REVÍZNE KLAPKY SINIAT® FIRE-TECH EI60

Revízne klapky Siniat® Fire-tech EI60 slúžia na montáž do podhľadov zo sadrokartónových dosiek Siniat. Klapky pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom. Krídlo je vyhotovené z dvoch sadrokartónových dosiek Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 15,0 mm. Po celom obvode krídla klapek je nalepené napúčacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm. Zárubňa je z lícnej strany obložená doskami Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 15,0 mm. Z vnútornej strany je k zárubni pripevnený veniec z dosiek Promatect®-XS s hrúbkou 2 x 15,0 mm, ktorý tvorí podperu na zaistenie dvierok z vnútornej strany (dekla). Veniec je zaistený doskami Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 12,5 mm, ktoré sú spojené oceľovými sponkami. Po obvode venca je z vnútornej strany nalepené protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm. Všetky mechanické prvky revíznych klapok (západky, pánty, krídlo dverí) z vnútornej strany sú dodatočne zaistené dvojdielnym krytom (deklom), ktorý je vyhotovený z dosiek Nida Oheň+ s hrúbkou 2 x 12,5 mm. Na zaistenie klapok pred vypadnutím je namontované oceľové lanko, ktoré je pripevnené k zárubni. Klapky možno dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo niekoľkými kľúčmi.

Viac informácií

Popis:

Pri navrhovaní konštrukcie zaveseného podhľadu presne naplánujte, kde budú revízne dvierka Siniat® Fire-tech umiestnené. Montážny otvor by mal byť o 185 mm väčší ako rozmery krídla dvierok. Pred pripevnením revíznych dvierok je potrebné pripraviť dodatočnú podkonštrukciu z profilov Nida CD60, ktorých rozmiestnenie závisí od veľkosti dvierok.  Takto pripravenú podkonštrukciu zaveste v štyroch bodoch na nosnú konštrukciu podhľadu s využitím tej istej technológie, v akej je vyhotovený samotný podhľad (napr. zavesením na Nida ES60 alebo na pripevňovacie drôty). Následne vyrežte montážny otvor (pomocou vyrezávacej píly alebo píly dierovky), pričom nezabúdajte na to, aby odrezané hrany boli rovné. Cez pripravený otvor zasuňte revízne dvierka do voľného priestoru nad podhľadom. Ak chcete zamontovať zárubňu revíznych dvierok, vyberte krídlo revíznych dvierok a zadný kryt (dekel), zárubňu vtlačte do konštrukcie vyhotovenej z profilov Nida a pripevnite ju pomocou skrutiek každých max 15 cm. Nakoniec miesta spojov a rýchloskrutky zatmelte a po vyschnutí všetky nerovnosti vyhlaďte. Obidva hliníkové rámy revíznych dvierok očistite a nasaďte zadný kryt (dekel). Z bezpečnostných dôvodov dvierka zaistite pomocou oceľového lanka.

Výhody:

 • V prípade dvierok vybavených doskou so zvýšenou odolnosťou voči ohňu Nida Oheň+ získavame výrobok s vysokými parametrami požiarnej odolnosti
 • Rámy revíznych dvierok vyhotovené z vysokokvalitného hliníka zaručujú vysokú odolnosť a pevnosť konštrukcie
 • Jedinečná konštrukcia revíznych dvierok zaručuje požiarnu odolnosť v prípade pôsobenia ohňa z oboch strán - z vnútornej a vonkajšej strany
 • Použitie ohňovzdorných dosiek Promatect®-XS značky Promat - lídra v oblasti pasívnej protipožiarnej ochrany
 • Vďaka tomu, že dosky presne lícujú s rámom revíznych dvierok, tmelenie skrutiek a spojov nie je nutné
 • Dvierka sú vyrobené ručne, čo zaručuje ich špičkovú kvalitu a trvanlivosť
 • Použitím obvodového napúčacieho tesnenia získavame revízne dvierka s vysokou požiarnou celistvosťou
 • Hliníkové pánty a oceľové poistné lanká zaručujú, že revízne dvierka z hliníkového rámu nevypadnú
 • Voliteľný zámok s cylindrickou vložkou v systéme s jedným alebo viacerými kľúčmi a kovové zámky Mini-Latsch umožňujú jednoduchý a rýchly prístup k priestoru nad podhľadom
 • Dostupné rozmery revíznych dvierok od min 200 x 200 mm do max 800 x 800 mm
 • Môžeme vyhotoviť dvierka ľubovoľnej veľkosti (v rozpätí 200 - 800 mm).

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe