HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA Nida Hydromix

Hotová špachtľovacia hmota určená na ručné škárovanie sadrokartónových dosiek Nida Hydro, Nida Tvrdá a na ručné celoplošné špachtľovanie stien a stropov, ako aj na montáž rohových profilov a prekrývanie rýh a prasklín. Vhodné na použitie v mokrom, dlhodobo vlhkom a v suchom prostredí s nárokmi na odolnosť voči nárazom. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 9 mesiaco; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 1,0 – 1,5 mm; približná spotreba: cca 1,5 kg/m2 /mm; doba schnutia: cca 24 h. Úroveň povrchovej úpravy: Q1, Q2, Q3.

Viac informácií

Popis:

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix je vyrábaná vo forme pasty pripravenej pre ručné aplikovanie hneď po otvorení obalu. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je od 1,0 do 1,5 mm. Ďalšiu vrstvu je treba ukladať po vyschnutí predošlej vrstvy. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C. Brúsenie je možné až po úplnom vyschnutí vytmelenej plochy. S ohľadom na veľmi vysokú povrchovú tvrdosť po vyschnutí sa odporúča strojové brúsenie.

Výhody:

  • Odolná na vlhkosť.
  • Biela farba.
  • Veľmi tvrdá po vyschnutí.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe