KLOBÚKOVÝ PROFIL 15 × 48 MM

Tento profil je určený na obkladanie stropov, stien a na výstavbu v podkroví. Montuje sa priamo na plnú stenu alebo do stropu. Vďaka malej výške (15 mm) je rozdiel medzi plnou stenou a povrchom dosky malý, čím významne šetríme priestor.

Viac informácií

Popis:

Je montovaný priamo na masívnu stenu alebo strop pomocou oceľových príchytiek alebo k dreveným nosníkom pomocou skrutiek do dreva Nida. Odstup klobúkových profilov je max. 600 mm zvisle, alebo max. 500 mm pri vodorovnom použití. Stĺpiky z klobúkových profilov ku konštrukcii steny montujeme pomocou oceľových príchytiek fi 6x80 mm (podklad z pórobetónu), fi 6x80 mm (keramický, silikátový, betónový) podklad, samorezných skrutiek do ocele – typ podľa technického projektu (oceľové konštrukcie a elementy) alebo skrutiek do dreva (drevené konštrukcie) v odstupe max. 1000 mm.

Výhody:

  • Malá výška – iba 15 mm.
  • Optimálna hrúbka plechu.
  • Úspora miesta pri montáži.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe