KRÍŽOVÁ SPOJKA Nida LK 60

Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých oceľových profilov Nida CD 60 (hlavný a nosný) v systémoch závesných podhľadov s dvojúrovňovým krížovým roštom a systémoch výstavby v podkroví. Odporúča sa tiež pre priamu montáž do stropu v prípade, ak konštrukciu nie je potrebné vyrovnávať, alebo v systéme „strop pod stropom“. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe