FINÁLNA ŠPACHTĽOVACIA HMOTA NIDA EFFECT

Hotová dolomitová špachtľovacia hmota určená na strojové alebo ručné celoplošné špachtľovanie podkladov stien a stropov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Jednoduchá na aplikáciu a brúsenie povrchov. Určená na stierkovanie na podkladoch takých ako: sadrokartónové dosky, sadrové omietky, cementovo-vápenné omietky, hladké betónové dielce, sadrové tvárnice, pórobetón. Ideálne hladký povrch sa perfektne hodí pod farby, tapety a ostatné dekoračné materiály. Technické údaje: doba spracovania od dátumu výroby : 9. mesiacov; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 1,0 – 1,5 mm; približná spotreba: cca 1,5 kg/m2 /mm; doba schnutia: cca 24 h. Úroveň povrchovej úpravy: Q2, Q3, Q4. Použitie: na celoplošné stierkovanie, cementovo-vápenné a sadrové omietky.

Viac informácií

Popis:

Hotová hmota je vyrábaná vo forme pasty pripravenej pre ručné aplikovanie hneď po otvorení obalu. V prípade mechanického aplikovania je treba pridať vodu v množstve približne 1,5 l na 20 kg produktu a zmiešať nízkootáčkovým miešadlom do získania homogénnej konzistencie. Optimálna hrúbka jednej vrstvy: od 1,0 do 1,5 mm. Ďalšiu vrstvu je treba ukladať po vyschnutí predošlej vrstvy. Ručné alebo mechanické práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +30 °C. Brúsenie je možné až po úplnom vyschnutí vytmelenej plochy.

Výhody:

  • Možnosť použitia po rozmrazení.
  • Biela farba.
  • Možnosť mechanického položenia.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe