SADROVÝ TMEL NIDA DUO

Univerzálny sadrový tmel na báze syntetickej sadry zmiešanej so špeciálnymi plnivami, určený na ručné škárovanie SDK dosiek s výstužnou páskou, na finálnu úpravu povrchov a na montáž rohových profilov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Po zmiešaní s vodou vzniká plastická a na použitie jednoduchá hmota. Vhodne zvolené plnivá zaručujú pružnosť spojov a bezpečné prenášanie vnútorných napätí, ktoré vznikajú pracovaním SDK dosiek. Výrobok sa po vyschnutí vyznačuje priemernou tvrdosťou povrchu. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 9 mesiacov; pomer miešania: 0,40 l vody na 1 kg výrobku; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 3,0 mm; približná spotreba: cca 0,3 kg/m2; doba spracovania: cca 100 min. Úroveň povrchovej úprav: Q1, Q2.

Viac informácií

Popis:

Suchú zmes je treba rozmiešať jej pomalým prisypávaním do vody v pomere približne 1,0 kg prášku na 0,40 l vody. Všetko je treba vymiešať ručne alebo nízkootáčkovým miešadlom až do dosiahnutia homogénnej konzistencie. Konzistencia pripravenej hmoty záleží od jej určenia. Pred nanášaním počkajte približne 5 min. od okamihu prípravy a následne opätovne vymiešajte. Takto pripravenú hmotu spotrebujte do maximálne 100 min. Brúsenie je možné až po úplnom vyschnutí vytmelenej plochy. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody:

  • Hladký povrch.
  • Biela farba.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe