SADROVÝ TMEL NIDA FINISH

Sadrový tmel určený na finálnu úpravu spojov SDK dosiek a na ručné a strojové stierkovanie minerálnych podkladov stien a stropov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Jednoduchý na aplikáciu a brúsenie. Po vyschnutí má bielu farbu, čo znižuje spotrebu farby. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 9 mesiacov; pomer miešania: 0,36 l vody na 1 kg výrobku; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 2,0 mm; približná spotreba: cca 1 kg/m2 /mm; doba spracovania: cca 60 min. Úroveň povrchovej úpravy: Q2. Spolu s výrobkom Nida Štart tvorí systém.

Viac informácií

Popis:

Suchú zmes je treba rozmiešať jej pomalým prisypávaním do vody v pomere približne 1,0 kg prášku na 0,36 l vody (pre ručné nanášanie). Všetko je treba vymiešať nízkootáčkovým miešadlom až do dosiahnutia homogénnej konzistencie. Pred nanášaním počkajte približne 5 min. od okamihu prípravy hmoty a následne hmotu znovu vymiešajte. Takto pripravenú hmotu spotrebujte do maximálne 100 min., nanášajte na podklad pomocou hladkého oceľového hladidla. Nida Finisz aplikujte po predchnutí predchádzajúcej vrstvy. Brúsenie je možné až po úplnom vyschnutí vytmelenej plochy. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody:

  • Veľmi dobre spracovateľný.
  • Možnosť dosiahnutia hladkého povrchu pre maľovanie.
  • Stredne tvrdý po vyschnutí.
  • Biela farba.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe