Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI60 slúžia na montáž do podhľadov zo sadrokartónových dosiek Siniat. Dvierka pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Krídlo dvierok je vyhotovené z dvoch sadrokartónových dosiek Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 15,0 mm. Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúčacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm. Zárubňa je z lícnej strany obložená doskami Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 15,0 mm. Z vnútornej strany je k zárubni pripevnený veniec z dosiek Promatect®-XS s hrúbkou 2 x 15,0 mm, ktorý tvorí podperu na zaistenie dvierok z vnútornej strany (dekla). Veniec je zaistený doskami Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 12,5 mm, ktoré sú spojené oceľovými sponkami. Po obvode venca je z vnútornej strany nalepené protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm. Všetky mechanické prvky revíznych dvierok (západky, pánty, krídlo dverí) z vnútornej strany sú dodatočne zaistené dvojdielnym krytom (deklom), ktorý je vyhotovený z dosiek Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 12,5 mm. Na zaistenie dvierok pred vypadnutím je namontované oceľové lanko, ktoré je pripevnené k zárubni. Dvierka možno dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo niekoľkými kľúčmi.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe