Systemy Siniat

Vyberte kategóriu a použite filtre uvedené nižšie.

Deliace priečky

Deliace priečky

Všetky typy dosiek Siniat sa využívajú aj v systémoch priečok. Tieto priečky nám plnia rôzne funkcie, ako je napríklad  delenie priestoru, vytváranie protipožiarnych bariér, alebo tepelno- akustická izolácia.

Siniat Lining Systems

Predsadené steny

Sadrokartónové dosky Siniat je možné použiť na vnútorné, aj vonkajšie obklady stien. Vďaka využitiu  sadrokaronových dosiek je  realizácia  menej náročnejšia a rýchlejšia. Finálny povrch je hladký a vytvára vynikajúci podklad pre ďalšie dokončovacie práce.

Zavesené podhľady

Zavesené podhľady

Závesné podhľady nám pomáhajú oddeliť priestor, zabezpečujú  nám  protipožiarnu ochranu, alebo tepelno- akustickú izoláciu.

Šachtové steny

Šachtové steny

Z dôvodu možnosti prechodu dymu alebo ohňa do iných častí budov, sa musia šachty a stúpačky primerane protipožiarne chrániť. Preto sa na ich opláštenia používajú systémy na báze sadrokartónových dosiek Nida Oheň Plus (typ DF) alebo Nida Voda Oheň Plus(typ DFH2). Tieto systémy sú v triede požiarnej odolnosti až do ®EI 120.

Opláštenie podkrovia

Opláštenie podkrovia

Sadrokartónové dosky Siniat  sú ideálnym materiálom pre ľahkú výstavbu úžitkových podkroví. Najdôležitejšou funkciou dosiek je  protipožiarna ochrana  konštrukcie krovu a strešnej krytiny. Ďalšou funkciou dosiek je estetická, ktorá nám  umožňuje skrytie izolačného materiálu.

Opláštenie drevených konštrukcií

Opláštenie drevených konštrukcií

Na opláštenie nosnej konštrukcie stavby sa najčastejšie používajú stĺpové a trámové  drevené systémy. Siniat má v ponuke dva systémy opláštenia drevených konštrukcií, kde je povolené používať všetky typy sadrových dosiek Nida, v závislosti od účelu stavby.

Steny proti vlámaniu

Steny proti vlámaniu

Jednou z nových a čoraz podstatnejších požiadaviek je odolnosť proti vlámaniu podľa normy EN 1627, ktorej úrovne stanovuje legislatíva EÚ a členských štátov.

Odolnosť proti vlámaniu je odolnosť priečky pri pokuse násilného vniknutia do chránenej zóny s použitím príslušného náradia a nástrojov a to s využitím ľudskej sily.

Priečky Siniat sú vytvorené na báze špecializovaných dosiek, ako je napr. Resistex, ktorých vlastnosti umožňujú dosiahnuť odolnosť proti vlámaniu na úrovni triedy RC3 bez použitia opláštenia z oceľového plechu.

Protidymové zábrany

Protidymové zábrany

Protidymové zábrany Siniat sa používajú na zabránenie šírenia dymu a požiarnych plynov na velkých plochách. Rozdeľujú miestnosť na zóny, ktoré umožňujú kontrolu šírenia dymu a tvorby tepla, aby bola umožnená evakuácia. Protidymové zábrany sú konštruované zo sadrokartónových dosiek Resistex, ktoré umožňuju vytváranie protidymových clón v triedach DH60 až DH150 - pri štandadnych podmienkach požiaru. Pri niektorých stavbách je odvod dymu a advod tepla neúčinny bez použitia protidymových zábran. Protidymové zabrany Siniat boli vyvinuté a testované tak, aby boli kompatibilné s normou EN12101-1 a sú s ôznacením CE.

Samonosné podhľady

Samonosné podhľady

V prípadoch , kde nám špecifiká stavby neumožňujú kotvenie závesov priamo do stropu, používame systémy samonosných podhľadov. Jedná sa o inovatívne riešenia založené na konštrukciách z profilov Nida C a profilov Nida UAR, ktoré nevyžadujú používanie závesov.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe