HLAVNÝ PROFIL NIDA MFCP44

Hlavný profil pre dvojúrovňové krížové podhľady v tzv. „anglickom“ systéme s tuhou konštrukciou. Spája sa pomocou skrutiek s podložkovou hlavou, určených pre stropné L profily. Spolu s nosným profilom tvorí konštrukciu, ktorá umožňuje montáž sadrokartónových dosiek. Dôležité je, že na spájanie hlavných a nosných profilov sa používajú len skrutky (bez dodatočných spojok), vďaka čomu získavame tuhý a pevný strop.

Viac informácií

Popis:

Je treba priskrutkovať hlavné profily Nida MFCP44 k vopred pripevneným závesom pomocou skrutiek do plechu dlhých 11 mm. Pri spojovaní hlavných profilov so závesmi z L profilu Nida MFC2330 treba tieto profily hneď umiestniť do správnej výšky a vyrovnať ich. Pre riadne vyrovnanie hlavných profilov MFCP44 použite laserový nivelačný prístroj. Pokiaľ je to nutné, možno hlavné profily spojiť pozdĺžne zadnou stranou k sebe a zoskrutkovaním pomocou skrutiek do plechu, rovnakých ako je spomenuté vyššie. 

Výhody:

  • Zaisťuje pevnú konštrukciu.
  • Netreba používať ďalšie príslušenstvo v systéme.
  • Náklady na systém Nida MF sú o 15 % nižšie v porovnaní s riešením založeným na tradičných profiloch .
  • Reakcia na oheň A1* Pozinkovanie Z100

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe