve
Miesto stavby/lokácia
Liverpool
Krajina
Veľká Británia
Popis realizácie
„Nemocnice majú vysokokvalitnú inštaláciu, ktorá je mnohokrát veľmi ťažká. Pri zmene funkcie danej miestnosti sú možnosti ako rozmiestniť túto inštaláciu obmedzené len na niektoré zóny stien. Doska LaDura je dosť pevná na to, any nebolo potrebné stenu rozoberať a dodatočne ju spevňovať preglejkou - to znamená, že možno jednoduchým spôsobom zmeniť inštaláciu a teda aj funkciu danej miestnosti.“
Autor článku
Kabir Salihi, Project Manager Interserve
Citát
„Pokiaľ ide o náklady, čas realizácie a kvalitu, tento projekt rozhodne presiahol naše očakávania. Mnohí pracovníci konštatovali, že presťahovanie sa do Sid Watkins Building v januári 2015 malo pozitívny vplyv na pracovný tím. Celé prostredie, počnúc osvetlením, technologickými riešeniami a priestormi končiac, zaručuje vhodné prostredie a pracovné podmienky.“
Autor článku
Paula Bamber, Head of Facilities and Developments The Walton Centre NHS Foundation Trust

Popis projektu

Fond NHS Walton Centre sa zapojil do veľkého projektu rozvoja, ktorého cieľom bolo odovzdať do prevádzky trojposchodové zdravotné zariadenie: Sid Watkins Building. V novej budove sa nachádza špecializované rehabilitačné stredisko s 30 lôžkami, poradňa, najlepší vo Veľkej Británii program liečby bolesti, oddelenie školení, kancelárie a obytné priestory pre rodiny pacientov. Projektové požiadavky sa sústredili na to, aby sa pacient cítil tak, že nastupuje skôr do luxusného hotela a nie do nemocnice, no tak ako každé zdravotnícke zariadenie, aj tu museli byť splnené akustické, protipožiarne a hygienické podmienky.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe